Đang tải...
Tìm thấy 490 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Orfalinda Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Orfalinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.994.345,00 ₫
  3.444.434  - 18.611.847  3.444.434 ₫ - 18.611.847 ₫
 2. Dây Chuyền Rideout Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Rideout

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  33.018.730,00 ₫
  5.481.627  - 220.344.419  5.481.627 ₫ - 220.344.419 ₫
 3. Dây Chuyền Nadianna Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Nadianna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.511.974,00 ₫
  4.016.255  - 22.681.367  4.016.255 ₫ - 22.681.367 ₫
 4. Dây Chuyền Eiliv Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Eiliv

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  24.609.061,00 ₫
  7.932.476  - 58.320.736  7.932.476 ₫ - 58.320.736 ₫
 5. Dây Chuyền Noerine Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Noerine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.058 crt - VS

  24.633.935,00 ₫
  11.199.013  - 38.523.956  11.199.013 ₫ - 38.523.956 ₫
 6. Dây Chuyền Djanila Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Djanila

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  16.197.769,00 ₫
  4.262.285  - 30.410.183  4.262.285 ₫ - 30.410.183 ₫
 7. Dây Chuyền Zuria Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Zuria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.641 crt - VS

  17.743.711,00 ₫
  5.251.818  - 69.398.088  5.251.818 ₫ - 69.398.088 ₫
 8. Dây Chuyền Bangunn Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Bangunn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  21.060.806,00 ₫
  11.465.592  - 61.374.769  11.465.592 ₫ - 61.374.769 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Bellator Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  14.609.111,00 ₫
  5.393.759  - 43.382.590  5.393.759 ₫ - 43.382.590 ₫
 11. Dây Chuyền Dovetta Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Dovetta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.37 crt - AAA

  13.239.718,00 ₫
  3.977.052  - 45.399.505  3.977.052 ₫ - 45.399.505 ₫
 12. Dây Chuyền Specifically Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Specifically

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - AAA

  14.218.436,00 ₫
  7.380.934  - 19.558.123  7.380.934 ₫ - 19.558.123 ₫
 13. Dây Chuyền Birdun Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Birdun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.397 crt - VS

  40.597.031,00 ₫
  9.063.949  - 231.802.443  9.063.949 ₫ - 231.802.443 ₫
 14. Dây Chuyền Beid Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Beid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  40.889.294,00 ₫
  8.070.362  - 231.471.517  8.070.362 ₫ - 231.471.517 ₫
 15. Dây Chuyền Khonsu Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Khonsu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  21.539.079,00 ₫
  6.292.719  - 37.940.705  6.292.719 ₫ - 37.940.705 ₫
 16. Dây Chuyền Navika Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Navika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  19.943.391,00 ₫
  8.374.521  - 118.403.168  8.374.521 ₫ - 118.403.168 ₫
 17. Dây Chuyền Olympe Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Olympe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  31.642.849,00 ₫
  6.882.382  - 723.614.941  6.882.382 ₫ - 723.614.941 ₫
 18. Dây Chuyền Revisha Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Revisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  10.537.701,00 ₫
  5.055.804  - 13.922.657  5.055.804 ₫ - 13.922.657 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Firenze Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Firenze

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  16.869.894,00 ₫
  4.367.728  - 29.999.965  4.367.728 ₫ - 29.999.965 ₫
 21. Dây Chuyền Roshunda Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Roshunda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.205 crt - VS

  21.093.249,00 ₫
  9.481.661  - 41.292.135  9.481.661 ₫ - 41.292.135 ₫
 22. Dây Chuyền Lovesta Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  25.237.117,00 ₫
  11.216.045  - 48.319.435  11.216.045 ₫ - 48.319.435 ₫
 23. Dây Chuyền Stoupat Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Stoupat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.63 crt - VS

  17.573.652,00 ₫
  4.109.531  - 39.554.238  4.109.531 ₫ - 39.554.238 ₫
 24. Dây Chuyền Gebria Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Gebria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.068 crt - VS

  21.827.557,00 ₫
  10.114.312  - 32.082.460  10.114.312 ₫ - 32.082.460 ₫
 25. Dây Chuyền Ondria Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Ondria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.118 crt - AAA

  22.969.574,00 ₫
  10.184.607  - 35.246.800  10.184.607 ₫ - 35.246.800 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Shpits Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Shpits

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  3.482.286  - 9.215.081  3.482.286 ₫ - 9.215.081 ₫
 28. Dây Chuyền Aphros Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Aphros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.482 crt - VS

  27.371.099,00 ₫
  8.177.967  - 44.514.875  8.177.967 ₫ - 44.514.875 ₫
 29. Dây Chuyền Chie Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Chie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  12.958.810,00 ₫
  6.184.844  - 29.517.248  6.184.844 ₫ - 29.517.248 ₫
 30. Dây Chuyền Fask Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Fask

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.126 crt - VS

  16.212.100,00 ₫
  7.802.702  - 32.104.090  7.802.702 ₫ - 32.104.090 ₫
 31. Dây Chuyền Kemay Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Kemay

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.364 crt - VS

  20.353.804,00 ₫
  8.663.811  - 44.385.100  8.663.811 ₫ - 44.385.100 ₫
 32. Dây Chuyền Weeka Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Weeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  25.949.257,00 ₫
  10.734.528  - 43.578.335  10.734.528 ₫ - 43.578.335 ₫
 33. Vòng cổ Paperclip Tylis Layering

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Tylis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  22.180.923,00 ₫
  7.298.472  - 49.673.503  7.298.472 ₫ - 49.673.503 ₫
 34. Dây Chuyền Dulmitha Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Dulmitha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  19.892.834,00 ₫
  8.778.715  - 161.512.152  8.778.715 ₫ - 161.512.152 ₫
 35. Dây Chuyền Rakenia Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Rakenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  20.752.861,00 ₫
  9.674.971  - 28.270.330  9.674.971 ₫ - 28.270.330 ₫
 36. Dây Chuyền Notice Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Notice

  14K Vàng và Rhodium Đen & Hồng Ngọc & Kim Cương Đen

  0.561 crt - AAA

  19.519.190,00 ₫
  7.872.996  - 44.100.676  7.872.996 ₫ - 44.100.676 ₫
 37. Dây Chuyền Drelise Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Drelise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.223.649,00 ₫
  5.646.278  - 24.567.425  5.646.278 ₫ - 24.567.425 ₫
 38. Dây Chuyền Lumo Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Lumo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  13.197.542,00 ₫
  5.723.062  - 34.023.673  5.723.062 ₫ - 34.023.673 ₫
 39. Dây Chuyền Nicanora Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Nicanora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  24.400.610,00 ₫
  10.237.328  - 71.483.133  10.237.328 ₫ - 71.483.133 ₫
 40. Dây Chuyền Loycie Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Loycie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  32.834.614,00 ₫
  9.650.909  - 62.836.896  9.650.909 ₫ - 62.836.896 ₫
 41. Dây Chuyền Aukeli Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Aukeli

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  20.417.339,00 ₫
  9.481.661  - 28.963.542  9.481.661 ₫ - 28.963.542 ₫
 42. Dây Chuyền Abnormally Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Abnormally

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.955.989,00 ₫
  7.153.828  - 23.934.773  7.153.828 ₫ - 23.934.773 ₫
 43. Dây Chuyền Uffizi Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Uffizi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - AAA

  18.525.062,00 ₫
  7.890.570  - 26.258.821  7.890.570 ₫ - 26.258.821 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Raykell Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Raykell

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  15.813.042,00 ₫
  7.667.519  - 24.926.944  7.667.519 ₫ - 24.926.944 ₫
 46. Dây Chuyền Exploding Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Exploding

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.752 crt - AA

  22.178.490,00 ₫
  9.188.046  - 1.021.562.457  9.188.046 ₫ - 1.021.562.457 ₫
 47. Dây Chuyền Brillent Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  24.309.498,00 ₫
  7.456.636  - 106.048.619  7.456.636 ₫ - 106.048.619 ₫
 48. Dây Chuyền Nerlande Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Nerlande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2 crt - AAA

  62.938.011,00 ₫
  11.528.316  - 1.621.213.599  11.528.316 ₫ - 1.621.213.599 ₫
 49. Dây Chuyền Lowella Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Lowella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  34.505.461,00 ₫
  13.890.215  - 70.807.223  13.890.215 ₫ - 70.807.223 ₫
 50. Dây Chuyền Rasheria Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Rasheria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  18.761.090,00 ₫
  8.673.273  - 26.531.348  8.673.273 ₫ - 26.531.348 ₫
 51. Dây Chuyền Rhudine Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Rhudine

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.85 crt - AAA

  28.226.260,00 ₫
  11.240.649  - 286.990.205  11.240.649 ₫ - 286.990.205 ₫
 52. Dây Chuyền Daleyza Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Daleyza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  19.130.949,00 ₫
  8.083.880  - 40.165.260  8.083.880 ₫ - 40.165.260 ₫
 53. Dây Chuyền Ristina Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Ristina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  50.338.783,00 ₫
  4.930.084  - 409.369.888  4.930.084 ₫ - 409.369.888 ₫
 54. Dây Chuyền Bistear Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Bistear

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.437 crt - VS

  19.235.039,00 ₫
  8.698.958  - 52.753.403  8.698.958 ₫ - 52.753.403 ₫
 55. Dây Chuyền Onabella Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Onabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  10.804.279,00 ₫
  5.232.081  - 17.479.565  5.232.081 ₫ - 17.479.565 ₫
 56. Dây Chuyền Rometta Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Rometta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.571.066,00 ₫
  4.154.951  - 30.964.236  4.154.951 ₫ - 30.964.236 ₫
 57. Dây Chuyền Rosalvamo Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Rosalvamo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.195 crt - VS

  24.439.812,00 ₫
  9.870.444  - 45.290.277  9.870.444 ₫ - 45.290.277 ₫
 58. Vòng cổ Paperclip Magalyeg Layering

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Magalyeg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  41.995.083,00 ₫
  15.789.251  - 64.580.894  15.789.251 ₫ - 64.580.894 ₫
 59. Dây Chuyền Lamon Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.298 crt - VS

  25.852.196,00 ₫
  8.516.463  - 40.830.356  8.516.463 ₫ - 40.830.356 ₫
 60. Dây Chuyền Ghel Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Ghel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.024 crt - VS

  26.931.486,00 ₫
  10.782.111  - 93.505.895  10.782.111 ₫ - 93.505.895 ₫
 61. Dây Chuyền Foralltid Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Foralltid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  17.024.273,00 ₫
  7.521.523  - 32.316.056  7.521.523 ₫ - 32.316.056 ₫
 62. Dây Chuyền Drode Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Drode

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.758 crt - VS

  25.589.399,00 ₫
  10.008.870  - 104.038.191  10.008.870 ₫ - 104.038.191 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Knater Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Knater

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  16.869.084,00 ₫
  8.159.582  - 27.205.096  8.159.582 ₫ - 27.205.096 ₫
 65. Dây Chuyền Tempio Layering

  Dây Chuyền GLAMIRA Tempio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  34.072.609,00 ₫
  12.578.679  - 79.486.986  12.578.679 ₫ - 79.486.986 ₫

You’ve viewed 60 of 490 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng