Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 1.02 crt Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  13.077.771,00 ₫
  2.897.219  - 1.914.108.881  2.897.219 ₫ - 1.914.108.881 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 2.15 crt Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.15 crt - VS

  18.009.478,00 ₫
  3.123.243  - 2.088.831.555  3.123.243 ₫ - 2.088.831.555 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  29.927.389,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.68 crt - AA

  42.932.976,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 5. Dây Chuyền Balzer Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Balzer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  52.169.146,00 ₫
  4.964.961  - 1.003.361.012  4.964.961 ₫ - 1.003.361.012 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Quad Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quad

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.22 crt - VS

  636.766.752,00 ₫
  3.924.602  - 2.102.417.340  3.924.602 ₫ - 2.102.417.340 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Unallegedly Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Unallegedly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.358 crt - VS

  640.297.164,00 ₫
  4.294.459  - 2.118.666.210  4.294.459 ₫ - 2.118.666.210 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Heloise Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heloise

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.755 crt - VS

  80.414.875,00 ₫
  3.255.181  - 1.539.316.911  3.255.181 ₫ - 1.539.316.911 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Kimononda Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kimononda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  54.165.513,00 ₫
  3.143.790  - 1.012.418.203  3.143.790 ₫ - 1.012.418.203 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Mina Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.838 crt - AA

  29.778.148,00 ₫
  6.390.320  - 189.971.194  6.390.320 ₫ - 189.971.194 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Presa Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Presa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  9.024.474,00 ₫
  2.239.694  - 987.139.180  2.239.694 ₫ - 987.139.180 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Utreva Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  20.985.102,00 ₫
  3.657.482  - 1.014.513.525  3.657.482 ₫ - 1.014.513.525 ₫
 14. Kiểu Đá
  Dây Chuyền Nona Emerald Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Nona Emerald

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  92.427.414,00 ₫
  6.872.108  - 1.529.569.752  6.872.108 ₫ - 1.529.569.752 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Arline Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.742 crt - VS

  652.787.165,00 ₫
  6.402.216  - 2.170.048.870  6.402.216 ₫ - 2.170.048.870 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Gilliana Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gilliana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  2.216 crt - SI

  456.111.210,00 ₫
  4.869.523  - 766.116.682  4.869.523 ₫ - 766.116.682 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Palmera Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Palmera

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  10.134.319,00 ₫
  3.369.815  - 1.526.744.991  3.369.815 ₫ - 1.526.744.991 ₫
 18. Dây Chuyền Perkese Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.006 crt - VS

  32.639.951,00 ₫
  6.136.178  - 1.576.005.295  6.136.178 ₫ - 1.576.005.295 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Wequro Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Wequro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  27.271.064,00 ₫
  3.711.555  - 1.516.227.836  3.711.555 ₫ - 1.516.227.836 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Aizenay Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aizenay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  77.850.202,00 ₫
  3.410.910  - 1.532.017.081  3.410.910 ₫ - 1.532.017.081 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Cullodina Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cullodina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  14.494.477,00 ₫
  3.670.189  - 1.922.219.794  3.670.189 ₫ - 1.922.219.794 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Meztli Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meztli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.73 crt - VS

  12.125.007,00 ₫
  2.815.028  - 1.528.326.616  2.815.028 ₫ - 1.528.326.616 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Veloute Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Veloute

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AA

  16.341.063,00 ₫
  4.278.508  - 1.007.822.020  4.278.508 ₫ - 1.007.822.020 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Chaumont Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AA

  16.482.463,00 ₫
  2.958.862  - 997.129.128  2.958.862 ₫ - 997.129.128 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Ungripped Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ungripped

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  188.286.560,00 ₫
  5.049.045  - 1.971.155.664  5.049.045 ₫ - 1.971.155.664 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Illumed Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Illumed

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.35 crt - VS

  109.277.032,00 ₫
  4.765.163  - 3.085.109.036  4.765.163 ₫ - 3.085.109.036 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Oarda Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oarda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.796 crt - VS

  14.648.854,00 ₫
  4.501.558  - 1.553.970.631  4.501.558 ₫ - 1.553.970.631 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Caduto Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caduto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  13.295.141,00 ₫
  4.623.222  - 1.014.878.513  4.623.222 ₫ - 1.014.878.513 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Hue Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hue

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  7.53 crt - AA

  151.754.446,00 ₫
  10.315.734  - 5.970.135.274  10.315.734 ₫ - 5.970.135.274 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Adalgisa Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adalgisa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.212 crt - SI

  149.054.054,00 ₫
  5.040.123  - 302.064.071  5.040.123 ₫ - 302.064.071 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Cornue Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cornue

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.614 crt - VS

  49.001.021,00 ₫
  8.980.136  - 11.864.446.993  8.980.136 ₫ - 11.864.446.993 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Conteses Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Conteses

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.92 crt - VS

  33.651.111,00 ₫
  8.540.795  - 6.841.802.030  8.540.795 ₫ - 6.841.802.030 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Citlali Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Citlali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.796 crt - VS

  87.400.537,00 ₫
  3.493.101  - 1.539.235.800  3.493.101 ₫ - 1.539.235.800 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Blake Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blake

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.818 crt - VS

  85.917.322,00 ₫
  5.353.205  - 1.570.219.506  5.353.205 ₫ - 1.570.219.506 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Reina Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reina

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  42.222.189,00 ₫
  8.100.102  - 4.559.687.318  8.100.102 ₫ - 4.559.687.318 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Ceilid Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ceilid

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AA

  21.566.926,00 ₫
  5.255.874  - 1.548.238.918  5.255.874 ₫ - 1.548.238.918 ₫
 39. Dây Chuyền Detra Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Detra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  65.096.597,00 ₫
  9.319.443  - 1.077.373.135  9.319.443 ₫ - 1.077.373.135 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Lidija Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.91 crt - VS

  675.325.511,00 ₫
  10.852.407  - 2.255.308.131  10.852.407 ₫ - 2.255.308.131 ₫
 41. Dây Chuyền Meugr Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Meugr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.216 crt - VS

  26.311.002,00 ₫
  10.676.670  - 1.139.543.318  10.676.670 ₫ - 1.139.543.318 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Speier Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Speier

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  16.28 crt - VS

  111.720.043,00 ₫
  10.066.459  - 17.053.027.810  10.066.459 ₫ - 17.053.027.810 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Anisette Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anisette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.755 crt - VS

  15.442.913,00 ₫
  5.049.045  - 1.555.173.753  5.049.045 ₫ - 1.555.173.753 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Gerold Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gerold

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.8 crt - VS

  52.911.025,00 ₫
  9.015.284  - 6.528.761.182  9.015.284 ₫ - 6.528.761.182 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Terne Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Terne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.592 crt - VS

  45.318.126,00 ₫
  6.793.704  - 15.471.453.013  6.793.704 ₫ - 15.471.453.013 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Twyer Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twyer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.6 crt - VS

  36.302.841,00 ₫
  6.891.035  - 9.741.617.176  6.891.035 ₫ - 9.741.617.176 ₫
 48. Dây Chuyền Hatpin Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Hatpin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  30.600.325,00 ₫
  5.583.013  - 1.535.288.486  5.583.013 ₫ - 1.535.288.486 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Coxae Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coxae

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.44 crt - VS

  22.263.924,00 ₫
  5.995.589  - 2.041.409.725  5.995.589 ₫ - 2.041.409.725 ₫
 50. Dây Chuyền Menat Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Menat

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.5 crt - VS

  23.189.380,00 ₫
  5.968.282  - 5.878.157.475  5.968.282 ₫ - 5.878.157.475 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Merise Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Merise

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.44 crt - VS

  41.325.391,00 ₫
  9.155.873  - 8.835.641.233  9.155.873 ₫ - 8.835.641.233 ₫
 52. Dây Chuyền Meson Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Meson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.92 crt - VS

  37.803.901,00 ₫
  7.816.760  - 11.678.558.292  7.816.760 ₫ - 11.678.558.292 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Midinette Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Midinette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.88 crt - VS

  26.103.091,00 ₫
  7.721.592  - 3.954.234.379  7.721.592 ₫ - 3.954.234.379 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Appen Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Appen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.156 crt - VS

  19.942.309,00 ₫
  6.443.312  - 1.606.948.441  6.443.312 ₫ - 1.606.948.441 ₫
 55. Dây Chuyền Teweo Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Teweo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.152 crt - VS

  18.108.972,00 ₫
  6.759.096  - 1.572.625.743  6.759.096 ₫ - 1.572.625.743 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Aubry Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aubry

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  13.079.932,00 ₫
  4.068.435  - 1.016.041.080  4.068.435 ₫ - 1.016.041.080 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Miombo Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Miombo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  14.543.682,00 ₫
  3.951.638  - 1.032.533.281  3.951.638 ₫ - 1.032.533.281 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Fossoyeuren Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fossoyeuren

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  12.920.418,00 ₫
  4.440.726  - 1.009.444.202  4.440.726 ₫ - 1.009.444.202 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Giusto Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Giusto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  10.745.069,00 ₫
  3.143.790  - 999.521.845  3.143.790 ₫ - 999.521.845 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Icaaaa Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Icaaaa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.47 crt - VS

  31.984.319,00 ₫
  7.021.350  - 7.793.118.006  7.021.350 ₫ - 7.793.118.006 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Kovno Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kovno

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.545 crt - VS

  22.978.767,00 ₫
  4.704.331  - 5.830.100.287  4.704.331 ₫ - 5.830.100.287 ₫
 62. Dây Chuyền Bistrom Kiểu Cắt Emerald

  Dây Chuyền GLAMIRA Bistrom

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.914 crt - VS

  41.397.577,00 ₫
  10.926.485  - 3.847.880.789  10.926.485 ₫ - 3.847.880.789 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Trim Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trim

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.7 crt - VS

  23.963.161,00 ₫
  4.927.381  - 5.847.335.983  4.927.381 ₫ - 5.847.335.983 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Tammyess Kiểu Cắt Emerald

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tammyess

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.03 crt - VS

  41.063.949,00 ₫
  6.888.872  - 4.972.776.334  6.888.872 ₫ - 4.972.776.334 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng