Đang tải...
Tìm thấy 11919 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Paviotso Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paviotso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  9.122.076,00 ₫
  2.876.671  - 36.472.085  2.876.671 ₫ - 36.472.085 ₫
 2. Dây Chuyền Turmeric Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Turmeric

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.206 crt - VS

  9.259.149,00 ₫
  3.674.244  - 45.732.049  3.674.244 ₫ - 45.732.049 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.122 crt - VS

  12.445.659,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Lolita Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  14.240.876,00 ₫
  5.585.447  - 86.475.890  5.585.447 ₫ - 86.475.890 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Inglebert Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inglebert

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  15.292.320,00 ₫
  3.822.945  - 1.525.771.674  3.822.945 ₫ - 1.525.771.674 ₫
 6. Dây Chuyền Lucky Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Lucky

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  16.137.478,00 ₫
  3.201.108  - 190.363.220  3.201.108 ₫ - 190.363.220 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Bindo Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bindo

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  15.950.927,00 ₫
  5.231.541  - 101.683.859  5.231.541 ₫ - 101.683.859 ₫
 8. Dây Chuyền Lamyra Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.036 crt - VS

  9.889.909,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Sucre Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sucre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  8.620.550,00 ₫
  2.773.933  - 40.324.770  2.773.933 ₫ - 40.324.770 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Maria Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  11.226.318,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Polin Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Polin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.655 crt - VS

  17.406.566,00 ₫
  6.964.573  - 91.166.702  6.964.573 ₫ - 91.166.702 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Pantelant Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pantelant

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.287.885,00 ₫
  4.974.695  - 45.394.098  4.974.695 ₫ - 45.394.098 ₫
  Mới

 14. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  18.950.344,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 15. Dây Chuyền Poelon Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Poelon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  11.092.758,00 ₫
  4.348.532  - 238.880.029  4.348.532 ₫ - 238.880.029 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Tipass Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tipass

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  17.462.802,00 ₫
  6.853.724  - 89.544.522  6.853.724 ₫ - 89.544.522 ₫
 17. Dây Chuyền Wintinc Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Wintinc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  10.980.558,00 ₫
  5.723.062  - 27.372.721  5.723.062 ₫ - 27.372.721 ₫
 18. Dây Chuyền Eiliv Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Eiliv

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  18.012.181,00 ₫
  7.932.476  - 58.320.736  7.932.476 ₫ - 58.320.736 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Devoluy Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Devoluy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.916 crt - VS

  17.941.887,00 ₫
  5.878.792  - 837.533.315  5.878.792 ₫ - 837.533.315 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  8.538.901,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  33.776.020,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kounoupoi Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  19.218.814,00 ₫
  5.846.618  - 2.656.987.786  5.846.618 ₫ - 2.656.987.786 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Sheldon Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sheldon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  8.886.318,00 ₫
  2.630.100  - 36.985.781  2.630.100 ₫ - 36.985.781 ₫
 25. Dây Chuyền Akujan Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Akujan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.055 crt - VS

  9.235.627,00 ₫
  4.369.079  - 40.716.798  4.369.079 ₫ - 40.716.798 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Tranto Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tranto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  9.498.423,00 ₫
  3.534.196  - 39.473.127  3.534.196 ₫ - 39.473.127 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Compoo Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Compoo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.055 crt - VS

  7.393.910,00 ₫
  2.219.146  - 28.253.026  2.219.146 ₫ - 28.253.026 ₫
 29. Dây Chuyền Takavax Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Takavax

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  12.753.334,00 ₫
  5.968.282  - 36.449.378  5.968.282 ₫ - 36.449.378 ₫
  Mới

 30. Mặt Dây Chuyền Despina Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.160.273,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Eareproms Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eareproms

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.206.041,00 ₫
  4.273.912  - 55.694.961  4.273.912 ₫ - 55.694.961 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Loatas Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loatas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.592 crt - VS

  14.604.784,00 ₫
  5.049.045  - 102.400.326  5.049.045 ₫ - 102.400.326 ₫
 33. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum Đá Moissanite

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  9.746.616,00 ₫
  4.163.603  - 58.290.453  4.163.603 ₫ - 58.290.453 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Asfrela Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Asfrela

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  10.333.576,00 ₫
  3.924.602  - 46.570.177  3.924.602 ₫ - 46.570.177 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Hinge Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hinge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  7.881.376,00 ₫
  2.486.266  - 33.673.821  2.486.266 ₫ - 33.673.821 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Ormazd Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ormazd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  10.106.201,00 ₫
  3.698.578  - 47.746.262  3.698.578 ₫ - 47.746.262 ₫
 37. Dây Chuyền Fask Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Fask

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.126 crt - VS

  16.212.100,00 ₫
  7.802.702  - 32.104.090  7.802.702 ₫ - 32.104.090 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Etelfe Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Etelfe

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  7.762.957,00 ₫
  2.527.361  - 29.537.255  2.527.361 ₫ - 29.537.255 ₫
 39. Dây Chuyền Martisne Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Martisne

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  14.962.207,00 ₫
  7.135.443  - 79.013.846  7.135.443 ₫ - 79.013.846 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Zoya Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  8.746.269,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 41. Dây Chuyền Georgianne Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Georgianne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  17.575.003,00 ₫
  8.375.872  - 774.876.477  8.375.872 ₫ - 774.876.477 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Glorria Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Glorria

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.429.555,00 ₫
  3.974.349  - 46.205.186  3.974.349 ₫ - 46.205.186 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Vignale Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vignale

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.165 crt - VS

  9.774.463,00 ₫
  3.349.267  - 50.517.489  3.349.267 ₫ - 50.517.489 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Nascosto Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nascosto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  21.685.075,00 ₫
  7.728.081  - 315.230.796  7.728.081 ₫ - 315.230.796 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  38.652.574,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 47. Dây Chuyền Sonovia Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Sonovia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.114 crt - VS

  11.356.093,00 ₫
  5.112.580  - 53.788.896  5.112.580 ₫ - 53.788.896 ₫
 48. Dây Chuyền Tiffani Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Tiffani

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.412 crt - VS

  15.256.092,00 ₫
  6.298.396  - 88.030.483  6.298.396 ₫ - 88.030.483 ₫
 49. Dây Chuyền Captolia Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Captolia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.862.873,00 ₫
  4.731.367  - 42.960.821  4.731.367 ₫ - 42.960.821 ₫
 50. Dây Chuyền Harvey Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.73 crt - VS

  13.718.803,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 51. Dây chuyền Amara Đá Moissanite

  Dây chuyền GLAMIRA Amara

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  14.332.258,00 ₫
  6.779.373  - 68.118.179  6.779.373 ₫ - 68.118.179 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.79 crt - VS

  10.799.684,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Vesna Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vesna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  9.146.408,00 ₫
  2.917.225  - 38.905.359  2.917.225 ₫ - 38.905.359 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Anendi Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anendi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  13.930.498,00 ₫
  5.576.255  - 78.283.864  5.576.255 ₫ - 78.283.864 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Capass Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Capass

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  7.294.145,00 ₫
  2.239.694  - 27.509.522  2.239.694 ₫ - 27.509.522 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Balbigny Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Balbigny

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.235 crt - VS

  11.107.357,00 ₫
  3.965.697  - 63.278.667  3.965.697 ₫ - 63.278.667 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Mother Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Mother

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  11.086.811,00 ₫
  5.129.343  - 61.142.795  5.129.343 ₫ - 61.142.795 ₫
 58. Dây Chuyền Blayd Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Blayd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  17.423.329,00 ₫
  7.388.503  - 87.604.392  7.388.503 ₫ - 87.604.392 ₫
 59. Dây Chuyền Direndra Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Direndra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.034 crt - VS

  7.950.319,00 ₫
  3.670.459  - 30.956.664  3.670.459 ₫ - 30.956.664 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Leylo Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leylo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  10.499.579,00 ₫
  3.801.316  - 55.194.787  3.801.316 ₫ - 55.194.787 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Clovis Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  10.319.788,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Dunavant Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dunavant

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  37.884.470,00 ₫
  6.164.296  - 3.515.271.535  6.164.296 ₫ - 3.515.271.535 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Agnesge Đá Moissanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Agnesge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.029 crt - VS

  7.383.635,00 ₫
  3.341.696  - 28.198.947  3.341.696 ₫ - 28.198.947 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Armilla Đá Moissanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armilla

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  9.600.079,00 ₫
  3.452.005  - 43.528.583  3.452.005 ₫ - 43.528.583 ₫

You’ve viewed 60 of 11919 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng