Đang tải...
Tìm thấy 1079 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.174.096,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Aglaila

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.035 crt - AAA

  19.989.808,00 ₫
  6.924.872  - 1.134.574.805  6.924.872 ₫ - 1.134.574.805 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Raven

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  5.99 crt - AAA

  49.361.651,00 ₫
  11.994.282  - 851.175.204  11.994.282 ₫ - 851.175.204 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Eadburg

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  15.998.413,00 ₫
  6.113.178  - 271.923.233  6.113.178 ₫ - 271.923.233 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  8.917.032,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.8 crt - AAA

  14.579.929,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Twig

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.76 crt - AAA

  20.631.976,00 ₫
  4.301.866  - 1.087.126.918  4.301.866 ₫ - 1.087.126.918 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.8 crt - AAA

  24.929.597,00 ₫
  3.056.588  - 4.444.153.460  3.056.588 ₫ - 4.444.153.460 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  18.578.118,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Lorrany

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  12.068.431,00 ₫
  3.914.697  - 249.423.338  3.914.697 ₫ - 249.423.338 ₫
 12. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.13 crt - AAA

  16.676.240,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Ilana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.135 crt - AAA

  20.440.656,00 ₫
  8.575.431  - 787.581.171  8.575.431 ₫ - 787.581.171 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.4 crt - AAA

  12.873.333,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 15. Dây chuyền nữ Malena

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.805 crt - AAA

  34.639.361,00 ₫
  11.951.263  - 1.921.023.908  11.951.263 ₫ - 1.921.023.908 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Kimmell

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.21 crt - AAA

  29.180.802,00 ₫
  10.420.704  - 1.695.133.467  10.420.704 ₫ - 1.695.133.467 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Willin

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  9.706.933,00 ₫
  3.398.473  - 163.301.104  3.398.473 ₫ - 163.301.104 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Pirouette

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  10.956.173,00 ₫
  3.269.418  - 243.055.448  3.269.418 ₫ - 243.055.448 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  19.147.831,00 ₫
  5.467.898  - 851.769.540  5.467.898 ₫ - 851.769.540 ₫
 21. Dây chuyền nữ Auvita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  16.852.278,00 ₫
  6.976.381  - 380.531.214  6.976.381 ₫ - 380.531.214 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  16.492.845,00 ₫
  2.653.289  - 2.297.833.447  2.653.289 ₫ - 2.297.833.447 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Nazrania

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.865 crt - AAA

  29.594.857,00 ₫
  9.036.749  - 1.293.941.976  9.036.749 ₫ - 1.293.941.976 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  2 crt - AAA

  28.400.241,00 ₫
  4.415.073  - 3.659.416.614  4.415.073 ₫ - 3.659.416.614 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Đá Zircon Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.86 crt - AAA

  12.934.749,00 ₫
  2.398.573  - 1.140.886.101  2.398.573 ₫ - 1.140.886.101 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.8 crt - AAA

  20.549.052,00 ₫
  6.304.215  - 1.790.581.131  6.304.215 ₫ - 1.790.581.131 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Hedyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.474 crt - AAA

  17.543.688,00 ₫
  6.045.253  - 939.278.561  6.045.253 ₫ - 939.278.561 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Anima

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.322 crt - AAA

  13.686.160,00 ₫
  5.182.616  - 264.876.101  5.182.616 ₫ - 264.876.101 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  32.545.315,00 ₫
  5.816.010  - 4.509.601.265  5.816.010 ₫ - 4.509.601.265 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Ahkaila

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.115 crt - AAA

  21.665.273,00 ₫
  6.813.646  - 1.206.687.671  6.813.646 ₫ - 1.206.687.671 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  29.891.177,00 ₫
  5.209.786  - 4.491.629.649  5.209.786 ₫ - 4.491.629.649 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Hadalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  19.631.792,00 ₫
  6.070.725  - 1.183.975.517  6.070.725 ₫ - 1.183.975.517 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  3.2 crt - AAA

  42.622.439,00 ₫
  7.698.076  - 6.174.734.885  7.698.076 ₫ - 6.174.734.885 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Irabelia

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.324 crt - AAA

  24.172.242,00 ₫
  8.231.847  - 1.232.215.855  8.231.847 ₫ - 1.232.215.855 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Jameris

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  20.268.864,00 ₫
  6.516.478  - 1.185.461.361  6.516.478 ₫ - 1.185.461.361 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Janneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  19.594.716,00 ₫
  7.181.569  - 1.183.763.252  7.181.569 ₫ - 1.183.763.252 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Jatonya

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  59.626.413,00 ₫
  10.066.933  - 7.437.431.727  10.066.933 ₫ - 7.437.431.727 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Jemika

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.07 crt - AAA

  23.264.038,00 ₫
  7.499.963  - 2.340.922.860  7.499.963 ₫ - 2.340.922.860 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Jenacis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  30.775.607,00 ₫
  8.142.414  - 3.997.268.788  8.142.414 ₫ - 3.997.268.788 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.985 crt - AAA

  28.568.635,00 ₫
  8.325.242  - 3.971.542.492  8.325.242 ₫ - 3.971.542.492 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Liuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  19.502.169,00 ₫
  5.764.500  - 1.190.767.934  5.764.500 ₫ - 1.190.767.934 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Matyika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.88 crt - AAA

  26.809.399,00 ₫
  6.818.457  - 3.967.127.419  6.818.457 ₫ - 3.967.127.419 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  3.2 crt - AAA

  40.101.318,00 ₫
  7.047.135  - 6.160.300.985  7.047.135 ₫ - 6.160.300.985 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Mayzelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.995 crt - AAA

  31.320.416,00 ₫
  6.070.725  - 4.493.129.645  6.070.725 ₫ - 4.493.129.645 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.8 crt - AAA

  31.084.096,00 ₫
  6.389.120  - 4.479.389.142  6.389.120 ₫ - 4.479.389.142 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Menyiona

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  25.313.934,00 ₫
  8.325.242  - 2.355.059.586  8.325.242 ₫ - 2.355.059.586 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Miesya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  27.444.774,00 ₫
  9.294.295  - 2.365.545.390  9.294.295 ₫ - 2.365.545.390 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  21.905.837,00 ₫
  5.752.330  - 2.328.823.860  5.752.330 ₫ - 2.328.823.860 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Milessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  21.201.407,00 ₫
  5.420.351  - 2.324.790.862  5.420.351 ₫ - 2.324.790.862 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Montiara

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  16.879.446,00 ₫
  5.789.971  - 1.168.480.303  5.789.971 ₫ - 1.168.480.303 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Mriganka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.305 crt - AAA

  27.794.299,00 ₫
  9.221.842  - 2.381.465.119  9.221.842 ₫ - 2.381.465.119 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Mrunalis

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.2 crt - AAA

  23.616.396,00 ₫
  6.094.782  - 2.350.899.233  6.094.782 ₫ - 2.350.899.233 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Nalyssa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.158 crt - AAA

  24.493.466,00 ₫
  7.917.697  - 2.350.686.963  7.917.697 ₫ - 2.350.686.963 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Natheldis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.145 crt - AAA

  23.723.658,00 ₫
  6.194.687  - 2.348.139.807  6.194.687 ₫ - 2.348.139.807 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Natonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.885 crt - AAA

  32.016.922,00 ₫
  6.459.591  - 4.490.002.298  6.459.591 ₫ - 4.490.002.298 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Nixmary

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  21.053.389,00 ₫
  6.319.781  - 1.195.819.802  6.319.781 ₫ - 1.195.819.802 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  19.764.526,00 ₫
  5.807.519  - 1.188.206.626  5.807.519 ₫ - 1.188.206.626 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Niyasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  22.909.983,00 ₫
  5.843.179  - 2.346.710.567  5.843.179 ₫ - 2.346.710.567 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Remedios

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  29.564.009,00 ₫
  10.245.234  - 2.383.658.511  10.245.234 ₫ - 2.383.658.511 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  4 crt - AAA

  49.935.045,00 ₫
  4.202.810  - 7.376.936.734  4.202.810 ₫ - 7.376.936.734 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Toucan

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  72.476.259,00 ₫
  9.192.409  - 23.531.690.357  9.192.409 ₫ - 23.531.690.357 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Bukata

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  18.277.269,00 ₫
  6.679.213  - 939.080.448  6.679.213 ₫ - 939.080.448 ₫

You’ve viewed 60 of 1079 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng