Đang tải...
Tìm thấy 303 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Cefalania Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  62.271.836,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Eiarfro Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  19.427.807,00 ₫
  8.475.908  - 112.471.381  8.475.908 ₫ - 112.471.381 ₫
 3. Dây Chuyền Kinsey Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  136.012.780,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Reagan Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reagan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.322 crt - VS

  2.825.287.704,00 ₫
  9.916.947  - 3.219.358.236  9.916.947 ₫ - 3.219.358.236 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Samariel Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samariel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  42.379.539,00 ₫
  2.838.820  - 868.922.560  2.838.820 ₫ - 868.922.560 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Donitra Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donitra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  43.062.749,00 ₫
  3.160.553  - 872.748.211  3.160.553 ₫ - 872.748.211 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Blanda Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.016 crt - VS

  189.126.582,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Frodine Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  78.331.452,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Frescura Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  13.650.672,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Aygen Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aygen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.427 crt - VS

  47.682.457,00 ₫
  5.277.503  - 891.497.948  5.277.503 ₫ - 891.497.948 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Harelda Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.33 crt - AAAAA

  16.271.580,00 ₫
  6.888.872  - 128.152.489  6.888.872 ₫ - 128.152.489 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Calasia Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calasia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  43.594.015,00 ₫
  3.444.436  - 875.789.806  3.444.436 ₫ - 875.789.806 ₫
 14. Dây Chuyền Eiliv Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Eiliv

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  24.609.061,00 ₫
  7.932.476  - 58.320.736  7.932.476 ₫ - 58.320.736 ₫
 15. Dây Chuyền Pepelexa Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Pepelexa

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.17 crt - AAA

  9.910.187,00 ₫
  3.238.958  - 49.003.456  3.238.958 ₫ - 49.003.456 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Hedyla Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hedyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.474 crt - AAA

  12.500.812,00 ₫
  5.377.537  - 893.025.501  5.377.537 ₫ - 893.025.501 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Manucan Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  19.081.471,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.495 crt - AAAAA

  17.015.351,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Polona Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Polona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  45.667.434,00 ₫
  3.425.510  - 879.074.724  3.425.510 ₫ - 879.074.724 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eider Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eider

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  18.787.313,00 ₫
  6.037.225  - 1.409.096.131  6.037.225 ₫ - 1.409.096.131 ₫
 22. Dây Chuyền Kcalm Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Kcalm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  38.496.573,00 ₫
  6.110.223  - 85.407.950  6.110.223 ₫ - 85.407.950 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Jabril Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jabril

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  188.097.576,00 ₫
  9.030.153  - 2.438.087.653  9.030.153 ₫ - 2.438.087.653 ₫
 24. Dây Chuyền Hsiu Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  8.2 crt - A

  69.569.228,00 ₫
  10.676.670  - 2.949.413.397  10.676.670 ₫ - 2.949.413.397 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Cordialite Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cordialite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.828 crt - VS

  345.272.011,00 ₫
  8.402.909  - 1.780.130.041  8.402.909 ₫ - 1.780.130.041 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Tibelde Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tibelde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  19.477.554,00 ₫
  4.034.910  - 886.496.217  4.034.910 ₫ - 886.496.217 ₫
 28. Dây Chuyền Vrednosto Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Vrednosto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.434 crt - VS

  23.024.999,00 ₫
  6.617.155  - 99.831.865  6.617.155 ₫ - 99.831.865 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Goretty Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goretty

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  45.036.946,00 ₫
  3.955.423  - 882.697.600  3.955.423 ₫ - 882.697.600 ₫
 30. Dây Chuyền SYLVIE Merdix Giọt Nước

  Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.98 crt - VS

  650.958.155,00 ₫
  15.197.695  - 5.029.730.115  15.197.695 ₫ - 5.029.730.115 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Feinese Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Feinese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.46 crt - VS

  205.313.539,00 ₫
  5.586.799  - 1.540.601.141  5.586.799 ₫ - 1.540.601.141 ₫
 32. Dây Chuyền Gullar Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Gullar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.738 crt - AA

  30.432.159,00 ₫
  9.165.335  - 895.867.029  9.165.335 ₫ - 895.867.029 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Vedia Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vedia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.038 crt - VS

  33.279.362,00 ₫
  5.645.198  - 1.759.217.398  5.645.198 ₫ - 1.759.217.398 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Anninar Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anninar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  43.806.520,00 ₫
  3.862.959  - 877.006.441  3.862.959 ₫ - 877.006.441 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kounoupoi Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  40.442.381,00 ₫
  5.846.618  - 2.656.987.786  5.846.618 ₫ - 2.656.987.786 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Vlatko Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  284.942.197,00 ₫
  3.872.962  - 1.277.347.798  3.872.962 ₫ - 1.277.347.798 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Sayda Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sayda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.51 crt - VS

  52.634.442,00 ₫
  6.759.097  - 915.506.262  6.759.097 ₫ - 915.506.262 ₫
 38. Dây Chuyền Colene Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Colene

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.85 crt - AAA

  17.250.837,00 ₫
  5.358.611  - 169.247.803  5.358.611 ₫ - 169.247.803 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Hoare Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hoare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  31.861.032,00 ₫
  5.742.529  - 1.505.102.358  5.742.529 ₫ - 1.505.102.358 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Chastella Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chastella

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.16 crt - VS

  195.595.849,00 ₫
  4.808.151  - 1.504.764.402  4.808.151 ₫ - 1.504.764.402 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Lonneke Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lonneke

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  43.873.030,00 ₫
  3.164.339  - 874.221.696  3.164.339 ₫ - 874.221.696 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Alaina Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alaina

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.33 crt - AA

  13.124.003,00 ₫
  3.739.673  - 874.546.133  3.739.673 ₫ - 874.546.133 ₫
 43. Dây Chuyền Zerelda Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Zerelda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.626 crt - VS

  54.084.134,00 ₫
  7.180.864  - 920.832.434  7.180.864 ₫ - 920.832.434 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Chiquenaude Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chiquenaude

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.96 crt - AAA

  14.691.843,00 ₫
  4.278.508  - 1.481.391.443  4.278.508 ₫ - 1.481.391.443 ₫
 46. Kiểu Đá
  Dây Chuyền Nona Pear Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Nona Pear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.435 crt - VS

  31.048.319,00 ₫
  6.800.733  - 872.314.010  6.800.733 ₫ - 872.314.010 ₫
 47. Dây Chuyền Jenety Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Jenety

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  12.197.195,00 ₫
  5.015.249  - 876.979.403  5.015.249 ₫ - 876.979.403 ₫
 48. Dây Chuyền Inghave Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Inghave

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  22.659.467,00 ₫
  4.800.580  - 88.341.400  4.800.580 ₫ - 88.341.400 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Baratti Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Baratti

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.97 crt - VS

  39.511.519,00 ₫
  7.229.530  - 3.513.189.735  7.229.530 ₫ - 3.513.189.735 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Langone Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Langone

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.093 crt - VS

  18.497.483,00 ₫
  4.253.364  - 192.593.722  4.253.364 ₫ - 192.593.722 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Magnetique Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Magnetique

  Vàng 14K & Đá Morganite

  0.96 crt - AAA

  25.452.597,00 ₫
  5.718.196  - 1.495.788.323  5.718.196 ₫ - 1.495.788.323 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Betzaida Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Betzaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.33 crt - AAA

  10.295.455,00 ₫
  3.698.578  - 874.140.586  3.698.578 ₫ - 874.140.586 ₫
 53. Dây Chuyền Kalipay Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Kalipay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.75 crt - AA

  38.333.002,00 ₫
  11.181.979  - 2.693.027.296  11.181.979 ₫ - 2.693.027.296 ₫
 54. Dây Chuyền Malena Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Malena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.805 crt - VS

  60.677.498,00 ₫
  10.512.829  - 1.823.807.332  10.512.829 ₫ - 1.823.807.332 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Jeanie Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jeanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương & Đá Rhodolite

  2.06 crt - AAA

  42.571.497,00 ₫
  9.203.186  - 2.637.453.994  9.203.186 ₫ - 2.637.453.994 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Alfreda Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alfreda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  87.567.622,00 ₫
  4.693.516  - 1.392.265.976  4.693.516 ₫ - 1.392.265.976 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Hadria Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadria

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAAAA

  15.102.796,00 ₫
  6.085.350  - 120.947.290  6.085.350 ₫ - 120.947.290 ₫
 58. Dây Chuyền Piacevale Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  53.786.464,00 ₫
  9.670.916  - 3.467.160.277  9.670.916 ₫ - 3.467.160.277 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Mangano Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mangano

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.686 crt - VS

  207.552.963,00 ₫
  3.698.578  - 1.497.464.578  3.698.578 ₫ - 1.497.464.578 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reconstruct Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.026 crt - VS

  31.960.525,00 ₫
  4.521.836  - 1.542.818.124  4.521.836 ₫ - 1.542.818.124 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Kesi Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.98 crt - AAA

  23.645.214,00 ₫
  6.567.138  - 5.077.285.501  6.567.138 ₫ - 5.077.285.501 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Arrowe Giọt Nước

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arrowe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  10.821.313,00 ₫
  3.595.839  - 63.197.559  3.595.839 ₫ - 63.197.559 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Marilages Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Marilages

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - VS1

  118.896.581,00 ₫
  21.018.089  - 1.384.003.660  21.018.089 ₫ - 1.384.003.660 ₫
 65. Dây Chuyền Accorde Giọt Nước

  Dây Chuyền GLAMIRA Accorde

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.33 crt - VS

  30.599.516,00 ₫
  12.248.566  - 1.086.470.883  12.248.566 ₫ - 1.086.470.883 ₫

You’ve viewed 60 of 303 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng