Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Cuddy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.638 crt - VS

  56.174.166,00 ₫
  6.219.309  - 1.303.423.062  6.219.309 ₫ - 1.303.423.062 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Coroborer

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.2 crt - AAA

  20.665.089,00 ₫
  6.082.046  - 421.314.040  6.082.046 ₫ - 421.314.040 ₫
 3. Dây chuyền nữ Advance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  32.836.824,00 ₫
  10.270.139  - 2.487.413.870  10.270.139 ₫ - 2.487.413.870 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Bleueti

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.43 crt - VS

  20.659.712,00 ₫
  5.476.389  - 430.441.354  5.476.389 ₫ - 430.441.354 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Philesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  45.782.610,00 ₫
  3.684.887  - 1.257.843.086  3.684.887 ₫ - 1.257.843.086 ₫
 6. Dây chuyền nữ Sany

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.75 crt - VS

  207.392.695,00 ₫
  16.483.789  - 6.240.607.214  16.483.789 ₫ - 6.240.607.214 ₫
 7. Dây chuyền nữ Darlene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - AA

  37.355.198,00 ₫
  4.338.658  - 409.710.315  4.338.658 ₫ - 409.710.315 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Ediline

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.368 crt - VS

  19.515.190,00 ₫
  5.562.992  - 421.271.586  5.562.992 ₫ - 421.271.586 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Cycline

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  28.047.035,00 ₫
  4.641.487  - 309.451.358  4.641.487 ₫ - 309.451.358 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Ansaev

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  13.747.575,00 ₫
  4.775.920  - 1.262.498.730  4.775.920 ₫ - 1.262.498.730 ₫
 12. Dây chuyền nữ Festeggiare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - SI1

  596.206.984,00 ₫
  13.693.519  - 1.257.154.794  13.693.519 ₫ - 1.257.154.794 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Amiraute

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.1 crt - AAA

  36.052.752,00 ₫
  5.879.688  - 7.327.422.815  5.879.688 ₫ - 7.327.422.815 ₫
 14. Dây chuyền nữ Juliskia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  27.070.623,00 ₫
  11.249.945  - 1.366.465.217  11.249.945 ₫ - 1.366.465.217 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Seraphine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  13.228.520,00 ₫
  4.538.468  - 1.259.527.042  4.538.468 ₫ - 1.259.527.042 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Komones

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.75 crt - VS

  85.550.536,00 ₫
  7.743.359  - 4.962.684.026  7.743.359 ₫ - 4.962.684.026 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Jeanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  29.460.425,00 ₫
  5.816.010  - 1.272.899.625  5.816.010 ₫ - 1.272.899.625 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Hemingr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.525 crt - AAA

  24.182.996,00 ₫
  7.153.267  - 455.276.138  7.153.267 ₫ - 455.276.138 ₫
 19. Dây chuyền nữ Mcferron

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.785 crt - VS

  16.910.296,00 ₫
  6.438.648  - 2.482.771.250  6.438.648 ₫ - 2.482.771.250 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Lalinas

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  5.54 crt - VS

  57.956.044,00 ₫
  12.641.543  - 7.686.968.279  12.641.543 ₫ - 7.686.968.279 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Roella

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.226 crt - VS

  42.618.192,00 ₫
  13.105.126  - 5.242.291.190  13.105.126 ₫ - 5.242.291.190 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Condora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  22.670.551,00 ₫
  6.378.082  - 4.913.509.727  6.378.082 ₫ - 4.913.509.727 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Needle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.78 crt - SI1

  2.851.061.109,00 ₫
  9.648.067  - 6.164.022.667  9.648.067 ₫ - 6.164.022.667 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Angellove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.406 crt - AAA

  20.093.110,00 ₫
  6.707.514  - 1.287.758.040  6.707.514 ₫ - 1.287.758.040 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt dây chuyền nữ Immense

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.395 crt - AAA

  22.883.379,00 ₫
  8.252.790  - 1.304.809.845  8.252.790 ₫ - 1.304.809.845 ₫
 27. Dây chuyền nữ Revellove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.254 crt - AAA

  37.193.878,00 ₫
  13.071.164  - 1.401.799.954  13.071.164 ₫ - 1.401.799.954 ₫
 28. Dây chuyền choker nữ Sagessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.415 crt - VS

  31.676.452,00 ₫
  8.232.413  - 1.300.465.533  8.232.413 ₫ - 1.300.465.533 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Squillace

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  13.525.122,00 ₫
  4.648.562  - 1.261.225.147  4.648.562 ₫ - 1.261.225.147 ₫
 30. Dây chuyền nữ Benneit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.085 crt - VS

  17.600.290,00 ₫
  6.466.383  - 1.338.163.463  6.466.383 ₫ - 1.338.163.463 ₫
 31. Dây chuyền nữ Bicoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.05 crt - VS

  19.097.171,00 ₫
  6.799.495  - 3.692.968.338  6.799.495 ₫ - 3.692.968.338 ₫
 32. Dây chuyền nữ Qawsalla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.728 crt - VS

  46.259.778,00 ₫
  7.330.153  - 2.490.271.209  7.330.153 ₫ - 2.490.271.209 ₫
 33. Dây chuyền nữ Mozetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.388 crt - VS

  41.732.064,00 ₫
  14.350.120  - 416.399.156  14.350.120 ₫ - 416.399.156 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Alahu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  15.935.017,00 ₫
  5.787.141  - 1.275.022.252  5.787.141 ₫ - 1.275.022.252 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Ricon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.852 crt - VS

  83.728.751,00 ₫
  18.273.875  - 20.904.198.090  18.273.875 ₫ - 20.904.198.090 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Misaine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  11.004.002,00 ₫
  3.247.908  - 1.246.791.255  3.247.908 ₫ - 1.246.791.255 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Coriandrell

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.897 crt - VS

  41.194.331,00 ₫
  8.598.072  - 12.228.140.153  8.598.072 ₫ - 12.228.140.153 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Legion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.932 crt - VS

  51.001.453,00 ₫
  9.676.368  - 16.071.404.954  9.676.368 ₫ - 16.071.404.954 ₫
 39. Dây chuyền nữ Gallantry

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.485 crt - AA

  46.458.173,00 ₫
  11.489.095  - 1.341.149.297  11.489.095 ₫ - 1.341.149.297 ₫
 40. Dây chuyền nữ Amaranth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.462 crt - AA

  59.512.358,00 ₫
  14.493.327  - 1.277.764.130  14.493.327 ₫ - 1.277.764.130 ₫
 41. Dây chuyền nữ Melodic

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.38 crt - AAA

  69.860.893,00 ₫
  8.325.242  - 2.550.426.585  8.325.242 ₫ - 2.550.426.585 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Sharies

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  21.150.464,00 ₫
  5.773.557  - 4.904.806.937  5.773.557 ₫ - 4.904.806.937 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt dây chuyền nữ Thiasos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  11.782.584,00 ₫
  3.699.604  - 1.251.248.782  3.699.604 ₫ - 1.251.248.782 ₫
 45. Mặt dây chuyền nữ Britre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  14.266.628,00 ₫
  5.073.088  - 1.265.470.410  5.073.088 ₫ - 1.265.470.410 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Bemused

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.316 crt - VS

  26.710.060,00 ₫
  6.282.988  - 7.354.889.664  6.282.988 ₫ - 7.354.889.664 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Boeotus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.832 crt - VS

  23.263.756,00 ₫
  4.860.825  - 5.295.866.406  4.860.825 ₫ - 5.295.866.406 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Bothan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.77 crt - VS

  35.501.717,00 ₫
  8.716.939  - 6.254.715.637  8.716.939 ₫ - 6.254.715.637 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Caltrop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.302 crt - VS

  29.097.312,00 ₫
  5.964.594  - 5.708.364.450  5.964.594 ₫ - 5.708.364.450 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Brunine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  11.782.584,00 ₫
  3.699.604  - 1.251.248.782  3.699.604 ₫ - 1.251.248.782 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng