Đang tải...
Tìm thấy 294 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Ronks

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.418 crt - VS

  25.330.633,00 ₫
  11.504.661  - 146.065.337  11.504.661 ₫ - 146.065.337 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Neville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  12.698.428,00 ₫
  4.904.127  - 57.509.155  4.904.127 ₫ - 57.509.155 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Jeta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.056.813,00 ₫
  5.829.028  - 65.306.286  5.829.028 ₫ - 65.306.286 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Abeeku

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.344 crt - VS

  26.724.778,00 ₫
  8.345.620  - 117.961.704  8.345.620 ₫ - 117.961.704 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Christeen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.201 crt - AAAAA

  17.700.481,00 ₫
  8.216.564  - 98.122.171  8.216.564 ₫ - 98.122.171 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Davsiy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  20.146.034,00 ₫
  8.341.941  - 110.532.488  8.341.941 ₫ - 110.532.488 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Caperton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  29.768.631,00 ₫
  11.748.057  - 139.202.167  11.748.057 ₫ - 139.202.167 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Tynisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  12.577.297,00 ₫
  5.162.239  - 56.546.896  5.162.239 ₫ - 56.546.896 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Karena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.550.977,00 ₫
  5.097.711  - 55.174.263  5.097.711 ₫ - 55.174.263 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Londa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.390.379,00 ₫
  6.947.514  - 86.504.305  6.947.514 ₫ - 86.504.305 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Lashua

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.424 crt - AAA

  45.013.087,00 ₫
  18.489.817  - 263.078.937  18.489.817 ₫ - 263.078.937 ₫
 13. Dây chuyền nữ Merezca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.316 crt - VS

  17.268.595,00 ₫
  8.359.204  - 96.961.796  8.359.204 ₫ - 96.961.796 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Myerson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  21.200.841,00 ₫
  8.702.788  - 386.460.427  8.702.788 ₫ - 386.460.427 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Charleston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  18.452.175,00 ₫
  7.700.340  - 85.839.211  7.700.340 ₫ - 85.839.211 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Deloise

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  15.963.035,00 ₫
  6.732.420  - 80.532.632  6.732.420 ₫ - 80.532.632 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Otisha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.562.183,00 ₫
  6.882.985  - 103.131.579  6.882.985 ₫ - 103.131.579 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Bosworth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  19.181.795,00 ₫
  8.405.620  - 93.452.386  8.405.620 ₫ - 93.452.386 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Macbeth

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.23 crt - AAA

  18.426.138,00 ₫
  8.144.111  - 84.254.314  8.144.111 ₫ - 84.254.314 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Barnhart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  25.638.557,00 ₫
  11.688.623  - 130.103.156  11.688.623 ₫ - 130.103.156 ₫
 22. Dây chuyền nữ Debruyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.116 crt - VS

  35.422.755,00 ₫
  16.027.848  - 985.283.062  16.027.848 ₫ - 985.283.062 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Maher

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  32.095.035,00 ₫
  10.889.099  - 130.258.814  10.889.099 ₫ - 130.258.814 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Mensez

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  17.735.575,00 ₫
  6.151.668  - 74.009.080  6.151.668 ₫ - 74.009.080 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Makuch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  25.658.084,00 ₫
  12.002.207  - 136.343.690  12.002.207 ₫ - 136.343.690 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Porco

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  13.748.424,00 ₫
  5.119.220  - 202.216.020  5.119.220 ₫ - 202.216.020 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Puryear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  20.755.938,00 ₫
  8.448.072  - 97.273.118  8.448.072 ₫ - 97.273.118 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Volna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  25.197.614,00 ₫
  7.896.188  - 1.806.500.863  7.896.188 ₫ - 1.806.500.863 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Brymer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  14.723.137,00 ₫
  5.635.444  - 61.046.878  5.635.444 ₫ - 61.046.878 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Godina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  16.554.826,00 ₫
  5.893.556  - 72.424.182  5.893.556 ₫ - 72.424.182 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Naturas

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  15.056.813,00 ₫
  5.829.028  - 1.264.536.452  5.829.028 ₫ - 1.264.536.452 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  27.149.303,00 ₫
  6.194.687  - 2.573.308.552  6.194.687 ₫ - 2.573.308.552 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Gianno

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.928.960,00 ₫
  7.227.134  - 89.773.152  7.227.134 ₫ - 89.773.152 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Blum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  13.266.162,00 ₫
  5.463.370  - 59.178.962  5.463.370 ₫ - 59.178.962 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Tenorio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  15.219.831,00 ₫
  5.742.990  - 65.306.286  5.742.990 ₫ - 65.306.286 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Callas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  29.970.706,00 ₫
  14.582.478  - 153.692.666  14.582.478 ₫ - 153.692.666 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Exie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  18.225.761,00 ₫
  7.700.340  - 85.103.365  7.700.340 ₫ - 85.103.365 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Haddon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  63.650.639,00 ₫
  6.452.799  - 1.099.041.953  6.452.799 ₫ - 1.099.041.953 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Zumwalt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.364 crt - VS

  38.921.133,00 ₫
  11.929.188  - 149.065.323  11.929.188 ₫ - 149.065.323 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Crichton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.439.752,00 ₫
  5.033.183  - 56.433.693  5.033.183 ₫ - 56.433.693 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Darrly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.544.708,00 ₫
  8.065.999  - 98.277.833  8.065.999 ₫ - 98.277.833 ₫
 43. Dây chuyền nữ Mahal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.85 crt - VS

  72.196.638,00 ₫
  16.143.319  - 12.180.649.816  16.143.319 ₫ - 12.180.649.816 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Praveen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  20.876.786,00 ₫
  9.940.990  - 107.674.014  9.940.990 ₫ - 107.674.014 ₫
 46. Dây chuyền nữ Wilmot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.08 crt - VS

  45.480.065,00 ₫
  15.609.831  - 330.550.316  15.609.831 ₫ - 330.550.316 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Cusson

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - VS

  31.560.131,00 ₫
  11.101.362  - 364.484.116  11.101.362 ₫ - 364.484.116 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Karg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.472 crt - VS

  28.629.201,00 ₫
  9.488.162  - 234.324.356  9.488.162 ₫ - 234.324.356 ₫
 49. Dây chuyền nữ Dudding

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  49.602.782,00 ₫
  18.498.025  - 244.074.310  18.498.025 ₫ - 244.074.310 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Birdwell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  28.875.428,00 ₫
  12.572.770  - 143.334.222  12.572.770 ₫ - 143.334.222 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Pruneda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  15.226.341,00 ₫
  6.452.799  - 84.565.630  6.452.799 ₫ - 84.565.630 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Somertz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.715 crt - VS

  66.463.834,00 ₫
  9.339.578  - 987.334.940  9.339.578 ₫ - 987.334.940 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Flaxy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.955.564,00 ₫
  6.667.892  - 142.612.528  6.667.892 ₫ - 142.612.528 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Bozell

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  49.458.444,00 ₫
  13.457.483  - 176.461.425  13.457.483 ₫ - 176.461.425 ₫
 55. Dây chuyền nữ Entibor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.289 crt - VS

  56.942.558,00 ₫
  21.779.330  - 266.177.978  21.779.330 ₫ - 266.177.978 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Carreras

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  17.762.461,00 ₫
  7.119.588  - 82.032.628  7.119.588 ₫ - 82.032.628 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Borquez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  50.578.060,00 ₫
  18.580.100  - 268.244.009  18.580.100 ₫ - 268.244.009 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Marten

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.777.659,00 ₫
  6.624.873  - 72.141.160  6.624.873 ₫ - 72.141.160 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Meggy

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.904 crt - VS

  55.413.132,00 ₫
  15.772.000  - 251.404.464  15.772.000 ₫ - 251.404.464 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Quezada

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  26.738.928,00 ₫
  9.297.125  - 121.952.246  9.297.125 ₫ - 121.952.246 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Carie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  61.199.425,00 ₫
  7.936.942  - 506.813.629  7.936.942 ₫ - 506.813.629 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Odegaard

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  16.582.561,00 ₫
  7.141.097  - 173.744.452  7.141.097 ₫ - 173.744.452 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Emquart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.103 crt - VS

  21.787.536,00 ₫
  8.341.941  - 93.240.117  8.341.941 ₫ - 93.240.117 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Minks

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.198 crt - VS

  32.359.091,00 ₫
  13.907.481  - 175.697.279  13.907.481 ₫ - 175.697.279 ₫

You’ve viewed 60 of 294 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng