Đang tải...
Tìm thấy 312 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Maillec Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maillec

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  8.630.013,00 ₫
  2.465.718  - 43.177.108  2.465.718 ₫ - 43.177.108 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  36.047.888,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Flor Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  0.17 crt - VS1

  18.140.062,00 ₫
  4.769.218  - 87.259.943  4.769.218 ₫ - 87.259.943 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Paragrafon Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  15.282.857,00 ₫
  4.400.172  - 161.474.837  4.400.172 ₫ - 161.474.837 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  19.163.662,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Anilie Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anilie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  9.668.210,00 ₫
  3.287.624  - 149.916.782  3.287.624 ₫ - 149.916.782 ₫
 7. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Gildo - Aries Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gildo - Aries

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  8.916.870,00 ₫
  3.102.696  - 49.463.075  3.102.696 ₫ - 49.463.075 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Elkan Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elkan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAA

  13.041.812,00 ₫
  4.068.435  - 193.796.844  4.068.435 ₫ - 193.796.844 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Flirtini Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flirtini

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  39.578.570,00 ₫
  5.723.603  - 2.484.671.354  5.723.603 ₫ - 2.484.671.354 ₫
 11. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Gildo - Taurus Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gildo - Taurus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  9.239.414,00 ₫
  3.164.339  - 65.130.663  3.164.339 ₫ - 65.130.663 ₫
 12. Dây Chuyền Milinzi Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Milinzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.848 crt - VS

  32.362.288,00 ₫
  6.671.229  - 2.833.940.968  6.671.229 ₫ - 2.833.940.968 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Christal Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Christal

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.62 crt - AAA

  11.089.784,00 ₫
  3.705.607  - 4.861.818.984  3.705.607 ₫ - 4.861.818.984 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Virginia Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Rhodolite

  1.286 crt - VS1

  276.642.297,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Dovrebbe Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dovrebbe

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAA

  10.821.043,00 ₫
  4.191.721  - 195.986.789  4.191.721 ₫ - 195.986.789 ₫
 16. Dây Chuyền Begiste Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Begiste

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  7.356.599,00 ₫
  3.341.696  - 37.688.720  3.341.696 ₫ - 37.688.720 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Pettiness Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pettiness

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - AAA

  19.059.571,00 ₫
  4.379.895  - 171.816.259  4.379.895 ₫ - 171.816.259 ₫
 18. Kiểu Đá
  Dây Chuyền Nona Princess Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Nona Princess

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.05 crt - VS

  162.491.411,00 ₫
  7.532.337  - 2.437.698.330  7.532.337 ₫ - 2.437.698.330 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Jacy Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.28 crt - AAA

  12.867.967,00 ₫
  3.332.234  - 451.494.203  3.332.234 ₫ - 451.494.203 ₫
 21. Dây Chuyền Hikari Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Hikari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  17.765.880,00 ₫
  5.192.067  - 74.336.550  5.192.067 ₫ - 74.336.550 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Maicao Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maicao

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.63 crt - AAA

  13.837.493,00 ₫
  5.089.600  - 1.583.805.293  5.089.600 ₫ - 1.583.805.293 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Finick Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finick

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  13.897.243,00 ₫
  2.917.766  - 80.568.439  2.917.766 ₫ - 80.568.439 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Limasy Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Limasy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - SI

  30.690.086,00 ₫
  4.300.948  - 138.426.312  4.300.948 ₫ - 138.426.312 ₫
 25. Dây Chuyền Crimsyn Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Crimsyn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - AAA

  52.590.104,00 ₫
  14.565.044  - 457.131.289  14.565.044 ₫ - 457.131.289 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Shpits Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Shpits

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  3.482.286  - 9.215.081  3.482.286 ₫ - 9.215.081 ₫
 28. Dây Chuyền Dulmitha Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Dulmitha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  19.892.834,00 ₫
  8.778.715  - 161.512.152  8.778.715 ₫ - 161.512.152 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Cygan Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  16.112.876,00 ₫
  3.791.853  - 3.205.366.910  3.791.853 ₫ - 3.205.366.910 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Meta Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  14.36 crt - AAA

  93.618.908,00 ₫
  14.583.429  - 9.801.394.638  14.583.429 ₫ - 9.801.394.638 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Afongan Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afongan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  12.186.650,00 ₫
  4.562.390  - 163.097.019  4.562.390 ₫ - 163.097.019 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Heli Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.594 crt - SI

  33.165.808,00 ₫
  3.164.068  - 150.227.703  3.164.068 ₫ - 150.227.703 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Gron Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gron

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  16.781.756,00 ₫
  6.637.974  - 120.920.254  6.637.974 ₫ - 120.920.254 ₫
 34. Dây Chuyền Jatuhkan Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Jatuhkan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  14.741.590,00 ₫
  5.576.255  - 65.333.433  5.576.255 ₫ - 65.333.433 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Gradine Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gradine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  8.470.499,00 ₫
  2.671.194  - 78.135.162  2.671.194 ₫ - 78.135.162 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Hipo Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hipo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  39.200.061,00 ₫
  3.852.685  - 1.423.817.450  3.852.685 ₫ - 1.423.817.450 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Autres Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Autres

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.38 crt - AAA

  11.666.199,00 ₫
  3.082.148  - 254.574.651  3.082.148 ₫ - 254.574.651 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Esperimento Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Esperimento

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  13.562.804,00 ₫
  4.359.618  - 388.445.344  4.359.618 ₫ - 388.445.344 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Finny Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finny

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AA

  18.870.317,00 ₫
  4.379.895  - 1.429.089.545  4.379.895 ₫ - 1.429.089.545 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Aferden Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aferden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  19.057.139,00 ₫
  3.636.935  - 178.859.241  3.636.935 ₫ - 178.859.241 ₫
 41. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Gildo - Sagittarius Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gildo - Sagittarius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  8.385.605,00 ₫
  2.794.481  - 46.421.480  2.794.481 ₫ - 46.421.480 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Ilda Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ilda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.985.178,00 ₫
  4.253.364  - 159.447.107  4.253.364 ₫ - 159.447.107 ₫
 43. Dây Chuyền Bonne Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Bonne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.185 crt - VS

  17.093.756,00 ₫
  4.677.294  - 92.532.043  4.677.294 ₫ - 92.532.043 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Celmona Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Celmona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.56 crt - VS

  67.212.465,00 ₫
  5.839.860  - 4.884.042.900  5.839.860 ₫ - 4.884.042.900 ₫
 46. Dây Chuyền Bilans Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Bilans

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.254.318,00 ₫
  5.273.176  - 158.838.789  5.273.176 ₫ - 158.838.789 ₫
  Mới

 47. Dây Chuyền Rosula Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  61.690.282,00 ₫
  4.258.230  - 108.997.202  4.258.230 ₫ - 108.997.202 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Governare Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Governare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  25.719.175,00 ₫
  3.812.130  - 155.594.424  3.812.130 ₫ - 155.594.424 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Phymas Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Phymas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  10.042.394,00 ₫
  2.547.909  - 1.410.434.435  2.547.909 ₫ - 1.410.434.435 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Desalvo Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Desalvo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.592.856,00 ₫
  3.698.578  - 153.972.242  3.698.578 ₫ - 153.972.242 ₫
 51. Dây Chuyền Estefra Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Estefra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.592 crt - VS

  17.285.444,00 ₫
  7.835.145  - 260.729.218  7.835.145 ₫ - 260.729.218 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Outargue Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outargue

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.4 crt - AAA

  12.040.654,00 ₫
  3.751.299  - 1.422.803.585  3.751.299 ₫ - 1.422.803.585 ₫
 53. Dây Chuyền Kiah Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Kiah

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.84 crt - AAA

  19.861.470,00 ₫
  5.232.081  - 380.672.375  5.232.081 ₫ - 380.672.375 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Ergnyons Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ergnyons

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.442 crt - AAA

  19.107.426,00 ₫
  5.738.473  - 270.296.311  5.738.473 ₫ - 270.296.311 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Karon Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  16.761.208,00 ₫
  4.636.740  - 167.152.479  4.636.740 ₫ - 167.152.479 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Bielle Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bielle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  8.928.225,00 ₫
  2.732.837  - 90.990.964  2.732.837 ₫ - 90.990.964 ₫
 57. Dây Chuyền Cochera Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Cochera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  31.525.780,00 ₫
  6.045.335  - 197.298.055  6.045.335 ₫ - 197.298.055 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Helget Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  25.297.948,00 ₫
  5.547.867  - 2.454.606.886  5.547.867 ₫ - 2.454.606.886 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Willin Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Willin

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  3.102.696  - 154.580.562  3.102.696 ₫ - 154.580.562 ₫
 60. Dây Chuyền Carbunculus Princess

  Dây Chuyền GLAMIRA Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  22.754.365,00 ₫
  5.878.792  - 274.311.220  5.878.792 ₫ - 274.311.220 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Faviola Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faviola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.93 crt - AAA

  18.234.420,00 ₫
  6.482.244  - 2.465.556.624  6.482.244 ₫ - 2.465.556.624 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Flaxy Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flaxy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.390.421,00 ₫
  5.979.367  - 132.383.681  5.979.367 ₫ - 132.383.681 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Auhert Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Auhert

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.135.959,00 ₫
  2.971.299  - 110.916.789  2.971.299 ₫ - 110.916.789 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Mergese Princess

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mergese

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  7.781.612,00 ₫
  2.506.813  - 40.121.997  2.506.813 ₫ - 40.121.997 ₫

You’ve viewed 60 of 312 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng