Đang tải...
Tìm thấy 84 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. SYLVIE Vòng cổ Paperclip Shway

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.35 crt - VS

  49.406.368,00 ₫
  10.163.159  - 2.467.663.776  10.163.159 ₫ - 2.467.663.776 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt Kiểu Cắt Emerald

  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  32.069.562,00 ₫
  4.733.467  - 1.607.355.582  4.733.467 ₫ - 1.607.355.582 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt Kiểu Cắt Emerald

  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  14.060.591,00 ₫
  3.247.908  - 2.005.815.960  3.247.908 ₫ - 2.005.815.960 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 2.15 crt Kiểu Cắt Emerald

  Mặt dây chuyền nữ Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.15 crt - VS

  19.297.265,00 ₫
  3.527.530  - 2.189.140.564  3.527.530 ₫ - 2.189.140.564 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen Kiểu Cắt Emerald

  Mặt dây chuyền nữ Outen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.68 crt - AA

  45.424.311,00 ₫
  4.245.262  - 2.976.014.193  4.245.262 ₫ - 2.976.014.193 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Unallegedly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.358 crt - VS

  670.857.668,00 ₫
  4.839.599  - 2.221.220.601  4.839.599 ₫ - 2.221.220.601 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Quad

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.22 crt - VS

  667.087.874,00 ₫
  4.409.412  - 2.203.786.722  4.409.412 ₫ - 2.203.786.722 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Heloise

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.755 crt - VS

  84.586.295,00 ₫
  3.625.454  - 1.613.695.175  3.625.454 ₫ - 1.613.695.175 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Utreva Kiểu Cắt Emerald

  Mặt dây chuyền nữ Utreva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  22.523.381,00 ₫
  4.151.300  - 1.065.178.911  4.151.300 ₫ - 1.065.178.911 ₫
 11. Dây chuyền nữ Balzer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  55.241.057,00 ₫
  5.562.992  - 1.053.928.966  5.562.992 ₫ - 1.053.928.966 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wequro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  28.881.088,00 ₫
  4.078.848  - 1.589.100.957  4.078.848 ₫ - 1.589.100.957 ₫
 13. Kiểu Đá
  Dây chuyền nữ Nona Emerald Kiểu Cắt Emerald

  Dây chuyền nữ Nona Emerald

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  103.665.355,00 ₫
  15.055.399  - 1.609.762.934  15.055.399 ₫ - 1.609.762.934 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Chaumont Kiểu Cắt Emerald

  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AA

  17.476.330,00 ₫
  3.226.399  - 1.045.070.511  3.226.399 ₫ - 1.045.070.511 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Arline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.742 crt - VS

  684.154.679,00 ₫
  7.199.965  - 2.276.281.660  7.199.965 ₫ - 2.276.281.660 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Kimononda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  57.497.838,00 ₫
  3.441.492  - 1.061.287.419  3.441.492 ₫ - 1.061.287.419 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Gilliana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  2.216 crt - SI

  478.236.789,00 ₫
  5.590.728  - 806.430.138  5.590.728 ₫ - 806.430.138 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Presa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  9.632.216,00 ₫
  2.452.063  - 1.034.400.751  2.452.063 ₫ - 1.034.400.751 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Palmera

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  11.127.681,00 ₫
  3.828.660  - 1.601.171.648  3.828.660 ₫ - 1.601.171.648 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Aizenay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  81.864.515,00 ₫
  3.785.642  - 1.605.841.441  3.785.642 ₫ - 1.605.841.441 ₫
 22. Dây chuyền nữ Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.006 crt - VS

  34.760.777,00 ₫
  6.767.514  - 1.653.161.973  6.767.514 ₫ - 1.653.161.973 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Veloute

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AA

  17.884.441,00 ₫
  4.924.504  - 1.059.447.804  4.924.504 ₫ - 1.059.447.804 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Pipra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.86 crt - VS

  15.070.115,00 ₫
  4.473.940  - 1.629.275.292  4.473.940 ₫ - 1.629.275.292 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Oarda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.796 crt - VS

  16.001.809,00 ₫
  5.094.315  - 1.630.520.568  5.094.315 ₫ - 1.630.520.568 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Ungripped

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  197.803.211,00 ₫
  5.688.651  - 2.067.443.025  5.688.651 ₫ - 2.067.443.025 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Illumed

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.35 crt - VS

  115.170.017,00 ₫
  5.433.936  - 3.233.956.365  5.433.936 ₫ - 3.233.956.365 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Hue

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  7.53 crt - AA

  161.266.781,00 ₫
  11.994.282  - 6.263.347.666  11.994.282 ₫ - 6.263.347.666 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Caduto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  14.621.815,00 ₫
  5.248.276  - 1.066.410.034  5.248.276 ₫ - 1.066.410.034 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Adalgisa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.212 crt - SI

  156.882.839,00 ₫
  5.783.746  - 321.083.380  5.783.746 ₫ - 321.083.380 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Mina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.838 crt - AA

  33.875.781,00 ₫
  7.420.719  - 207.522.595  7.420.719 ₫ - 207.522.595 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Cornue

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.614 crt - VS

  53.555.970,00 ₫
  10.522.591  - 12.433.667.481  10.522.591 ₫ - 12.433.667.481 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Conteses

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.92 crt - VS

  37.450.574,00 ₫
  10.044.291  - 7.174.749.007  10.044.291 ₫ - 7.174.749.007 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Fossoyeuren

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  14.377.855,00 ₫
  5.136.768  - 1.061.570.439  5.136.768 ₫ - 1.061.570.439 ₫
 36. Dây chuyền nữ Detra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  70.849.756,00 ₫
  10.891.928  - 1.143.291.744  10.891.928 ₫ - 1.143.291.744 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Cullodina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  15.766.055,00 ₫
  4.181.583  - 2.015.580.067  4.181.583 ₫ - 2.015.580.067 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Citlali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.796 crt - VS

  91.861.826,00 ₫
  3.871.679  - 1.613.398.008  3.871.679 ₫ - 1.613.398.008 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Blake

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.818 crt - VS

  90.605.795,00 ₫
  5.985.820  - 1.647.529.924  5.985.820 ₫ - 1.647.529.924 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Meztli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.73 crt - VS

  13.026.163,00 ₫
  3.140.361  - 1.601.765.985  3.140.361 ₫ - 1.601.765.985 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Reina

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  45.755.442,00 ₫
  9.311.276  - 4.782.005.631  9.311.276 ₫ - 4.782.005.631 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Ceilid

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AA

  23.725.641,00 ₫
  6.133.555  - 1.627.280.018  6.133.555 ₫ - 1.627.280.018 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Bowop Kiểu Cắt Emerald
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Bowop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.73 crt - VS

  31.441.264,00 ₫
  4.366.393  - 1.605.912.192  4.366.393 ₫ - 1.605.912.192 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Lidija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.91 crt - VS

  709.787.011,00 ₫
  12.667.864  - 2.377.205.709  12.667.864 ₫ - 2.377.205.709 ₫
 46. Dây chuyền nữ Meugr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.216 crt - VS

  29.359.103,00 ₫
  12.147.111  - 1.203.277.312  12.147.111 ₫ - 1.203.277.312 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Speier

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  16.28 crt - VS

  119.840.657,00 ₫
  11.928.339  - 17.867.703.048  11.928.339 ₫ - 17.867.703.048 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Anisette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.755 crt - VS

  17.018.408,00 ₫
  5.773.557  - 1.632.841.311  5.773.557 ₫ - 1.632.841.311 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Gerold

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.8 crt - VS

  57.611.895,00 ₫
  10.540.987  - 6.847.057.168  10.540.987 ₫ - 6.847.057.168 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Terne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.592 crt - VS

  48.773.823,00 ₫
  7.845.245  - 16.203.192.067  7.845.245 ₫ - 16.203.192.067 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Twyer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.6 crt - VS

  39.410.755,00 ₫
  7.987.886  - 10.205.612.007  7.987.886 ₫ - 10.205.612.007 ₫
 52. Dây chuyền nữ Hatpin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  32.885.219,00 ₫
  6.332.516  - 1.612.025.374  6.332.516 ₫ - 1.612.025.374 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Coxae

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.44 crt - VS

  24.640.635,00 ₫
  7.009.777  - 2.144.593.602  7.009.777 ₫ - 2.144.593.602 ₫
 54. Dây chuyền nữ Menat

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.5 crt - VS

  25.053.276,00 ₫
  6.693.364  - 6.157.725.530  6.693.364 ₫ - 6.157.725.530 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Merise

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.44 crt - VS

  45.558.178,00 ₫
  10.724.948  - 9.262.328.736  10.724.948 ₫ - 9.262.328.736 ₫
 56. Dây chuyền nữ Meson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.92 crt - VS

  40.982.069,00 ₫
  8.956.938  - 12.233.206.171  8.956.938 ₫ - 12.233.206.171 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Midinette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.88 crt - VS

  28.881.937,00 ₫
  8.915.051  - 4.148.216.183  8.915.051 ₫ - 4.148.216.183 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Appen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.156 crt - VS

  21.987.912,00 ₫
  7.356.191  - 1.688.525.010  7.356.191 ₫ - 1.688.525.010 ₫
 59. Dây chuyền nữ Teweo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.152 crt - VS

  19.957.545,00 ₫
  7.648.548  - 1.651.959.150  7.648.548 ₫ - 1.651.959.150 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Aubry

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  14.433.609,00 ₫
  4.666.392  - 1.067.839.275  4.666.392 ₫ - 1.067.839.275 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Miombo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  15.928.790,00 ₫
  4.523.752  - 1.084.891.083  4.523.752 ₫ - 1.084.891.083 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Giusto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.655.791,00 ₫
  3.527.530  - 1.048.636.535  3.527.530 ₫ - 1.048.636.535 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Icaaaa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.47 crt - VS

  35.038.417,00 ₫
  8.182.036  - 8.166.767.890  8.182.036 ₫ - 8.166.767.890 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Kovno

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.545 crt - VS

  24.758.654,00 ₫
  5.327.804  - 6.106.994.633  5.327.804 ₫ - 6.106.994.633 ₫

You’ve viewed 60 of 84 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng