Đang tải...
Tìm thấy 11032 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  17.161.899,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.062.120,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.596.274,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.226.892,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 5. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.825.786,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.868.735,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 7. Dây chuyền nữ Alastriona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  31.957.772,00 ₫
  15.523.511  - 160.895.461  15.523.511 ₫ - 160.895.461 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.897.007,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.484.171,00 ₫
  3.893.188  - 63.211.961  3.893.188 ₫ - 63.211.961 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Assad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  25.447.802,00 ₫
  9.254.673  - 410.460.317  9.254.673 ₫ - 410.460.317 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.526.468,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 13. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  36.487.466,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  12.547.013,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.485.387,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Abtei

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  30.383.910,00 ₫
  11.610.793  - 143.617.238  11.610.793 ₫ - 143.617.238 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Admissive

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAA

  22.063.762,00 ₫
  10.379.667  - 323.956.010  10.379.667 ₫ - 323.956.010 ₫
 18. Dây chuyền nữ Galaviz

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.248 crt - AAA

  19.408.209,00 ₫
  9.313.540  - 110.829.662  9.313.540 ₫ - 110.829.662 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.193.907,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.792.009,00 ₫
  3.650.925  - 247.300.710  3.650.925 ₫ - 247.300.710 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  12.566.826,00 ₫
  4.581.487  - 51.127.112  4.581.487 ₫ - 51.127.112 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.334 crt - AAA

  26.290.345,00 ₫
  6.826.382  - 349.087.960  6.826.382 ₫ - 349.087.960 ₫
 24. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  16.745.297,00 ₫
  4.509.035  - 62.504.418  4.509.035 ₫ - 62.504.418 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Vignale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.546.066,00 ₫
  3.721.114  - 55.004.453  3.721.114 ₫ - 55.004.453 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  13.583.707,00 ₫
  2.790.552  - 192.480.216  2.790.552 ₫ - 192.480.216 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Levite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.129.818,00 ₫
  6.543.364  - 93.381.628  6.543.364 ₫ - 93.381.628 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Agatane

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.442 crt - AAA

  23.039.890,00 ₫
  10.596.176  - 143.603.090  10.596.176 ₫ - 143.603.090 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.408.534,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Amtsgericht

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  21.012.068,00 ₫
  9.615.519  - 110.532.486  9.615.519 ₫ - 110.532.486 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.449.726,00 ₫
  6.249.026  - 75.792.087  6.249.026 ₫ - 75.792.087 ₫
 33. Dây chuyền nữ Harvey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  22.408.194,00 ₫
  5.015.070  - 286.894.861  5.015.070 ₫ - 286.894.861 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  10.462.023,00 ₫
  4.000.735  - 44.292.234  4.000.735 ₫ - 44.292.234 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Croce

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  14.590.401,00 ₫
  3.690.548  - 72.183.614  3.690.548 ₫ - 72.183.614 ₫
 36. Dây chuyền nữ Balloch

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  28.628.636,00 ₫
  14.830.118  - 181.060.459  14.830.118 ₫ - 181.060.459 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.104.544,00 ₫
  6.378.082  - 74.306.246  6.378.082 ₫ - 74.306.246 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  10.334.666,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Wolf

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  15.075.210,00 ₫
  5.504.124  - 93.367.479  5.504.124 ₫ - 93.367.479 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Kesha

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  23.779.414,00 ₫
  11.116.928  - 155.022.845  11.116.928 ₫ - 155.022.845 ₫
 41. Dây chuyền nữ Tollefson

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.244 crt - AAAAA

  18.219.536,00 ₫
  8.977.315  - 106.244.778  8.977.315 ₫ - 106.244.778 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Cupide

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.111.932,00 ₫
  3.419.983  - 47.079.960  3.419.983 ₫ - 47.079.960 ₫
 43. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.157.596,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  46.007.044,00 ₫
  6.134.404  - 142.202.151  6.134.404 ₫ - 142.202.151 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.970.338,00 ₫
  2.453.761  - 28.782.876  2.453.761 ₫ - 28.782.876 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  88.956.085,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Devonda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  14.917.568,00 ₫
  2.753.760  - 256.654.437  2.753.760 ₫ - 256.654.437 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Tròn

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  112.882.952,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 50. Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  11.152.870,00 ₫
  5.480.917  - 49.061.085  5.480.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  18.239.911,00 ₫
  4.415.073  - 3.659.416.614  4.415.073 ₫ - 3.659.416.614 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Abai

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  23.122.530,00 ₫
  10.613.157  - 133.640.873  10.613.157 ₫ - 133.640.873 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Buroo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - VS

  28.475.806,00 ₫
  10.528.251  - 158.815.276  10.528.251 ₫ - 158.815.276 ₫
 54. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Scorpio Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.775 crt - VS

  30.288.535,00 ₫
  8.320.715  - 164.178.465  8.320.715 ₫ - 164.178.465 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  13.478.707,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S Tròn

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.350.416,00 ₫
  3.290.078  - 50.108.247  3.290.078 ₫ - 50.108.247 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Accentc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  14.646.155,00 ₫
  5.094.315  - 63.650.640  5.094.315 ₫ - 63.650.640 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.966.461,00 ₫
  3.549.039  - 40.287.542  3.549.039 ₫ - 40.287.542 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Bluey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  10.112.781,00 ₫
  3.699.604  - 44.094.126  3.699.604 ₫ - 44.094.126 ₫
 60. Dây chuyền nữ Actor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  21.258.011,00 ₫
  10.726.364  - 103.810.826  10.726.364 ₫ - 103.810.826 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  14.919.833,00 ₫
  4.100.923  - 56.844.063  4.100.923 ₫ - 56.844.063 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Millicent

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.200.021,00 ₫
  6.304.215  - 69.608.156  6.304.215 ₫ - 69.608.156 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  14.698.514,00 ₫
  5.235.824  - 58.683.681  5.235.824 ₫ - 58.683.681 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Tashira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  20.961.974,00 ₫
  7.428.643  - 113.857.946  7.428.643 ₫ - 113.857.946 ₫

You’ve viewed 60 of 11032 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng