Đang tải...
Tìm thấy 344 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Ludique Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ludique

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.545 crt - VS

  27.616.319,00 ₫
  5.981.801  - 89.828.405  5.981.801 ₫ - 89.828.405 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Lored Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lored

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.155 crt - VS

  12.545.423,00 ₫
  4.907.104  - 65.428.060  4.907.104 ₫ - 65.428.060 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Lolita Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  16.214.532,00 ₫
  5.585.447  - 86.475.890  5.585.447 ₫ - 86.475.890 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Kris Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kris

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  26.366.155,00 ₫
  5.507.312  - 89.422.855  5.507.312 ₫ - 89.422.855 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Flirtini Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flirtini

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  39.578.570,00 ₫
  5.723.603  - 2.484.671.354  5.723.603 ₫ - 2.484.671.354 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Kym Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kym

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  12.548.398,00 ₫
  4.521.836  - 58.141.756  4.521.836 ₫ - 58.141.756 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Refined Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Refined

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.170.622,00 ₫
  4.253.364  - 56.303.276  4.253.364 ₫ - 56.303.276 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Roosa Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Roosa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  12.628.426,00 ₫
  4.846.272  - 58.925.809  4.846.272 ₫ - 58.925.809 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Stephani Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stephani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.385.369,00 ₫
  4.258.231  - 50.422.867  4.258.231 ₫ - 50.422.867 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Hester Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hester

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.882 crt - VS

  28.255.999,00 ₫
  5.621.946  - 1.355.239.639  5.621.946 ₫ - 1.355.239.639 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Stephnie Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stephnie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  15.607.565,00 ₫
  5.450.536  - 65.698.424  5.450.536 ₫ - 65.698.424 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Larenda Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larenda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  2.4 crt - AAA

  20.004.764,00 ₫
  6.462.778  - 1.747.037.498  6.462.778 ₫ - 1.747.037.498 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Nobles Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nobles

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  11.172.516,00 ₫
  4.191.721  - 242.732.710  4.191.721 ₫ - 242.732.710 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Sangue Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sangue

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  11.734.602,00 ₫
  4.376.650  - 54.005.187  4.376.650 ₫ - 54.005.187 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Darlas Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darlas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  16.022.844,00 ₫
  6.510.362  - 80.216.967  6.510.362 ₫ - 80.216.967 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Maicao Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maicao

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.63 crt - AAA

  13.837.493,00 ₫
  5.089.600  - 1.583.805.293  5.089.600 ₫ - 1.583.805.293 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Compassionate Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Compassionate

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  15.168.224,00 ₫
  6.092.920  - 81.852.670  6.092.920 ₫ - 81.852.670 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Citpoteb Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Citpoteb

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  9.578.721,00 ₫
  3.267.077  - 208.932.901  3.267.077 ₫ - 208.932.901 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Bellefontaine Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bellefontaine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  14.832.972,00 ₫
  5.535.700  - 98.939.666  5.535.700 ₫ - 98.939.666 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Alewk Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alewk

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  9.349.452,00 ₫
  3.102.696  - 129.274.501  3.102.696 ₫ - 129.274.501 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Demaf Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Demaf

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.244 crt - VS

  10.537.971,00 ₫
  3.431.458  - 44.758.741  3.431.458 ₫ - 44.758.741 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Cool Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cool

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  11.918.990,00 ₫
  4.701.627  - 54.113.328  4.701.627 ₫ - 54.113.328 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Emsimitpo Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emsimitpo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  10.514.450,00 ₫
  3.904.054  - 51.450.249  3.904.054 ₫ - 51.450.249 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Eadburg Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eadburg

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  13.154.012,00 ₫
  5.332.927  - 254.696.313  5.332.927 ₫ - 254.696.313 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Kenyetta Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenyetta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.480.114,00 ₫
  3.507.971  - 42.379.536  3.507.971 ₫ - 42.379.536 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Anned Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anned

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.337 crt - VS

  13.425.458,00 ₫
  5.008.491  - 83.474.851  5.008.491 ₫ - 83.474.851 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Lauri Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lauri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  15.299.620,00 ₫
  6.037.225  - 75.147.642  6.037.225 ₫ - 75.147.642 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Leonila Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leonila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  21.720.764,00 ₫
  7.183.028  - 134.573.633  7.183.028 ₫ - 134.573.633 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Lennan Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lennan

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  13.705.555,00 ₫
  4.116.290  - 1.026.585.276  4.116.290 ₫ - 1.026.585.276 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Elobo Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elobo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  10.482.277,00 ₫
  2.897.219  - 44.136.906  2.897.219 ₫ - 44.136.906 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Roselee Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Roselee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  16.208.585,00 ₫
  6.075.076  - 81.528.231  6.075.076 ₫ - 81.528.231 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Tata Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tata

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.116 crt - AAA

  15.536.730,00 ₫
  5.799.305  - 73.538.976  5.799.305 ₫ - 73.538.976 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Runge Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Runge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.608.688,00 ₫
  3.205.433  - 232.999.608  3.205.433 ₫ - 232.999.608 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Arri Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arri

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.534 crt - VS

  15.944.167,00 ₫
  5.738.473  - 1.230.818.170  5.738.473 ₫ - 1.230.818.170 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Gracia Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  16.820.688,00 ₫
  5.230.189  - 68.064.108  5.230.189 ₫ - 68.064.108 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Dunavant Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dunavant

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  41.182.909,00 ₫
  6.164.296  - 3.515.271.535  6.164.296 ₫ - 3.515.271.535 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Heatmor Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heatmor

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  9.616.842,00 ₫
  3.493.101  - 43.177.112  3.493.101 ₫ - 43.177.112 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Bellarious Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bellarious

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  2.4 crt - AA

  37.318.868,00 ₫
  8.294.764  - 2.195.814.553  8.294.764 ₫ - 2.195.814.553 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Cullodina Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cullodina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  14.494.477,00 ₫
  3.670.189  - 1.922.219.794  3.670.189 ₫ - 1.922.219.794 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Fitcaflo Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fitcaflo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  8.585.945,00 ₫
  3.020.505  - 34.998.603  3.020.505 ₫ - 34.998.603 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Machinal Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Machinal

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  14.817.833,00 ₫
  6.022.356  - 77.256.485  6.022.356 ₫ - 77.256.485 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Lorette Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  13.897.784,00 ₫
  5.758.751  - 71.916.798  5.758.751 ₫ - 71.916.798 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Cathryn Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cathryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.432 crt - AAA

  14.260.071,00 ₫
  4.542.113  - 87.165.318  4.542.113 ₫ - 87.165.318 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Macky Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Macky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  15.867.926,00 ₫
  5.292.373  - 75.363.938  5.292.373 ₫ - 75.363.938 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Ayoub Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayoub

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.075 crt - VS1

  13.662.567,00 ₫
  4.397.198  - 53.396.865  4.397.198 ₫ - 53.396.865 ₫
 50. Dây Chuyền Juliann Fusion

  Dây Chuyền GLAMIRA Juliann

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  19.280.729,00 ₫
  6.884.004  - 83.082.821  6.884.004 ₫ - 83.082.821 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Alyre Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alyre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  14.863.524,00 ₫
  5.761.995  - 72.754.921  5.761.995 ₫ - 72.754.921 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Comparela Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Comparela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.837.298,00 ₫
  4.237.953  - 22.679.203  4.237.953 ₫ - 22.679.203 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Laurie Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laurie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AA

  16.407.031,00 ₫
  4.638.092  - 1.200.699.629  4.638.092 ₫ - 1.200.699.629 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Valentino Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Valentino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.66 crt - AA

  22.162.809,00 ₫
  5.150.432  - 1.533.233.723  5.150.432 ₫ - 1.533.233.723 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Jesenia Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jesenia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.938.685,00 ₫
  4.618.355  - 63.346.259  4.618.355 ₫ - 63.346.259 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Waxlike Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Waxlike

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.965.611,00 ₫
  3.287.624  - 131.099.454  3.287.624 ₫ - 131.099.454 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Jamaar Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jamaar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.512 crt - VS

  43.904.392,00 ₫
  13.242.423  - 208.964.258  13.242.423 ₫ - 208.964.258 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Marlana Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlana

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.114 crt - AAA

  14.492.855,00 ₫
  5.032.823  - 68.848.163  5.032.823 ₫ - 68.848.163 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Canonisero Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Canonisero

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  31.607.972,00 ₫
  8.308.282  - 139.521.289  8.308.282 ₫ - 139.521.289 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Rachelle Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rachelle

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.288 crt - AAA

  16.861.243,00 ₫
  6.302.182  - 92.964.627  6.302.182 ₫ - 92.964.627 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Constance Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Constance

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.375 crt - AAA

  15.670.018,00 ₫
  5.860.137  - 92.802.403  5.860.137 ₫ - 92.802.403 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Pamella Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pamella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  27.504.388,00 ₫
  9.752.566  - 146.902.222  9.752.566 ₫ - 146.902.222 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Garrotter Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Garrotter

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  16.447.857,00 ₫
  6.929.967  - 89.111.941  6.929.967 ₫ - 89.111.941 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Cyrah Fusion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cyrah

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.472 crt - VS

  15.382.893,00 ₫
  5.819.583  - 84.502.237  5.819.583 ₫ - 84.502.237 ₫

You’ve viewed 60 of 344 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng