Đang tải...
Tìm thấy 118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  36.487.466,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 2. Dây chuyền nữ Galactica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  9.424.481,00 ₫
  4.301.866  - 55.726.146  4.301.866 ₫ - 55.726.146 ₫
 3. Dây chuyền nữ Achievable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  12.945.220,00 ₫
  6.928.268  - 19.143.303  6.928.268 ₫ - 19.143.303 ₫
 4. Dây chuyền nữ Mulhouse Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Mulhouse

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - VS1

  26.397.891,00 ₫
  8.936.561  - 106.711.754  8.936.561 ₫ - 106.711.754 ₫
 5. Dây chuyền nữ Farah

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  18.985.945,00 ₫
  8.549.392  - 109.329.662  8.549.392 ₫ - 109.329.662 ₫
 6. Dây chuyền nữ Pammati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  21.751.026,00 ₫
  9.823.537  - 135.763.499  9.823.537 ₫ - 135.763.499 ₫
 7. Dây chuyền nữ Vrednosto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.434 crt - VS

  25.103.651,00 ₫
  7.499.963  - 110.235.319  7.499.963 ₫ - 110.235.319 ₫
 8. Dây chuyền nữ Bersih

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - VS

  13.695.499,00 ₫
  7.356.191  - 79.230.751  7.356.191 ₫ - 79.230.751 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Cymbrren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.524.189,00 ₫
  3.204.890  - 43.995.072  3.204.890 ₫ - 43.995.072 ₫
 11. Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.913.791,00 ₫
  7.315.436  - 99.749.525  7.315.436 ₫ - 99.749.525 ₫
 12. Dây chuyền nữ Hikaru Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Hikaru

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  13.827.952,00 ₫
  5.197.333  - 63.211.961  5.197.333 ₫ - 63.211.961 ₫
 13. Dây chuyền nữ Freyr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  14.360.025,00 ₫
  7.519.209  - 86.787.319  7.519.209 ₫ - 86.787.319 ₫
 14. Dây chuyền nữ Choma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.686.924,00 ₫
  4.874.693  - 51.933.708  4.874.693 ₫ - 51.933.708 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wooper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.294 crt - VS

  24.002.998,00 ₫
  7.096.664  - 99.664.617  7.096.664 ₫ - 99.664.617 ₫
 16. Dây chuyền nữ Touha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.213 crt - VS

  48.916.465,00 ₫
  10.467.403  - 255.522.370  10.467.403 ₫ - 255.522.370 ₫
 17. Dây chuyền nữ Samadra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - VS

  17.874.252,00 ₫
  6.990.532  - 89.037.307  6.990.532 ₫ - 89.037.307 ₫
 18. Dây chuyền nữ Salisbury Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Salisbury

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  13.433.142,00 ₫
  6.311.290  - 61.499.702  6.311.290 ₫ - 61.499.702 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Novation

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  14.526.438,00 ₫
  5.799.594  - 66.211.946  5.799.594 ₫ - 66.211.946 ₫
 21. Vòng cổ Paperclip Shine

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  43.282.435,00 ₫
  15.015.414  - 63.767.423  15.015.414 ₫ - 63.767.423 ₫
 22. Dây chuyền nữ Jarumi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  18.440.005,00 ₫
  8.023.546  - 108.041.934  8.023.546 ₫ - 108.041.934 ₫
 23. Dây chuyền nữ Serous

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - AAA

  13.642.292,00 ₫
  6.732.420  - 84.466.575  6.732.420 ₫ - 84.466.575 ₫
 24. Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  22.481.495,00 ₫
  6.049.499  - 90.183.530  6.049.499 ₫ - 90.183.530 ₫
 25. Dây chuyền nữ Turbiv

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  9.295.708,00 ₫
  4.194.319  - 56.108.218  4.194.319 ₫ - 56.108.218 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Suhkur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  18.785.571,00 ₫
  7.845.245  - 116.603.220  7.845.245 ₫ - 116.603.220 ₫
 28. Dây chuyền nữ Greenday

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.39 crt - AAA

  19.868.111,00 ₫
  9.331.087  - 116.447.557  9.331.087 ₫ - 116.447.557 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Agama

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.475 crt - VS

  12.427.581,00 ₫
  3.893.188  - 825.406.462  3.893.188 ₫ - 825.406.462 ₫
 30. Dây chuyền nữ Dezvoltare

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  16.789.729,00 ₫
  7.584.869  - 81.593.945  7.584.869 ₫ - 81.593.945 ₫
 31. Dây chuyền nữ Souda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  12.018.620,00 ₫
  5.132.805  - 53.745.019  5.132.805 ₫ - 53.745.019 ₫
 32. Dây chuyền nữ Thalassophile

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  14.701.909,00 ₫
  6.676.383  - 80.674.141  6.676.383 ₫ - 80.674.141 ₫
 33. Dây chuyền nữ Cosmostar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  18.830.852,00 ₫
  7.657.321  - 106.103.262  7.657.321 ₫ - 106.103.262 ₫
 34. Dây chuyền nữ Thule

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.428 crt - AAA

  25.935.442,00 ₫
  12.077.772  - 160.654.896  12.077.772 ₫ - 160.654.896 ₫
 35. Dây chuyền nữ Zelja

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  17.345.011,00 ₫
  6.495.252  - 91.924.090  6.495.252 ₫ - 91.924.090 ₫
 36. Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  43.827.525,00 ₫
  8.281.092  - 117.056.043  8.281.092 ₫ - 117.056.043 ₫
 37. Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  20.192.449,00 ₫
  4.829.410  - 85.428.836  4.829.410 ₫ - 85.428.836 ₫
 38. Dây chuyền nữ Cythera

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Tím

  0.182 crt - AAA

  17.026.616,00 ₫
  8.538.638  - 104.674.028  8.538.638 ₫ - 104.674.028 ₫
 39. Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  23.994.790,00 ₫
  6.379.214  - 121.895.645  6.379.214 ₫ - 121.895.645 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Fatilda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  17.328.312,00 ₫
  4.606.110  - 1.077.603.380  4.606.110 ₫ - 1.077.603.380 ₫
 41. Dây chuyền nữ Inghave

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  24.313.185,00 ₫
  5.369.408  - 95.872.184  5.369.408 ₫ - 95.872.184 ₫
 42. Dây chuyền nữ Blackash

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  12.986.541,00 ₫
  5.562.992  - 59.461.981  5.562.992 ₫ - 59.461.981 ₫
 43. Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.521.782,00 ₫
  5.886.764  - 173.376.530  5.886.764 ₫ - 173.376.530 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Tentsver

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.684 crt - AAA

  28.416.090,00 ₫
  10.743.344  - 1.024.297.027  10.743.344 ₫ - 1.024.297.027 ₫
 46. Dây chuyền nữ Liguria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - AAA

  13.588.517,00 ₫
  5.928.650  - 54.976.147  5.928.650 ₫ - 54.976.147 ₫
 47. Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.874.452,00 ₫
  6.155.631  - 85.075.066  6.155.631 ₫ - 85.075.066 ₫
 48. Dây chuyền nữ Cha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  13.697.481,00 ₫
  6.608.459  - 72.735.502  6.608.459 ₫ - 72.735.502 ₫
 49. Dây chuyền nữ Dogmar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  13.296.728,00 ₫
  5.844.311  - 61.754.421  5.844.311 ₫ - 61.754.421 ₫
 50. Dây chuyền nữ Ingatan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.314 crt - VS

  27.427.226,00 ₫
  9.254.672  - 131.659.748  9.254.672 ₫ - 131.659.748 ₫
 51. Dây chuyền nữ Hevitra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  16.315.110,00 ₫
  6.162.706  - 68.108.164  6.162.706 ₫ - 68.108.164 ₫
 52. Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  14.373.609,00 ₫
  5.879.688  - 78.466.604  5.879.688 ₫ - 78.466.604 ₫
 53. Vòng cổ Paperclip Colonna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  41.966.969,00 ₫
  14.577.076  - 371.693.617  14.577.076 ₫ - 371.693.617 ₫
 54. Dây chuyền nữ Calicen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  15.276.152,00 ₫
  7.415.058  - 84.452.423  7.415.058 ₫ - 84.452.423 ₫
 55. Dây chuyền nữ Egine Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Egine

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.38 crt - VS1

  24.999.784,00 ₫
  9.989.103  - 156.353.025  9.989.103 ₫ - 156.353.025 ₫
 56. Dây chuyền nữ Hermon Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Hermon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.368 crt - AAA

  23.543.943,00 ₫
  9.432.973  - 126.636.187  9.432.973 ₫ - 126.636.187 ₫
 57. Dây chuyền nữ Emphatically Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Emphatically

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  17.150.577,00 ₫
  8.499.015  - 99.155.182  8.499.015 ₫ - 99.155.182 ₫
 58. Dây chuyền nữ Iosetnalona Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Iosetnalona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.118 crt - AAA

  13.070.313,00 ₫
  5.907.141  - 25.124.029  5.907.141 ₫ - 25.124.029 ₫
 59. Dây chuyền nữ Torregrotta Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Torregrotta

  Vàng Vàng-Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  19.515.472,00 ₫
  9.290.050  - 43.777.149  9.290.050 ₫ - 43.777.149 ₫
 60. Dây chuyền nữ Voukouresti Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Voukouresti

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.156 crt - VS1

  20.199.240,00 ₫
  8.736.750  - 34.023.231  8.736.750 ₫ - 34.023.231 ₫
 61. Dây chuyền nữ Farafenni Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Farafenni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  17.129.634,00 ₫
  7.429.209  - 36.396.052  7.429.209 ₫ - 36.396.052 ₫
 62. Dây chuyền nữ Gretaoto Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Gretaoto

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  18.589.438,00 ₫
  7.785.811  - 40.745.464  7.785.811 ₫ - 40.745.464 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Dây chuyền nữ Rudyard Lariat
  Mới

  Dây chuyền nữ Rudyard

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.286 crt - VS

  14.801.815,00 ₫
  5.433.936  - 65.744.966  5.433.936 ₫ - 65.744.966 ₫
 65. Dây chuyền nữ Emnandi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - VS

  17.689.160,00 ₫
  8.101.093  - 86.122.229  8.101.093 ₫ - 86.122.229 ₫

You’ve viewed 60 of 118 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng