Đang tải...
Tìm thấy 11732 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Azade Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Azade

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  76.980.760,00 ₫
  6.357.705  - 76.980.760  6.357.705 ₫ - 76.980.760 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Tranto Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  41.561.121,00 ₫
  3.807.151  - 42.381.872  3.807.151 ₫ - 42.381.872 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Mecole Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  59.744.994,00 ₫
  4.120.734  - 202.216.017  4.120.734 ₫ - 202.216.017 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Flanelle Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Flanelle

  Palladium 950 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  78.806.227,00 ₫
  4.839.599  - 1.079.301.485  4.839.599 ₫ - 1.079.301.485 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Elsie Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  61.103.478,00 ₫
  6.552.421  - 61.103.478  6.552.421 ₫ - 61.103.478 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Gretta Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Gretta

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  68.914.762,00 ₫
  5.474.690  - 88.612.782  5.474.690 ₫ - 88.612.782 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Aycha Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Aycha

  Palladium 950 & Kim Cương Nâu

  0.055 crt - VS1

  35.433.791,00 ₫
  2.925.268  - 37.499.819  2.925.268 ₫ - 37.499.819 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Inga Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Inga

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  87.254.295,00 ₫
  4.181.300  - 216.791.417  4.181.300 ₫ - 216.791.417 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Caprice Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Caprice

  Palladium 950 & Kim Cương

  9.28 crt - VS

  9.986.358.325,00 ₫
  10.301.837  - 13.352.087.657  10.301.837 ₫ - 13.352.087.657 ₫
 11. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Scorpio Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Scorpio

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.775 crt - VS

  98.773.112,00 ₫
  7.805.623  - 158.659.620  7.805.623 ₫ - 158.659.620 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Laima Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Laima

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  38.476.227,00 ₫
  3.547.058  - 64.089.313  3.547.058 ₫ - 64.089.313 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Flor Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Flor

  Palladium 950 & Kim Cương Vàng & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  0.17 crt - VS1

  64.244.975,00 ₫
  5.175.824  - 93.254.272  5.175.824 ₫ - 93.254.272 ₫
 14. Dây chuyền nữ Alastriona Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Alastriona

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  148.400.235,00 ₫
  15.247.568  - 158.136.038  15.247.568 ₫ - 158.136.038 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Aglucon Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Aglucon

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  64.952.519,00 ₫
  5.816.010  - 729.421.068  5.816.010 ₫ - 729.421.068 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Maria Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Maria

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  42.254.513,00 ₫
  3.271.682  - 114.084.361  3.271.682 ₫ - 114.084.361 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  38.221.515,00 ₫
  2.483.478  - 1.056.377.067  2.483.478 ₫ - 1.056.377.067 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Fabiola Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Fabiola

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.139 crt - VS

  52.032.765,00 ₫
  4.100.923  - 53.504.456  4.100.923 ₫ - 53.504.456 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Amritsar Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Amritsar

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  68.405.333,00 ₫
  5.985.820  - 270.649.658  5.985.820 ₫ - 270.649.658 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Nell Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Nell

  Palladium 950 & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAA

  50.971.455,00 ₫
  4.081.112  - 1.262.512.883  4.081.112 ₫ - 1.262.512.883 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Zoya Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  37.344.156,00 ₫
  3.290.078  - 38.504.528  3.290.078 ₫ - 38.504.528 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Despina Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Despina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  46.131.848,00 ₫
  3.339.606  - 53.405.398  3.339.606 ₫ - 53.405.398 ₫
 24. Dây chuyền nữ Liezel Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Liezel

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  42.735.638,00 ₫
  5.221.672  - 49.697.868  5.221.672 ₫ - 49.697.868 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Neta

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  162.919.036,00 ₫
  6.817.892  - 1.796.694.312  6.817.892 ₫ - 1.796.694.312 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Zarita Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Zarita

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  62.660.074,00 ₫
  5.519.973  - 77.433.589  5.519.973 ₫ - 77.433.589 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Zoila Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  67.117.601,00 ₫
  5.970.537  - 70.060.983  5.970.537 ₫ - 70.060.983 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Adara Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Adara

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.565 crt - SI

  67.103.448,00 ₫
  2.549.987  - 109.612.680  2.549.987 ₫ - 109.612.680 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Palladium 950 & Đá Topaz Xanh

  0.86 crt - AAA

  28.825.333,00 ₫
  2.313.668  - 1.140.037.048  2.313.668 ₫ - 1.140.037.048 ₫
 31. Dây chuyền nữ Kinsey Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Kinsey

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  177.112.362,00 ₫
  4.522.619  - 290.291.071  4.522.619 ₫ - 290.291.071 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Olga Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Olga

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  116.560.767,00 ₫
  2.333.479  - 241.173.384  2.333.479 ₫ - 241.173.384 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Shadow Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Shadow

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.25 crt - SI

  255.154.443,00 ₫
  4.958.466  - 392.814.168  4.958.466 ₫ - 392.814.168 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  27.311.184,00 ₫
  1.910.367  - 32.433.802  1.910.367 ₫ - 32.433.802 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Levite Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Levite

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  65.362.890,00 ₫
  6.135.819  - 89.560.888  6.135.819 ₫ - 89.560.888 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Austere Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Austere

  Palladium 950 & Ngọc Trai Trắng
  40.683.767,00 ₫
  3.427.342  - 42.155.458  3.427.342 ₫ - 42.155.458 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Dyta Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  44.504.500,00 ₫
  2.958.947  - 63.749.692  2.958.947 ₫ - 63.749.692 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Palladium 950 & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  52.344.084,00 ₫
  4.139.130  - 3.656.657.191  4.139.130 ₫ - 3.656.657.191 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Ryella Ø10 mm Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Ryella Ø10 mm

  Palladium 950 & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.63 crt - AAA

  88.754.295,00 ₫
  7.528.266  - 103.358.000  7.528.266 ₫ - 103.358.000 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Jyotis Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Jyotis

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  47.391.278,00 ₫
  4.730.920  - 47.391.278  4.730.920 ₫ - 47.391.278 ₫
 41. Dây chuyền nữ Henna Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Henna

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.53 crt - SI

  67.188.355,00 ₫
  4.698.090  - 91.046.733  4.698.090 ₫ - 91.046.733 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Polin Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Polin

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.655 crt - VS

  98.659.905,00 ₫
  7.562.228  - 98.659.905  7.562.228 ₫ - 98.659.905 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lowanna Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Lowanna

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.145 crt - VS

  67.089.296,00 ₫
  5.448.086  - 74.645.864  5.448.086 ₫ - 74.645.864 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Arlinda Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Arlinda

  Palladium 950 & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  29.108.348,00 ₫
  2.419.516  - 107.079.676  2.419.516 ₫ - 107.079.676 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  55.103.511,00 ₫
  4.635.827  - 57.452.556  4.635.827 ₫ - 57.452.556 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Palladium 950 & Ngọc Trai Trắng
  26.037.610,00 ₫
  2.060.367  - 26.037.610  2.060.367 ₫ - 26.037.610 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø8 mm Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø8 mm

  Palladium 950 & Ngọc Trai Trắng
  43.230.925,00 ₫
  3.665.076  - 43.230.925  3.665.076 ₫ - 43.230.925 ₫
 49. Dây chuyền nữ Turtle Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Turtle

  Palladium 950 & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  33.848.892,00 ₫
  4.499.978  - 41.065.839  4.499.978 ₫ - 41.065.839 ₫
 50. Dây chuyền nữ Lucky Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Lucky

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  43.230.921,00 ₫
  3.418.851  - 199.909.424  3.418.851 ₫ - 199.909.424 ₫
 51. Dây chuyền nữ Lesley Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Lesley

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.755 crt - SI

  353.432.285,00 ₫
  4.160.357  - 573.280.300  4.160.357 ₫ - 573.280.300 ₫
 52. Dây chuyền nữ Cassandra Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Cassandra

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  49.612.967,00 ₫
  4.415.073  - 49.612.967  4.415.073 ₫ - 49.612.967 ₫
 53. Dây chuyền nữ Freda Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Freda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  42.905.452,00 ₫
  4.075.452  - 44.886.575  4.075.452 ₫ - 44.886.575 ₫
 54. Dây chuyền nữ Luana Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Luana

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.063 crt - VS

  63.976.107,00 ₫
  5.248.559  - 63.976.107  5.248.559 ₫ - 63.976.107 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  30.679.092,00 ₫
  2.416.969  - 34.131.906  2.416.969 ₫ - 34.131.906 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Bria Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Bria

  Palladium 950 & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  45.240.349,00 ₫
  4.057.622  - 205.428.269  4.057.622 ₫ - 205.428.269 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Marceli Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Marceli

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  34.952.660,00 ₫
  4.420.733  - 38.603.586  4.420.733 ₫ - 38.603.586 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Fayanna Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Fayanna

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  275.036.424,00 ₫
  7.064.116  - 402.082.992  7.064.116 ₫ - 402.082.992 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Sipura Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Sipura

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  40.485.651,00 ₫
  5.100.541  - 41.730.928  5.100.541 ₫ - 41.730.928 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Milayette Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Milayette

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  66.480.814,00 ₫
  5.391.483  - 2.325.215.392  5.391.483 ₫ - 2.325.215.392 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Delmare Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Delmare

  Palladium 950 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.045 crt - AAA

  53.645.965,00 ₫
  4.576.392  - 56.815.761  4.576.392 ₫ - 56.815.761 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Paiva

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  34.924.355,00 ₫
  2.813.193  - 36.905.478  2.813.193 ₫ - 36.905.478 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Kaja Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Kaja

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  37.613.025,00 ₫
  4.420.733  - 55.414.828  4.420.733 ₫ - 55.414.828 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Frodine Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Frodine

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  108.636.274,00 ₫
  3.584.416  - 1.424.441.359  3.584.416 ₫ - 1.424.441.359 ₫

You’ve viewed 60 of 11732 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng