Đang tải...
Tìm thấy 4748 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Alastriona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  31.957.772,00 ₫
  15.523.511  - 160.895.461  15.523.511 ₫ - 160.895.461 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  12.547.013,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Admissive

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAA

  22.063.762,00 ₫
  10.379.667  - 323.956.010  10.379.667 ₫ - 323.956.010 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Amtsgericht

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  21.012.068,00 ₫
  9.615.519  - 110.532.486  9.615.519 ₫ - 110.532.486 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Wolf

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  15.075.210,00 ₫
  5.504.124  - 93.367.479  5.504.124 ₫ - 93.367.479 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Jinny

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  11.888.150,00 ₫
  3.509.416  - 60.806.309  3.509.416 ₫ - 60.806.309 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Buroo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - VS

  28.475.806,00 ₫
  10.528.251  - 158.815.276  10.528.251 ₫ - 158.815.276 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  23.252.152,00 ₫
  4.318.847  - 204.338.652  4.318.847 ₫ - 204.338.652 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Litho

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.48 crt - VS

  32.743.994,00 ₫
  13.947.103  - 225.593.264  13.947.103 ₫ - 225.593.264 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  45.597.235,00 ₫
  3.585.831  - 916.566.407  3.585.831 ₫ - 916.566.407 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Aglaila

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  1.035 crt - AAA

  18.376.609,00 ₫
  6.924.872  - 1.134.574.805  6.924.872 ₫ - 1.134.574.805 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Devonda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  14.917.568,00 ₫
  2.753.760  - 256.654.437  2.753.760 ₫ - 256.654.437 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Amuser

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  13.835.027,00 ₫
  5.603.746  - 73.980.775  5.603.746 ₫ - 73.980.775 ₫
 15. Dây chuyền nữ Turmeric

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  16.217.467,00 ₫
  3.945.263  - 48.933.723  3.945.263 ₫ - 48.933.723 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Jumpro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.615.306,00 ₫
  2.387.535  - 39.070.564  2.387.535 ₫ - 39.070.564 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Nitva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.653.146,00 ₫
  3.566.020  - 46.612.982  3.566.020 ₫ - 46.612.982 ₫
 18. Dây chuyền nữ Pari

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.293.700,00 ₫
  5.054.692  - 57.452.556  5.054.692 ₫ - 57.452.556 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  35.937.562,00 ₫
  5.943.367  - 273.111.906  5.943.367 ₫ - 273.111.906 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Keith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.811.338,00 ₫
  3.110.362  - 54.806.341  3.110.362 ₫ - 54.806.341 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Zarita Fashion

  Dây chuyền nữ Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.663.476,00 ₫
  5.712.425  - 79.556.224  5.712.425 ₫ - 79.556.224 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Aygen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.427 crt - VS

  51.369.943,00 ₫
  6.067.895  - 938.316.300  6.067.895 ₫ - 938.316.300 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Despina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.530.217,00 ₫
  3.339.606  - 55.740.298  3.339.606 ₫ - 55.740.298 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Eberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.108.408,00 ₫
  5.660.350  - 72.480.786  5.660.350 ₫ - 72.480.786 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Apropos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.266 crt - AAAAA

  21.889.989,00 ₫
  10.507.025  - 126.551.281  10.507.025 ₫ - 126.551.281 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Telema Fashion

  Dây chuyền nữ Telema

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.051 crt - AAA

  10.701.175,00 ₫
  4.717.901  - 44.759.219  4.717.901 ₫ - 44.759.219 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Seshesh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  6.864.022,00 ₫
  3.506.020  - 41.108.290  3.506.020 ₫ - 41.108.290 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Melpomene Fashion

  Mặt dây chuyền nữ Melpomene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.275 crt - VS

  17.508.311,00 ₫
  5.408.464  - 88.400.519  5.408.464 ₫ - 88.400.519 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Calasia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  46.227.515,00 ₫
  3.922.622  - 920.174.882  3.922.622 ₫ - 920.174.882 ₫
 32. Dây chuyền nữ Conwell

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.335 crt - AAA

  13.993.234,00 ₫
  6.573.930  - 86.108.078  6.573.930 ₫ - 86.108.078 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Kaja

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  12.921.729,00 ₫
  4.585.166  - 56.900.668  4.585.166 ₫ - 56.900.668 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Iselin Fashion

  Dây chuyền nữ Iselin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.15 crt - AA

  24.639.503,00 ₫
  8.264.111  - 1.824.812.097  8.264.111 ₫ - 1.824.812.097 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Eider Fashion

  Mặt dây chuyền nữ Eider

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  21.001.313,00 ₫
  7.032.985  - 1.482.686.366  7.032.985 ₫ - 1.482.686.366 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Carinli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  15.272.190,00 ₫
  4.344.885  - 57.877.083  4.344.885 ₫ - 57.877.083 ₫
 37. Dây chuyền nữ Stubs

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  9.697.311,00 ₫
  4.229.413  - 41.037.538  4.229.413 ₫ - 41.037.538 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  12.762.956,00 ₫
  2.462.252  - 342.536.109  2.462.252 ₫ - 342.536.109 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Picotte

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  37.547.366,00 ₫
  4.839.599  - 1.614.275.362  4.839.599 ₫ - 1.614.275.362 ₫
 40. Dây chuyền nữ Acouchi

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.295 crt - AAA

  19.132.549,00 ₫
  8.391.469  - 95.688.221  8.391.469 ₫ - 95.688.221 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Liossa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.327.591,00 ₫
  3.417.436  - 40.938.483  3.417.436 ₫ - 40.938.483 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.574 crt - VS

  73.731.157,00 ₫
  7.916.565  - 876.618.481  7.916.565 ₫ - 876.618.481 ₫
 43. Dây chuyền nữ Welsh

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.362.146,00 ₫
  6.679.213  - 133.442.757  6.679.213 ₫ - 133.442.757 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Enfance

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  12.708.616,00 ₫
  3.957.716  - 1.250.994.066  3.957.716 ₫ - 1.250.994.066 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Abusage

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAA

  21.719.611,00 ₫
  10.256.554  - 129.041.832  10.256.554 ₫ - 129.041.832 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Erianidro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  14.678.137,00 ₫
  5.794.783  - 65.589.307  5.794.783 ₫ - 65.589.307 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Reneer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  20.577.920,00 ₫
  2.989.796  - 93.381.627  2.989.796 ₫ - 93.381.627 ₫
 49. Dây chuyền nữ Arti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  73.297.859,00 ₫
  4.939.221  - 112.655.124  4.939.221 ₫ - 112.655.124 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Annsi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  14.139.271,00 ₫
  4.065.263  - 58.400.663  4.065.263 ₫ - 58.400.663 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Gabite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  14.555.872,00 ₫
  4.323.375  - 69.976.080  4.323.375 ₫ - 69.976.080 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Frai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  17.825.574,00 ₫
  3.527.530  - 68.207.219  3.527.530 ₫ - 68.207.219 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Gosford

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.547.977,00 ₫
  2.398.573  - 30.749.853  2.398.573 ₫ - 30.749.853 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Asta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.263 crt - VS

  13.890.781,00 ₫
  4.972.617  - 80.730.741  4.972.617 ₫ - 80.730.741 ₫
 55. Dây chuyền nữ Harville

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.335.148,00 ₫
  3.734.699  - 30.947.965  3.734.699 ₫ - 30.947.965 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Tisza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  11.900.037,00 ₫
  3.218.192  - 36.325.298  3.218.192 ₫ - 36.325.298 ₫
 57. Dây chuyền nữ Abstran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.174 crt - AAA

  23.378.662,00 ₫
  10.790.042  - 121.881.493  10.790.042 ₫ - 121.881.493 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Barth

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.64 crt - VS

  36.228.789,00 ₫
  9.318.351  - 156.013.407  9.318.351 ₫ - 156.013.407 ₫
 59. Dây chuyền nữ China

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  12.354.562,00 ₫
  4.591.958  - 76.032.652  4.591.958 ₫ - 76.032.652 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Annitaliq

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.552.476,00 ₫
  5.285.352  - 63.240.262  5.285.352 ₫ - 63.240.262 ₫
 61. Dây chuyền nữ Ajmer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.948 crt - VS

  27.661.281,00 ₫
  12.318.337  - 203.022.616  12.318.337 ₫ - 203.022.616 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Syndrome

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  13.118.427,00 ₫
  4.129.791  - 66.792.132  4.129.791 ₫ - 66.792.132 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Mariana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  15.734.640,00 ₫
  6.618.081  - 76.641.139  6.618.081 ₫ - 76.641.139 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Achtung

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  17.500.953,00 ₫
  7.403.738  - 79.994.902  7.403.738 ₫ - 79.994.902 ₫

You’ve viewed 60 of 4748 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng