Đang tải...
Tìm thấy 46 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Cuddy Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cuddy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.638 crt - VS

  52.848.030,00 ₫
  5.474.868  - 1.240.483.680  5.474.868 ₫ - 1.240.483.680 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Philesha Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Philesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  43.204.419,00 ₫
  3.236.255  - 1.198.563.755  3.236.255 ₫ - 1.198.563.755 ₫
 3. Dây Chuyền Advance Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Advance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  30.093.663,00 ₫
  9.110.181  - 2.374.489.410  9.110.181 ₫ - 2.374.489.410 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Ansaev Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ansaev

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.389.153,00 ₫
  4.136.567  - 1.201.794.604  4.136.567 ₫ - 1.201.794.604 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Bleueti Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bleueti

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.43 crt - VS

  19.098.503,00 ₫
  4.866.549  - 407.546.548  4.866.549 ₫ - 407.546.548 ₫
 6. Dây Chuyền Sany Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Sany

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.75 crt - VS

  194.720.141,00 ₫
  14.111.643  - 5.942.125.577  14.111.643 ₫ - 5.942.125.577 ₫
 7. Dây Chuyền Darlene Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Darlene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - AA

  35.118.376,00 ₫
  3.841.870  - 386.552.794  3.841.870 ₫ - 386.552.794 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Coroborer Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coroborer

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.2 crt - AAA

  18.607.794,00 ₫
  5.204.504  - 395.988.494  5.204.504 ₫ - 395.988.494 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Ediline Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ediline

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.368 crt - VS

  17.969.735,00 ₫
  4.882.772  - 398.583.991  4.882.772 ₫ - 398.583.991 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Cycline Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cycline

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  26.190.960,00 ₫
  4.057.080  - 291.763.206  4.057.080 ₫ - 291.763.206 ₫
 12. Dây Chuyền Juliskia Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Juliskia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  23.558.156,00 ₫
  9.604.676  - 1.302.278.058  9.604.676 ₫ - 1.302.278.058 ₫
 13. Dây Chuyền Festeggiare Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Festeggiare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - SI1

  566.646.521,00 ₫
  11.684.587  - 1.197.045.937  11.684.587 ₫ - 1.197.045.937 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Amiraute Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amiraute

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.1 crt - AAA

  33.484.568,00 ₫
  5.069.322  - 6.994.341.350  5.069.322 ₫ - 6.994.341.350 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Jeanne Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jeanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  27.682.829,00 ₫
  5.292.373  - 1.213.352.667  5.292.373 ₫ - 1.213.352.667 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Seraphine Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Seraphine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.141.230,00 ₫
  4.047.888  - 1.200.375.199  4.047.888 ₫ - 1.200.375.199 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Komones Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Komones

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.75 crt - VS

  80.379.727,00 ₫
  6.657.440  - 4.733.098.726  6.657.440 ₫ - 4.733.098.726 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Hemingr Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hemingr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.525 crt - AAA

  22.180.923,00 ₫
  6.306.237  - 429.648.800  6.306.237 ₫ - 429.648.800 ₫
 19. Dây Chuyền Mcferron Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Mcferron

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.785 crt - VS

  15.339.633,00 ₫
  5.684.400  - 2.367.103.605  5.684.400 ₫ - 2.367.103.605 ₫
 20. Mặt Dây Chuyền Lalinas Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lalinas

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  5.54 crt - VS

  52.531.434,00 ₫
  10.713.710  - 7.327.064.693  10.713.710 ₫ - 7.327.064.693 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Roella Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Roella

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.226 crt - VS

  37.843.913,00 ₫
  11.139.533  - 4.991.485.514  11.139.533 ₫ - 4.991.485.514 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Condora Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Condora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  20.559.010,00 ₫
  5.489.468  - 4.687.542.412  5.489.468 ₫ - 4.687.542.412 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Needle Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Needle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.78 crt - SI1

  2.721.961.918,00 ₫
  8.346.133  - 5.879.103.747  8.346.133 ₫ - 5.879.103.747 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Angellove Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Angellove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.406 crt - AAA

  18.486.400,00 ₫
  6.002.078  - 1.226.127.356  6.002.078 ₫ - 1.226.127.356 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt Dây Chuyền Immense Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Immense

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.395 crt - AAA

  20.656.071,00 ₫
  7.221.960  - 1.239.577.964  7.221.960 ₫ - 1.239.577.964 ₫
 27. Dây Chuyền Revellove Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Revellove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.254 crt - AAA

  33.405.892,00 ₫
  11.432.337  - 1.319.821.972  11.432.337 ₫ - 1.319.821.972 ₫
 28. Dây Chuyền Sagessa Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Sagessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.415 crt - VS

  29.091.425,00 ₫
  7.221.960  - 1.235.630.653  7.221.960 ₫ - 1.235.630.653 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Squillace Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Squillace

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.282.900,00 ₫
  4.075.735  - 1.201.186.287  4.075.735 ₫ - 1.201.186.287 ₫
 30. Dây Chuyền Benneit Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Benneit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.085 crt - VS

  16.246.704,00 ₫
  5.848.510  - 1.275.090.260  5.848.510 ₫ - 1.275.090.260 ₫
 31. Dây Chuyền Bicoir Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Bicoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.05 crt - VS

  17.357.901,00 ₫
  5.988.559  - 3.522.787.653  5.988.559 ₫ - 3.522.787.653 ₫
 32. Dây Chuyền Qawsalla Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Qawsalla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.728 crt - VS

  43.376.912,00 ₫
  6.536.046  - 2.374.268.252  6.536.046 ₫ - 2.374.268.252 ₫
 33. Dây Chuyền Mozetta Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Mozetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.388 crt - VS

  36.738.396,00 ₫
  12.209.633  - 393.071.269  12.209.633 ₫ - 393.071.269 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Alahu Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alahu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  14.195.454,00 ₫
  4.963.880  - 1.212.136.024  4.963.880 ₫ - 1.212.136.024 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Ricon Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ricon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.852 crt - VS

  76.337.247,00 ₫
  15.897.397  - 19.948.692.861  15.897.397 ₫ - 19.948.692.861 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Misaine Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Misaine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  10.157.840,00 ₫
  2.897.219  - 1.189.019.914  2.897.219 ₫ - 1.189.019.914 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Coriandrell Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coriandrell

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.897 crt - VS

  37.935.838,00 ₫
  7.456.636  - 11.673.313.234  7.456.636 ₫ - 11.673.313.234 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Legion Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Legion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.932 crt - VS

  46.666.969,00 ₫
  8.224.469  - 15.341.097.051  8.224.469 ₫ - 15.341.097.051 ₫
 39. Dây Chuyền Gallantry Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Gallantry

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.485 crt - AA

  42.397.654,00 ₫
  9.991.297  - 1.269.831.686  9.991.297 ₫ - 1.269.831.686 ₫
 40. Dây Chuyền Amaranth Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Amaranth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.462 crt - AA

  52.105.612,00 ₫
  12.215.041  - 1.214.259.467  12.215.041 ₫ - 1.214.259.467 ₫
 41. Dây Chuyền Melodic Giác Cắt Trilliant

  Dây Chuyền GLAMIRA Melodic

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.38 crt - AAA

  65.639.487,00 ₫
  7.349.571  - 2.430.111.913  7.349.571 ₫ - 2.430.111.913 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Sharies Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sharies

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  19.283.974,00 ₫
  4.988.214  - 4.680.242.587  4.988.214 ₫ - 4.680.242.587 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt Dây Chuyền Thiasos Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Thiasos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  10.759.940,00 ₫
  3.246.529  - 1.192.467.049  3.246.529 ₫ - 1.192.467.049 ₫
 45. Mặt Dây Chuyền Britre Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Britre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.814.165,00 ₫
  4.379.895  - 1.204.227.882  4.379.895 ₫ - 1.204.227.882 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Bemused Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bemused

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.316 crt - VS

  24.595.002,00 ₫
  5.474.868  - 7.020.782.941  5.474.868 ₫ - 7.020.782.941 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Boeotus Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Boeotus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.832 crt - VS

  21.621.538,00 ₫
  4.298.785  - 5.055.642.868  4.298.785 ₫ - 5.055.642.868 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Bothan Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bothan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.77 crt - VS

  32.462.319,00 ₫
  7.551.263  - 5.966.755.721  7.551.263 ₫ - 5.966.755.721 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Caltrop Giác Cắt Trilliant

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caltrop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.302 crt - VS

  26.946.356,00 ₫
  5.211.264  - 5.448.278.857  5.211.264 ₫ - 5.448.278.857 ₫

You’ve viewed 46 of 46 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng