Đang tải...
Tìm thấy 233 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  15.520.509,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  25.745.940,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Morganite

  1.8 crt - AAA

  21.360.369,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Entrekin Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Entrekin

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.424 crt - AAA

  35.408.207,00 ₫
  6.131.853  - 1.745.699.201  6.131.853 ₫ - 1.745.699.201 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Anchalie Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anchalie

  Vàng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  21.612.348,00 ₫
  5.881.496  - 1.710.727.628  5.881.496 ₫ - 1.710.727.628 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Mihalis Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mihalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  1.5 crt - AAA

  40.950.937,00 ₫
  5.799.305  - 437.881.379  5.799.305 ₫ - 437.881.379 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Magnetique Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Magnetique

  Vàng 14K & Đá Morganite

  0.96 crt - AAA

  25.452.597,00 ₫
  5.718.196  - 1.495.788.323  5.718.196 ₫ - 1.495.788.323 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Morganite

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  21.184.632,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Acalpha Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acalpha

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.915 crt - AAA

  18.786.503,00 ₫
  3.898.647  - 1.702.400.418  3.898.647 ₫ - 1.702.400.418 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Sanne Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sanne

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.874 crt - AAA

  20.182.663,00 ₫
  4.731.367  - 1.704.752.583  4.731.367 ₫ - 1.704.752.583 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Faunus Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  17.893.493,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 13. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten Đá Morganite

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.13 crt - AAA

  17.204.335,00 ₫
  4.165.766  - 2.138.389.257  4.165.766 ₫ - 2.138.389.257 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  1.25 crt - AAA

  21.510.150,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Morganite

  2.68 crt - AAA

  32.118.419,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Blanda Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  20.852.085,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Denisa Đá Morganite

  Dây Chuyền GLAMIRA Denisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.024 crt - AAA

  35.344.940,00 ₫
  10.563.116  - 2.850.946.855  10.563.116 ₫ - 2.850.946.855 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Gliese Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gliese

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  29.215.521,00 ₫
  6.813.170  - 2.928.825.181  6.813.170 ₫ - 2.928.825.181 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Sanda Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.26 crt - AAA

  28.001.047,00 ₫
  8.602.978  - 1.765.530.393  8.602.978 ₫ - 1.765.530.393 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dajana Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.373 crt - AAA

  26.361.560,00 ₫
  5.374.834  - 2.906.222.763  5.374.834 ₫ - 2.906.222.763 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  2 crt - AAA

  33.559.729,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  35.137.843,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Chofa Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chofa

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.06 crt - AAA

  27.169.137,00 ₫
  4.939.548  - 4.293.230.169  4.939.548 ₫ - 4.293.230.169 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Adelyta Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  27.998.073,00 ₫
  5.008.491  - 4.281.090.826  5.008.491 ₫ - 4.281.090.826 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite

  4 crt - AAA

  40.043.866,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Menkara Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  1.8 crt - AAA

  26.460.513,00 ₫
  5.474.868  - 4.272.831.209  5.474.868 ₫ - 4.272.831.209 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Dalianis Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dalianis

  Vàng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  20.408.148,00 ₫
  5.353.205  - 1.703.833.350  5.353.205 ₫ - 1.703.833.350 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Perdika Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  20.478.982,00 ₫
  5.393.759  - 1.704.238.890  5.393.759 ₫ - 1.704.238.890 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Abellone Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abellone

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  31.388.436,00 ₫
  6.207.555  - 2.587.098.722  6.207.555 ₫ - 2.587.098.722 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Arline Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arline

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.742 crt - AAA

  31.058.321,00 ₫
  6.402.216  - 2.170.048.870  6.402.216 ₫ - 2.170.048.870 ₫
 33. Dây Chuyền Audrisa Đá Morganite

  Dây Chuyền GLAMIRA Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.822 crt - AAA

  32.721.599,00 ₫
  9.263.747  - 2.178.565.333  9.263.747 ₫ - 2.178.565.333 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Bertina Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bertina

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.858 crt - AAA

  31.079.139,00 ₫
  7.458.798  - 2.969.879.939  7.458.798 ₫ - 2.969.879.939 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Ediline Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ediline

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.368 crt - AAA

  36.354.481,00 ₫
  4.882.772  - 398.583.991  4.882.772 ₫ - 398.583.991 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Flede Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flede

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  20.289.456,00 ₫
  4.323.118  - 1.897.968.154  4.323.118 ₫ - 1.897.968.154 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Ordelie Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.208 crt - AAA

  21.090.815,00 ₫
  5.169.357  - 1.734.614.278  5.169.357 ₫ - 1.734.614.278 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Rudelle Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rudelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.338 crt - AAA

  24.954.315,00 ₫
  4.953.066  - 2.110.555.294  4.953.066 ₫ - 2.110.555.294 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Jatonya Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  48.168.572,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Mayzelle Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayzelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.995 crt - AAA

  26.827.937,00 ₫
  5.251.818  - 4.286.768.470  5.251.818 ₫ - 4.286.768.470 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Natonia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.885 crt - AAA

  27.387.050,00 ₫
  5.586.799  - 4.283.172.631  5.586.799 ₫ - 4.283.172.631 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Nurdamia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nurdamia

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.045 crt - AAA

  25.958.718,00 ₫
  6.924.019  - 1.750.065.580  6.924.019 ₫ - 1.750.065.580 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  53.537.188,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Chaya Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaya

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.905 crt - AAA

  20.388.680,00 ₫
  4.769.219  - 1.709.916.536  4.769.219 ₫ - 1.709.916.536 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Caprice Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  9.28 crt - AAA

  112.862.599,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Erato Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Erato

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.67 crt - AAA

  39.073.259,00 ₫
  6.871.298  - 1.780.900.577  6.871.298 ₫ - 1.780.900.577 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Estefana Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Estefana

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.282 crt - AAA

  24.985.948,00 ₫
  4.466.411  - 2.107.054.083  4.466.411 ₫ - 2.107.054.083 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Euterpe Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  9.196 crt - AAA

  106.871.335,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Kleio Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  9.197 crt - AAA

  107.756.777,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Lana Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  21.832.693,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Lidija Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidija

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.91 crt - AAA

  44.945.022,00 ₫
  10.852.407  - 2.255.308.131  10.852.407 ₫ - 2.255.308.131 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Orchidea Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orchidea

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.735 crt - AAA

  43.850.048,00 ₫
  9.120.725  - 1.812.127.608  9.120.725 ₫ - 1.812.127.608 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Peonia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peonia

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.42 crt - AAA

  51.531.629,00 ₫
  7.021.350  - 8.479.247.533  7.021.350 ₫ - 8.479.247.533 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Tarassaco Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.665 crt - AAA

  46.793.771,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Tulipano Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tulipano

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.298 crt - AAA

  28.290.064,00 ₫
  6.011.811  - 2.121.450.957  6.011.811 ₫ - 2.121.450.957 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Hypate Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hypate

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.728 crt - AAA

  36.908.185,00 ₫
  6.112.927  - 1.759.920.342  6.112.927 ₫ - 1.759.920.342 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Arctotis Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  8.545 crt - AAA

  77.026.135,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Ysabel Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ysabel

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.85 crt - AAA

  44.570.840,00 ₫
  7.651.297  - 3.583.930.453  7.651.297 ₫ - 3.583.930.453 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Lucentezza Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucentezza

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.102 crt - AAA

  25.107.882,00 ₫
  4.863.846  - 1.499.559.897  4.863.846 ₫ - 1.499.559.897 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Milia Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.684 crt - AAA

  39.771.340,00 ₫
  13.058.576  - 1.336.638.605  13.058.576 ₫ - 1.336.638.605 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gelsomino Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.855 crt - AAA

  22.439.120,00 ₫
  5.980.449  - 1.718.838.544  5.980.449 ₫ - 1.718.838.544 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Iselin Đá Morganite

  Dây Chuyền GLAMIRA Iselin

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  23.912.062,00 ₫
  7.213.308  - 1.735.925.543  7.213.308 ₫ - 1.735.925.543 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Lea Đá Morganite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lea

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  20.772.868,00 ₫
  4.598.889  - 1.716.067.311  4.598.889 ₫ - 1.716.067.311 ₫

You’ve viewed 60 of 233 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng