Đang tải...
Tìm thấy 773 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.074.415,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø6 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.543.151,00 ₫
  2.298.093  - 27.090.461  2.298.093 ₫ - 27.090.461 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  10.821.313,00 ₫
  3.311.957  - 43.920.612  3.311.957 ₫ - 43.920.612 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Pernek

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pernek

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.744.226,00 ₫
  1.952.027  - 23.048.521  1.952.027 ₫ - 23.048.521 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  12.860.669,00 ₫
  4.315.007  - 53.667.233  4.315.007 ₫ - 53.667.233 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.413.722,00 ₫
  2.271.056  - 32.200.333  2.271.056 ₫ - 32.200.333 ₫
 7. Dây Chuyền Ozean

  Dây Chuyền GLAMIRA Ozean

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  8.310.173,00 ₫
  3.691.006  - 32.349.035  3.691.006 ₫ - 32.349.035 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.790.145,00 ₫
  3.425.510  - 40.486.989  3.425.510 ₫ - 40.486.989 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.095 crt - VS

  14.357.943,00 ₫
  4.277.156  - 57.317.145  4.277.156 ₫ - 57.317.145 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø10 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.756.925,00 ₫
  5.545.163  - 63.197.559  5.545.163 ₫ - 63.197.559 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.065 crt - VS

  11.640.786,00 ₫
  3.330.882  - 46.151.112  3.330.882 ₫ - 46.151.112 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  10.290.859,00 ₫
  3.274.106  - 41.541.408  3.274.106 ₫ - 41.541.408 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø10 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  14.004.849,00 ₫
  3.785.094  - 52.883.178  3.785.094 ₫ - 52.883.178 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø4 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.027.567,00 ₫
  1.949.323  - 24.670.704  1.949.323 ₫ - 24.670.704 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø8 mm

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  17.324.645,00 ₫
  5.601.939  - 56.708.822  5.601.939 ₫ - 56.708.822 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ø10 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.095 crt - VS

  18.005.963,00 ₫
  6.226.480  - 78.202.755  6.226.480 ₫ - 78.202.755 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø10 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  18.111.947,00 ₫
  6.832.095  - 84.015.582  6.832.095 ₫ - 84.015.582 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø6 mm

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  16.899.634,00 ₫
  5.342.390  - 55.681.444  5.342.390 ₫ - 55.681.444 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø10 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  13.822.892,00 ₫
  4.106.827  - 54.464.802  4.106.827 ₫ - 54.464.802 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.139 crt - VS

  14.048.646,00 ₫
  3.822.945  - 49.665.841  3.822.945 ₫ - 49.665.841 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  12.517.306,00 ₫
  2.990.224  - 44.366.710  2.990.224 ₫ - 44.366.710 ₫
 24. Dây Chuyền Flanina

  Dây Chuyền GLAMIRA Flanina

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.396.184,00 ₫
  6.623.915  - 16.654.415  6.623.915 ₫ - 16.654.415 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ø4 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola Ø4 mm

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.111 crt - AAA

  10.100.793,00 ₫
  3.028.075  - 38.797.216  3.028.075 ₫ - 38.797.216 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø4 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.009.334,00 ₫
  2.517.087  - 33.187.161  2.517.087 ₫ - 33.187.161 ₫
 28. Dây Chuyền Wunder

  Dây Chuyền GLAMIRA Wunder

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS

  10.351.691,00 ₫
  4.122.507  - 22.074.669  4.122.507 ₫ - 22.074.669 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - VS

  8.854.686,00 ₫
  2.682.550  - 36.350.424  2.682.550 ₫ - 36.350.424 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Onalitonas

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.573.120,00 ₫
  4.047.888  - 48.597.911  4.047.888 ₫ - 48.597.911 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.656.780,00 ₫
  2.819.895  - 35.404.151  2.819.895 ₫ - 35.404.151 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø6 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  8.051.164,00 ₫
  2.416.512  - 35.323.039  2.416.512 ₫ - 35.323.039 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ø10 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.145 crt - VS

  16.619.267,00 ₫
  5.109.877  - 62.210.730  5.109.877 ₫ - 62.210.730 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø6 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.653.341,00 ₫
  2.933.448  - 39.297.388  2.933.448 ₫ - 39.297.388 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Trecia

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trecia

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.025 crt - VS

  8.803.317,00 ₫
  2.479.236  - 33.781.967  2.479.236 ₫ - 33.781.967 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.086.658,00 ₫
  2.630.640  - 34.647.131  2.630.640 ₫ - 34.647.131 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø4 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.024.128,00 ₫
  2.062.876  - 28.563.941  2.062.876 ₫ - 28.563.941 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Aquarinet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aquarinet

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.417.161,00 ₫
  2.342.432  - 26.901.204  2.342.432 ₫ - 26.901.204 ₫
 39. Dây Chuyền Zuria

  Dây Chuyền GLAMIRA Zuria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.641 crt - VS

  17.743.711,00 ₫
  5.251.818  - 69.398.088  5.251.818 ₫ - 69.398.088 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Jamais

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jamais

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.048 crt - VS

  11.944.404,00 ₫
  3.955.423  - 51.788.199  3.955.423 ₫ - 51.788.199 ₫
 41. Dây Chuyền Atra

  Dây Chuyền GLAMIRA Atra

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.332 crt - VS

  15.649.472,00 ₫
  7.968.975  - 294.764.245  7.968.975 ₫ - 294.764.245 ₫
 42. Dây Chuyền Lumpler

  Dây Chuyền GLAMIRA Lumpler

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - VS

  6.218.909,00 ₫
  2.917.766  - 38.040.197  2.917.766 ₫ - 38.040.197 ₫
  Mới

 43. Mặt Dây Chuyền Cannelletta

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cannelletta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.035 crt - VS

  11.094.109,00 ₫
  4.339.340  - 51.558.390  4.339.340 ₫ - 51.558.390 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Hirer

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hirer

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.302.603,00 ₫
  2.856.124  - 31.970.529  2.856.124 ₫ - 31.970.529 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Arorva

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arorva

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.771.338,00 ₫
  2.547.909  - 28.928.934  2.547.909 ₫ - 28.928.934 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Selia Ø4 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Selia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.275.490,00 ₫
  2.081.801  - 26.090.109  2.081.801 ₫ - 26.090.109 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Corey Ø6 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Corey Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - AAA

  9.632.793,00 ₫
  3.009.150  - 44.109.869  3.009.150 ₫ - 44.109.869 ₫
 49. Dây Chuyền Milinzi

  Dây Chuyền GLAMIRA Milinzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.848 crt - VS

  32.362.288,00 ₫
  6.671.229  - 2.833.940.968  6.671.229 ₫ - 2.833.940.968 ₫
 50. Dây Chuyền Arcum

  Dây Chuyền GLAMIRA Arcum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.534 crt - VS

  19.090.664,00 ₫
  9.103.152  - 247.072.057  9.103.152 ₫ - 247.072.057 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Client

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Client

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.726 crt - VS

  28.655.868,00 ₫
  3.904.054  - 60.858.912  3.904.054 ₫ - 60.858.912 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kanvika Ø6 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kanvika Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.198 crt - VS

  16.535.183,00 ₫
  4.292.296  - 66.712.286  4.292.296 ₫ - 66.712.286 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Kosta

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS1

  15.995.537,00 ₫
  3.554.744  - 50.111.944  3.554.744 ₫ - 50.111.944 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Yonise

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yonise

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - AAA

  8.976.620,00 ₫
  2.917.766  - 230.160.790  2.917.766 ₫ - 230.160.790 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Lemuela Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lemuela Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  12.518.658,00 ₫
  4.607.000  - 56.384.390  4.607.000 ₫ - 56.384.390 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Katelean Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Katelean Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.1 crt - VS

  12.926.366,00 ₫
  4.012.740  - 48.597.906  4.012.740 ₫ - 48.597.906 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Bascombe

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bascombe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - VS

  20.459.246,00 ₫
  5.738.473  - 86.475.890  5.738.473 ₫ - 86.475.890 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ø8 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  14.488.529,00 ₫
  4.144.678  - 51.544.873  4.144.678 ₫ - 51.544.873 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Residential

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Residential

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.32 crt - VS

  13.564.154,00 ₫
  3.493.101  - 153.810.022  3.493.101 ₫ - 153.810.022 ₫
 60. Dây Chuyền Bazi

  Dây Chuyền GLAMIRA Bazi

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.275 crt - VS

  12.458.908,00 ₫
  6.529.287  - 85.427.422  6.529.287 ₫ - 85.427.422 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Mausolee

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mausolee

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  13.346.513,00 ₫
  4.417.746  - 57.222.519  4.417.746 ₫ - 57.222.519 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Badep

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Badep

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.408 crt - VS

  14.679.137,00 ₫
  5.555.978  - 103.035.683  5.555.978 ₫ - 103.035.683 ₫
  Mới

 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Andeana

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Andeana

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.035 crt - VS

  7.800.266,00 ₫
  2.486.266  - 31.294.618  2.486.266 ₫ - 31.294.618 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Luncsheon

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luncsheon

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.904.703,00 ₫
  3.205.433  - 36.823.556  3.205.433 ₫ - 36.823.556 ₫

You’ve viewed 60 of 773 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng