Đang tải...
Tìm thấy 98 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum Lucky

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.748.695,00 ₫
  4.163.603  - 58.290.453  4.163.603 ₫ - 58.290.453 ₫
 2. Dây Chuyền Olive Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Olive

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  13.295.142,00 ₫
  5.461.349  - 94.154.222  5.461.349 ₫ - 94.154.222 ₫
 3. Dây Chuyền Ozean Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Ozean

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  8.310.173,00 ₫
  3.691.006  - 32.349.035  3.691.006 ₫ - 32.349.035 ₫
 4. Dây Chuyền SYLVIE Kumush Lucky

  Dây Chuyền SYLVIE Kumush

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.1 crt - AAA

  23.545.450,00 ₫
  7.855.693  - 172.897.718  7.855.693 ₫ - 172.897.718 ₫
 5. Dây Chuyền Continente Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Continente

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.832.432,00 ₫
  5.765.509  - 61.602.413  5.765.509 ₫ - 61.602.413 ₫
 6. Dây Chuyền Ugniblanc Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Ugniblanc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  13.088.855,00 ₫
  4.204.698  - 181.089.741  4.204.698 ₫ - 181.089.741 ₫
  Mới

 7. Dây Chuyền Zenovia Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Zenovia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.097 crt - VS

  18.987.655,00 ₫
  9.219.408  - 95.573.640  9.219.408 ₫ - 95.573.640 ₫
 8. Dây Chuyền Marth Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Marth

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.189.075,00 ₫
  5.461.349  - 69.686.289  5.461.349 ₫ - 69.686.289 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Colene Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Colene

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.85 crt - AAA

  17.250.837,00 ₫
  5.358.611  - 169.247.803  5.358.611 ₫ - 169.247.803 ₫
 11. Dây Chuyền Mescla Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Mescla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.42 crt - VS

  17.532.286,00 ₫
  6.560.109  - 108.402.403  6.560.109 ₫ - 108.402.403 ₫
 12. Dây Chuyền Morus Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Morus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  12.792.266,00 ₫
  3.390.363  - 61.980.921  3.390.363 ₫ - 61.980.921 ₫
 13. Dây Chuyền Tiffani Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Tiffani

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.412 crt - AAA

  19.095.259,00 ₫
  6.298.396  - 88.030.483  6.298.396 ₫ - 88.030.483 ₫
 14. Dây Chuyền Adeben Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Adeben

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.062 crt - VS

  26.701.678,00 ₫
  10.582.042  - 213.398.230  10.582.042 ₫ - 213.398.230 ₫
 15. Dây Chuyền Nikki Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Nikki

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.327 crt - VS1

  30.117.996,00 ₫
  5.964.226  - 74.106.740  5.964.226 ₫ - 74.106.740 ₫
 16. Dây Chuyền Zina Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Zina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  21.034.850,00 ₫
  5.661.419  - 76.377.799  5.661.419 ₫ - 76.377.799 ₫
 17. Dây Chuyền Mitzie Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Mitzie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  18.414.213,00 ₫
  5.604.642  - 94.424.590  5.604.642 ₫ - 94.424.590 ₫
 18. Dây Chuyền Charisse Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Charisse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.106 crt - VS

  17.403.051,00 ₫
  6.335.977  - 71.173.291  6.335.977 ₫ - 71.173.291 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Suzette Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Suzette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.215 crt - VS

  19.911.217,00 ₫
  5.971.796  - 71.457.172  5.971.796 ₫ - 71.457.172 ₫
 21. Dây Chuyền Velvet Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Velvet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  24.813.186,00 ₫
  6.134.556  - 80.825.287  6.134.556 ₫ - 80.825.287 ₫
 22. Dây Chuyền Mucho Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Mucho

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.374 crt - VS

  17.084.833,00 ₫
  5.785.786  - 254.926.123  5.785.786 ₫ - 254.926.123 ₫
 23. Dây Chuyền Colby Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Colby

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.087 crt - VS

  16.467.864,00 ₫
  6.529.287  - 70.970.523  6.529.287 ₫ - 70.970.523 ₫
 24. Dây Chuyền Atinae Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Atinae

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  10.020.765,00 ₫
  4.040.317  - 43.258.222  4.040.317 ₫ - 43.258.222 ₫
 25. Dây Chuyền Tomika Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Tomika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  24.049.678,00 ₫
  6.201.065  - 78.878.663  6.201.065 ₫ - 78.878.663 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Yvone Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Yvone

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  12.892.031,00 ₫
  5.863.651  - 61.372.604  5.863.651 ₫ - 61.372.604 ₫
 28. Dây Chuyền Leilani Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Leilani

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  14.269.805,00 ₫
  6.380.587  - 80.838.804  6.380.587 ₫ - 80.838.804 ₫
 29. Dây Chuyền Depew Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Depew

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - VS

  58.526.214,00 ₫
  9.101.529  - 185.307.421  9.101.529 ₫ - 185.307.421 ₫
 30. Dây Chuyền Claretha Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Claretha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  21.298.455,00 ₫
  5.990.181  - 74.012.116  5.990.181 ₫ - 74.012.116 ₫
 31. Dây Chuyền Zona Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Zona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  21.950.032,00 ₫
  6.323.811  - 116.188.887  6.323.811 ₫ - 116.188.887 ₫
 32. Dây Chuyền Chun Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Chun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  17.226.775,00 ₫
  6.476.566  - 73.741.755  6.476.566 ₫ - 73.741.755 ₫
 33. Dây Chuyền Yuriko Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Yuriko

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.39 crt - AAA

  15.526.456,00 ₫
  6.531.991  - 86.624.591  6.531.991 ₫ - 86.624.591 ₫
 34. Dây Chuyền Yuwang Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Yuwang

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  25.967.910,00 ₫
  8.803.047  - 107.604.830  8.803.047 ₫ - 107.604.830 ₫
 35. Dây Chuyền Merna Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Merna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  19.962.587,00 ₫
  5.926.376  - 75.161.165  5.926.376 ₫ - 75.161.165 ₫
 36. Dây Chuyền Treena Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Treena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  31.514.156,00 ₫
  6.470.348  - 98.169.134  6.470.348 ₫ - 98.169.134 ₫
 37. Dây Chuyền Thymizoun Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Thymizoun

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.296 crt - VS

  45.203.492,00 ₫
  13.754.763  - 222.252.649  13.754.763 ₫ - 222.252.649 ₫
 38. Dây Chuyền Aquacar Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Aquacar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.588 crt - AAA

  31.505.503,00 ₫
  10.395.491  - 357.691.448  10.395.491 ₫ - 357.691.448 ₫
 39. Dây Chuyền Fleurie Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Fleurie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  23.249.672,00 ₫
  6.637.433  - 201.123.709  6.637.433 ₫ - 201.123.709 ₫
 40. Dây Chuyền Mighter Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Mighter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - VS

  20.922.107,00 ₫
  5.846.618  - 110.862.712  5.846.618 ₫ - 110.862.712 ₫
 41. Dây Chuyền Nila Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Nila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.363 crt - VS

  14.189.778,00 ₫
  5.935.027  - 78.621.822  5.935.027 ₫ - 78.621.822 ₫
 42. Dây Chuyền Sunshine Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Sunshine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.348 crt - VS

  14.783.496,00 ₫
  6.380.587  - 95.844.001  6.380.587 ₫ - 95.844.001 ₫
 43. Dây Chuyền Diedra Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Diedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.136 crt - AAA

  17.017.783,00 ₫
  6.687.720  - 78.702.928  6.687.720 ₫ - 78.702.928 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Shila Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Shila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  20.605.783,00 ₫
  6.096.705  - 72.687.331  6.096.705 ₫ - 72.687.331 ₫
 46. Dây Chuyền Lubov Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Lubov

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.888 crt - VS

  60.759.419,00 ₫
  13.202.409  - 300.103.932  13.202.409 ₫ - 300.103.932 ₫
 47. Dây Chuyền Tsingoni Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Tsingoni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  15.969.582,00 ₫
  6.292.719  - 78.446.083  6.292.719 ₫ - 78.446.083 ₫
  Mới

 48. Dây Chuyền Umerkot Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Umerkot

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  14.541.520,00 ₫
  5.846.618  - 69.713.326  5.846.618 ₫ - 69.713.326 ₫
  Mới

 49. Dây Chuyền Zora Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Zora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.233 crt - VS

  14.065.680,00 ₫
  6.137.259  - 75.336.898  6.137.259 ₫ - 75.336.898 ₫
 50. Dây Chuyền Leontine Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Leontine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  14.910.026,00 ₫
  6.494.140  - 76.648.164  6.494.140 ₫ - 76.648.164 ₫
 51. Dây Chuyền Lera Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Lera

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.269 crt - VS

  14.688.328,00 ₫
  6.298.396  - 79.973.639  6.298.396 ₫ - 79.973.639 ₫
 52. Dây Chuyền Mozelle Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Mozelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  14.847.842,00 ₫
  6.342.736  - 96.709.164  6.342.736 ₫ - 96.709.164 ₫
 53. Dây Chuyền Tobie Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Tobie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.487 crt - VS

  15.597.292,00 ₫
  6.334.625  - 88.354.921  6.334.625 ₫ - 88.354.921 ₫
 54. Dây Chuyền Yung Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Yung

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  15.202.019,00 ₫
  6.531.991  - 100.710.551  6.531.991 ₫ - 100.710.551 ₫
 55. Dây Chuyền Piccola Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Piccola

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.202 crt - VS

  14.481.228,00 ₫
  4.096.012  - 2.019.375.063  4.096.012 ₫ - 2.019.375.063 ₫
 56. Dây Chuyền Ispirazione Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Ispirazione

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.251 crt - VS

  17.094.566,00 ₫
  6.921.315  - 79.351.801  6.921.315 ₫ - 79.351.801 ₫
 57. Dây Chuyền Sproxane Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Sproxane

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.953 crt - VS

  34.468.692,00 ₫
  10.354.936  - 161.731.685  10.354.936 ₫ - 161.731.685 ₫
 58. Dây Chuyền Luceinfinita Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Luceinfinita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.2 crt - VS

  47.585.938,00 ₫
  12.742.790  - 272.783.660  12.742.790 ₫ - 272.783.660 ₫
 59. Dây Chuyền Existence Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Existence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  24.967.834,00 ₫
  8.254.209  - 103.400.674  8.254.209 ₫ - 103.400.674 ₫
 60. Dây Chuyền Karalyl Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Karalyl

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.975 crt - VS

  56.455.225,00 ₫
  12.186.922  - 247.031.495  12.186.922 ₫ - 247.031.495 ₫
 61. Dây Chuyền Darth Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Darth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  25.817.047,00 ₫
  9.692.545  - 120.906.734  9.692.545 ₫ - 120.906.734 ₫
 62. Dây Chuyền Frodis Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Frodis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.85 crt - VS

  32.062.453,00 ₫
  9.692.545  - 157.541.044  9.692.545 ₫ - 157.541.044 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Harlodi Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Harlodi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  59.830.720,00 ₫
  11.482.895  - 281.624.560  11.482.895 ₫ - 281.624.560 ₫
 65. Dây Chuyền Sfaky Lucky

  Dây Chuyền GLAMIRA Sfaky

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  13.135.898,00 ₫
  5.314.271  - 53.991.667  5.314.271 ₫ - 53.991.667 ₫

You’ve viewed 60 of 98 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng