Đang tải...
Tìm thấy 323 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  20.856.126,00 ₫
  9.169.767  - 120.706.973  9.169.767 ₫ - 120.706.973 ₫
 2. Dây chuyền nữ Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  144.049.126,00 ₫
  4.715.071  - 291.989.176  4.715.071 ₫ - 291.989.176 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Cefalania

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  65.631.195,00 ₫
  3.800.924  - 188.772.682  3.800.924 ₫ - 188.772.682 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  45.597.235,00 ₫
  3.585.831  - 916.566.407  3.585.831 ₫ - 916.566.407 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Frodine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  82.331.211,00 ₫
  3.728.755  - 1.425.714.934  3.728.755 ₫ - 1.425.714.934 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Calasia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  46.227.515,00 ₫
  3.922.622  - 920.174.882  3.922.622 ₫ - 920.174.882 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Harelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.33 crt - AAAAA

  18.293.686,00 ₫
  7.884.867  - 141.367.248  7.884.867 ₫ - 141.367.248 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Blanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.016 crt - VS

  198.311.794,00 ₫
  3.728.755  - 1.543.987.958  3.728.755 ₫ - 1.543.987.958 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Aygen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.427 crt - VS

  51.369.943,00 ₫
  6.067.895  - 938.316.300  6.067.895 ₫ - 938.316.300 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Eider Giọt Nước

  Mặt dây chuyền nữ Eider

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  21.001.313,00 ₫
  7.032.985  - 1.482.686.366  7.032.985 ₫ - 1.482.686.366 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  15.105.210,00 ₫
  5.739.594  - 108.480.610  5.739.594 ₫ - 108.480.610 ₫
 13. Dây chuyền nữ Pepelexa

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.17 crt - AAA

  10.559.382,00 ₫
  3.498.095  - 52.358.236  3.498.095 ₫ - 52.358.236 ₫
 14. Dây chuyền nữ Vrednosto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.434 crt - VS

  25.103.651,00 ₫
  7.499.963  - 110.235.319  7.499.963 ₫ - 110.235.319 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Luis

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  14.695.967,00 ₫
  5.221.673  - 929.061.632  5.221.673 ₫ - 929.061.632 ₫
 16. Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.98 crt - VS

  687.171.081,00 ₫
  18.190.102  - 5.272.853.121  18.190.102 ₫ - 5.272.853.121 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Wemon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.868 crt - VS

  19.243.774,00 ₫
  5.200.446  - 182.843.468  5.200.446 ₫ - 182.843.468 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Samariel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  44.770.824,00 ₫
  3.189.607  - 911.924.921  3.189.607 ₫ - 911.924.921 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Hoare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  34.612.758,00 ₫
  6.704.118  - 1.582.761.360  6.704.118 ₫ - 1.582.761.360 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Tibelde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  20.982.351,00 ₫
  4.595.072  - 931.382.376  4.595.072 ₫ - 931.382.376 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Manucan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  20.567.731,00 ₫
  4.402.337  - 191.277.389  4.402.337 ₫ - 191.277.389 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Wolteron

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  12.282.958,00 ₫
  4.301.866  - 72.367.577  4.301.866 ₫ - 72.367.577 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Polona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  48.833.256,00 ₫
  3.863.188  - 923.189.013  3.863.188 ₫ - 923.189.013 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Votyu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  10.840.135,00 ₫
  3.054.324  - 906.986.260  3.054.324 ₫ - 906.986.260 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Vedia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.038 crt - VS

  35.689.639,00 ₫
  6.430.157  - 1.846.434.638  6.430.157 ₫ - 1.846.434.638 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.495 crt - AAAAA

  19.220.568,00 ₫
  8.140.715  - 184.456.668  8.140.715 ₫ - 184.456.668 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  313.823.415,00 ₫
  4.415.073  - 1.355.653.946  4.415.073 ₫ - 1.355.653.946 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Reagan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.322 crt - VS

  2.959.519.368,00 ₫
  11.450.889  - 3.381.493.405  11.450.889 ₫ - 3.381.493.405 ₫
 31. Dây chuyền nữ Colene

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.85 crt - AAA

  18.503.119,00 ₫
  5.847.141  - 179.716.127  5.847.141 ₫ - 179.716.127 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Cordialite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.828 crt - VS

  364.893.646,00 ₫
  9.648.067  - 1.872.571.308  9.648.067 ₫ - 1.872.571.308 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Chastella

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.16 crt - VS

  205.380.439,00 ₫
  5.398.841  - 1.578.799.112  5.398.841 ₫ - 1.578.799.112 ₫
 34. Dây chuyền nữ Gullar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.738 crt - AA

  33.932.668,00 ₫
  10.624.477  - 940.584.974  10.624.477 ₫ - 940.584.974 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Anninar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  46.412.891,00 ₫
  4.366.393  - 921.236.192  4.366.393 ₫ - 921.236.192 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Lonneke

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  46.260.061,00 ₫
  3.506.020  - 917.047.534  3.506.020 ₫ - 917.047.534 ₫
 37. Dây chuyền nữ Zerelda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.626 crt - VS

  57.579.347,00 ₫
  8.105.621  - 969.448.228  8.105.621 ₫ - 969.448.228 ₫
 38. Dây chuyền nữ Kcalm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  41.679.989,00 ₫
  6.863.174  - 94.075.023  6.863.174 ₫ - 94.075.023 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Esmirna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.77 crt - AA

  25.040.823,00 ₫
  7.828.264  - 1.830.812.074  7.828.264 ₫ - 1.830.812.074 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Junita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.38 crt - VS

  58.361.324,00 ₫
  11.181.456  - 2.107.645.667  11.181.456 ₫ - 2.107.645.667 ₫
 41. Dây chuyền nữ Gerdas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  35.091.907,00 ₫
  12.400.695  - 172.527.478  12.400.695 ₫ - 172.527.478 ₫
 42. Dây chuyền choker nữ Xorita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.314 crt - VS

  20.939.049,00 ₫
  6.120.253  - 94.513.695  6.120.253 ₫ - 94.513.695 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Nokin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  11.401.926,00 ₫
  3.807.151  - 66.579.871  3.807.151 ₫ - 66.579.871 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Feinese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.46 crt - VS

  215.960.768,00 ₫
  6.418.837  - 1.618.647.987  6.418.837 ₫ - 1.618.647.987 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Sayda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.51 crt - VS

  56.098.883,00 ₫
  7.839.585  - 964.085.052  7.839.585 ₫ - 964.085.052 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Magnetique

  Vàng 14K & Đá Morganite

  0.96 crt - AAA

  27.867.320,00 ₫
  6.686.289  - 1.572.799.148  6.686.289 ₫ - 1.572.799.148 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Betzaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.33 crt - AAA

  11.333.435,00 ₫
  4.194.319  - 918.236.207  4.194.319 ₫ - 918.236.207 ₫
 49. Dây chuyền nữ Kalipay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.75 crt - AA

  42.759.417,00 ₫
  12.971.258  - 2.834.137.503  12.971.258 ₫ - 2.834.137.503 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Langone

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.093 crt - VS

  19.956.412,00 ₫
  4.796.580  - 205.003.738  4.796.580 ₫ - 205.003.738 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Kounoupoi Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  43.113.755,00 ₫
  6.566.006  - 2.785.798.110  6.566.006 ₫ - 2.785.798.110 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Kristvb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  14.108.422,00 ₫
  5.306.578  - 82.075.081  5.306.578 ₫ - 82.075.081 ₫
 53. Dây chuyền nữ Malena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.805 crt - VS

  65.148.652,00 ₫
  11.951.263  - 1.921.023.908  11.951.263 ₫ - 1.921.023.908 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Jeanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương & Đá Rhodolite

  2.06 crt - AAA

  68.647.314,00 ₫
  10.576.364  - 2.792.859.402  10.576.364 ₫ - 2.792.859.402 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Yapenaly

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.968 crt - AA

  27.523.453,00 ₫
  7.429.209  - 318.734.333  7.429.209 ₫ - 318.734.333 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Chiquenaude

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.96 crt - AAA

  16.083.884,00 ₫
  4.882.052  - 1.554.756.780  4.882.052 ₫ - 1.554.756.780 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Cardea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.712 crt - SI

  65.916.761,00 ₫
  4.627.619  - 248.758.251  4.627.619 ₫ - 248.758.251 ₫
 58. Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  58.565.380,00 ₫
  11.332.021  - 3.642.378.959  11.332.021 ₫ - 3.642.378.959 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Longan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  13.799.649,00 ₫
  3.958.282  - 151.626.636  3.958.282 ₫ - 151.626.636 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Mangano

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.686 crt - VS

  240.098.483,00 ₫
  4.129.791  - 1.592.483.013  4.129.791 ₫ - 1.592.483.013 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Kesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.98 crt - AAA

  26.309.025,00 ₫
  7.706.566  - 5.323.828.535  7.706.566 ₫ - 5.323.828.535 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Tomares Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  37.969.912,00 ₫
  7.876.943  - 182.249.133  7.876.943 ₫ - 182.249.133 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Kalret

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  10.135.705,00 ₫
  2.645.647  - 902.953.262  2.645.647 ₫ - 902.953.262 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Risol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  8.695.429,00 ₫
  2.236.970  - 51.084.661  2.236.970 ₫ - 51.084.661 ₫

You’ve viewed 60 of 323 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng