Đang tải...
Tìm thấy 295 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Gianno Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gianno

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.435.842,00 ₫
  6.554.702  - 82.312.286  6.554.702 ₫ - 82.312.286 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Exie Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Exie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  16.667.121,00 ₫
  6.924.559  - 77.040.189  6.924.559 ₫ - 77.040.189 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Abeeku Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abeeku

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.344 crt - VS

  24.786.150,00 ₫
  7.540.989  - 108.429.441  7.540.989 ₫ - 108.429.441 ₫
 4. Dây Chuyền Macbeth Gốm

  Dây Chuyền GLAMIRA Macbeth

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.23 crt - AAA

  17.035.628,00 ₫
  7.451.228  - 77.242.966  7.451.228 ₫ - 77.242.966 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Davsiy Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Davsiy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  18.182.780,00 ₫
  7.360.656  - 99.507.428  7.360.656 ₫ - 99.507.428 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Tenorio Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tenorio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  14.220.598,00 ₫
  5.301.294  - 60.561.508  5.301.294 ₫ - 60.561.508 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Tynisha Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tynisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.625.375,00 ₫
  4.705.413  - 51.788.201  4.705.413 ₫ - 51.788.201 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Caperton Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caperton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  26.312.624,00 ₫
  10.087.277  - 120.812.109  10.087.277 ₫ - 120.812.109 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Karena Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.600.232,00 ₫
  4.643.770  - 50.476.938  4.643.770 ₫ - 50.476.938 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Londa Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Londa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.921.339,00 ₫
  6.287.582  - 79.189.583  6.287.582 ₫ - 79.189.583 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Lashua Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lashua

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.424 crt - AAA

  39.210.875,00 ₫
  15.840.621  - 229.620.062  15.840.621 ₫ - 229.620.062 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Charleston Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charleston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  16.883.412,00 ₫
  6.924.559  - 77.743.135  6.924.559 ₫ - 77.743.135 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Pasty Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pasty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.119 crt - VS

  14.004.037,00 ₫
  5.897.177  - 68.631.876  5.897.177 ₫ - 68.631.876 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Bosworth Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bosworth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  17.226.234,00 ₫
  7.401.211  - 82.988.196  7.401.211 ₫ - 82.988.196 ₫
 16. Dây Chuyền Debruyn Gốm

  Dây Chuyền GLAMIRA Debruyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.116 crt - VS

  31.961.878,00 ₫
  14.279.539  - 930.484.426  14.279.539 ₫ - 930.484.426 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Maher Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maher

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  28.881.622,00 ₫
  9.631.713  - 116.729.611  9.631.713 ₫ - 116.729.611 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Mensez Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mensez

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.588.445,00 ₫
  5.671.152  - 68.672.424  5.671.152 ₫ - 68.672.424 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Barnhart Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Barnhart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  22.402.622,00 ₫
  10.049.426  - 112.322.680  10.049.426 ₫ - 112.322.680 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Makuch Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Makuch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  22.633.782,00 ₫
  10.433.883  - 119.500.842  10.433.883 ₫ - 119.500.842 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Porco Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Porco

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.744.141,00 ₫
  4.664.317  - 190.944.504  4.664.317 ₫ - 190.944.504 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Puryear Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Puryear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  18.871.670,00 ₫
  7.522.875  - 87.449.204  7.522.875 ₫ - 87.449.204 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Neville Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Neville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  12.024.431,00 ₫
  4.623.222  - 54.329.619  4.623.222 ₫ - 54.329.619 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Volna Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Volna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  23.043.925,00 ₫
  6.955.111  - 1.719.852.413  6.955.111 ₫ - 1.719.852.413 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Brymer Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brymer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  13.569.021,00 ₫
  5.095.818  - 55.478.666  5.095.818 ₫ - 55.478.666 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Naturas Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naturas

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  13.816.945,00 ₫
  5.239.652  - 1.204.755.089  5.239.652 ₫ - 1.204.755.089 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Godina Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Godina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.495.905,00 ₫
  5.445.128  - 67.361.162  5.445.128 ₫ - 67.361.162 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Karg Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.472 crt - VS

  26.215.834,00 ₫
  8.415.076  - 217.359.061  8.415.076 ₫ - 217.359.061 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Helget Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  25.297.948,00 ₫
  5.547.867  - 2.454.606.886  5.547.867 ₫ - 2.454.606.886 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Haddon Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Haddon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  60.344.411,00 ₫
  5.897.177  - 1.047.268.116  5.897.177 ₫ - 1.047.268.116 ₫
 33. Dây Chuyền Praveen Gốm

  Dây Chuyền GLAMIRA Praveen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  18.916.278,00 ₫
  8.908.489  - 96.979.526  8.908.489 ₫ - 96.979.526 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Blum Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.177.188,00 ₫
  4.931.437  - 53.694.264  4.931.437 ₫ - 53.694.264 ₫
 35. Dây Chuyền Wilmot Gốm

  Dây Chuyền GLAMIRA Wilmot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.08 crt - VS

  40.577.834,00 ₫
  13.488.454  - 299.346.911  13.488.454 ₫ - 299.346.911 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Callas Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Callas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  26.116.069,00 ₫
  12.490.812  - 132.424.235  12.490.812 ₫ - 132.424.235 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Flaxy Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flaxy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.390.421,00 ₫
  5.979.367  - 132.383.681  5.979.367 ₫ - 132.383.681 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Zumwalt Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zumwalt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.364 crt - VS

  34.071.257,00 ₫
  10.544.192  - 133.884.204  10.544.192 ₫ - 133.884.204 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Crichton Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crichton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  11.529.396,00 ₫
  4.602.674  - 51.882.828  4.602.674 ₫ - 51.882.828 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Darrly Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darrly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.731.426,00 ₫
  7.212.227  - 89.017.314  7.212.227 ₫ - 89.017.314 ₫
 41. Dây Chuyền Dudding Gốm

  Dây Chuyền GLAMIRA Dudding

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  44.055.796,00 ₫
  16.019.060  - 214.101.176  16.019.060 ₫ - 214.101.176 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Zachery Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zachery

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  20.470.060,00 ₫
  8.234.202  - 102.724.763  8.234.202 ₫ - 102.724.763 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Cusson Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cusson

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - VS

  28.874.051,00 ₫
  9.875.041  - 340.888.330  9.875.041 ₫ - 340.888.330 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Jeta Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jeta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.029.452,00 ₫
  5.362.938  - 60.358.741  5.362.938 ₫ - 60.358.741 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Birdwell Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Birdwell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  25.636.444,00 ₫
  10.940.004  - 125.773.284  10.940.004 ₫ - 125.773.284 ₫
 47. Dây Chuyền Entibor Gốm

  Dây Chuyền GLAMIRA Entibor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.289 crt - VS

  48.392.975,00 ₫
  18.659.434  - 228.727.862  18.659.434 ₫ - 228.727.862 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Pruneda Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pruneda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  14.120.563,00 ₫
  5.917.724  - 78.351.455  5.917.724 ₫ - 78.351.455 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Somertz Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Somertz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.715 crt - VS

  59.844.507,00 ₫
  8.273.135  - 936.702.793  8.273.135 ₫ - 936.702.793 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Bozell Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bozell

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  43.486.681,00 ₫
  12.064.989  - 160.663.747  12.064.989 ₫ - 160.663.747 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Borquez Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Borquez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  44.881.216,00 ₫
  16.044.745  - 236.581.930  16.044.745 ₫ - 236.581.930 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Gautreau Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gautreau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  15.709.763,00 ₫
  6.610.397  - 81.487.677  6.610.397 ₫ - 81.487.677 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Carie Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  57.648.612,00 ₫
  7.109.489  - 479.490.389  7.109.489 ₫ - 479.490.389 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Carreras Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carreras

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.189.117,00 ₫
  6.349.225  - 73.903.967  6.349.225 ₫ - 73.903.967 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Odegaard Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Odegaard

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  14.991.136,00 ₫
  6.328.678  - 161.109.849  6.328.678 ₫ - 161.109.849 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Marten Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marten

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.328.474,00 ₫
  5.897.177  - 64.657.526  5.897.177 ₫ - 64.657.526 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Meggy Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meggy

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.904 crt - VS

  50.881.404,00 ₫
  13.937.799  - 228.403.422  13.937.799 ₫ - 228.403.422 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Quezada Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quezada

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  24.445.492,00 ₫
  8.252.858  - 110.213.845  8.252.858 ₫ - 110.213.845 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Emquart Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emquart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.103 crt - VS

  19.351.835,00 ₫
  7.441.766  - 83.799.288  7.441.766 ₫ - 83.799.288 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Sarkis Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sarkis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.134 crt - VS

  18.366.087,00 ₫
  6.184.844  - 77.121.298  6.184.844 ₫ - 77.121.298 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Geula Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Geula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.498 crt - VS

  54.798.166,00 ₫
  16.913.695  - 263.483.145  16.913.695 ₫ - 263.483.145 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Minks Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Minks

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.198 crt - VS

  28.256.000,00 ₫
  11.967.658  - 152.633.942  11.967.658 ₫ - 152.633.942 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Deborad Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deborad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  31.787.764,00 ₫
  9.205.890  - 111.254.743  9.205.890 ₫ - 111.254.743 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Merosso Gốm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Merosso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  18.142.767,00 ₫
  7.294.417  - 91.991.313  7.294.417 ₫ - 91.991.313 ₫

You’ve viewed 60 of 295 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng