Đang tải...
Tìm thấy 141 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Denisa Premium

  Dây chuyền nữ Denisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.024 crt - VS

  269.456.457,00 ₫
  12.305.601  - 2.997.749.937  12.305.601 ₫ - 2.997.749.937 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Accius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.425 crt - VS

  28.399.108,00 ₫
  13.245.219  - 172.499.176  13.245.219 ₫ - 172.499.176 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Zorn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  5.4 crt - AAA

  45.308.274,00 ₫
  6.155.631  - 389.035.889  6.155.631 ₫ - 389.035.889 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Belakan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.18 crt - VS

  39.277.452,00 ₫
  8.934.863  - 749.897.384  8.934.863 ₫ - 749.897.384 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Reagan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.322 crt - VS

  2.959.519.368,00 ₫
  11.450.889  - 3.381.493.405  11.450.889 ₫ - 3.381.493.405 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Cordialite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.828 crt - VS

  364.893.646,00 ₫
  9.648.067  - 1.872.571.308  9.648.067 ₫ - 1.872.571.308 ₫
 7. Dây chuyền nữ Larsa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  22.881.399,00 ₫
  5.606.010  - 278.602.448  5.606.010 ₫ - 278.602.448 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Raven

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  5.99 crt - VS

  71.663.432,00 ₫
  11.994.282  - 851.175.204  11.994.282 ₫ - 851.175.204 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Lubrifiant

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.865 crt - VS

  28.276.277,00 ₫
  9.282.974  - 205.470.718  9.282.974 ₫ - 205.470.718 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Prague

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  5.7 crt - AAA

  29.318.916,00 ₫
  9.390.521  - 5.877.707.985  9.390.521 ₫ - 5.877.707.985 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Junita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.38 crt - VS

  58.361.324,00 ₫
  11.181.456  - 2.107.645.667  11.181.456 ₫ - 2.107.645.667 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Palermo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.145 crt - VS

  51.246.831,00 ₫
  12.177.961  - 1.469.809.069  12.177.961 ₫ - 1.469.809.069 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Jerrad

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.646 crt - VS

  42.686.681,00 ₫
  9.510.803  - 578.841.594  9.510.803 ₫ - 578.841.594 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  14.36 crt - AAA

  102.264.137,00 ₫
  17.283.880  - 10.381.634.755  17.283.880 ₫ - 10.381.634.755 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Kounoupoi Premium

  Dây chuyền nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  43.113.755,00 ₫
  6.566.006  - 2.785.798.110  6.566.006 ₫ - 2.785.798.110 ₫
 17. Dây chuyền nữ Malena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.805 crt - VS

  65.148.652,00 ₫
  11.951.263  - 1.921.023.908  11.951.263 ₫ - 1.921.023.908 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Jeanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương & Đá Rhodolite

  2.06 crt - AAA

  68.647.314,00 ₫
  10.576.364  - 2.792.859.402  10.576.364 ₫ - 2.792.859.402 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Brita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.844 crt - VS

  67.042.323,00 ₫
  9.192.409  - 333.564.454  9.192.409 ₫ - 333.564.454 ₫
 21. Dây chuyền nữ Stonjourner

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.356 crt - VS

  59.646.790,00 ₫
  13.224.842  - 2.155.447.327  13.224.842 ₫ - 2.155.447.327 ₫
 22. Dây chuyền nữ Light

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.385 crt - VS

  26.396.476,00 ₫
  6.036.197  - 77.065.666  6.036.197 ₫ - 77.065.666 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Felipa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.152 crt - VS

  115.143.696,00 ₫
  17.881.047  - 1.492.195.752  17.881.047 ₫ - 1.492.195.752 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Kithira

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.86 crt - SI

  281.143.382,00 ₫
  8.429.393  - 415.356.516  8.429.393 ₫ - 415.356.516 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Eriksson

  Vàng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  254.605.960,00 ₫
  7.172.795  - 357.168.111  7.172.795 ₫ - 357.168.111 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Prune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.59 crt - VS

  403.972.989,00 ₫
  16.073.696  - 638.770.550  16.073.696 ₫ - 638.770.550 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Biery

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  10.24 crt - AAA

  442.668.561,00 ₫
  16.055.018  - 17.544.921.559  16.055.018 ₫ - 17.544.921.559 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Hypate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.728 crt - VS

  863.485.905,00 ₫
  7.092.418  - 1.849.717.643  7.092.418 ₫ - 1.849.717.643 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Thyrania

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.997 crt - VS

  332.334.461,00 ₫
  6.806.005  - 3.302.871.134  6.806.005 ₫ - 3.302.871.134 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Lancian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.48 crt - VS

  955.966.975,00 ₫
  9.628.255  - 2.055.103.459  9.628.255 ₫ - 2.055.103.459 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Sharlene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  10.964 crt - VS

  3.177.392.203,00 ₫
  15.234.832  - 7.644.204.328  15.234.832 ₫ - 7.644.204.328 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Royce

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.368 crt - VS

  43.383.754,00 ₫
  7.947.131  - 2.501.280.592  7.947.131 ₫ - 2.501.280.592 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Natisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  7.638 crt - VS

  71.732.771,00 ₫
  15.102.097  - 1.150.593.597  15.102.097 ₫ - 1.150.593.597 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Ilana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  2.135 crt - AAA

  18.516.138,00 ₫
  8.575.431  - 787.581.171  8.575.431 ₫ - 787.581.171 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  4.435 crt - VS

  1.434.478.576,00 ₫
  15.667.850  - 5.240.055.351  15.667.850 ₫ - 5.240.055.351 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Ruf

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.29 crt - VS

  316.269.819,00 ₫
  8.558.449  - 2.023.999.837  8.558.449 ₫ - 2.023.999.837 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Pines

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.05 crt - VS

  72.132.108,00 ₫
  6.683.741  - 1.660.237.406  6.683.741 ₫ - 1.660.237.406 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Nixonan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.355 crt - VS

  61.210.463,00 ₫
  18.036.140  - 1.415.002.722  18.036.140 ₫ - 1.415.002.722 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Daniello

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.452 crt - VS

  82.111.590,00 ₫
  23.123.663  - 596.926.413  23.123.663 ₫ - 596.926.413 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Peonia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  5.42 crt - AAA

  134.876.245,00 ₫
  8.221.658  - 8.885.434.298  8.221.658 ₫ - 8.885.434.298 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Baratti

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.97 crt - VS

  42.992.058,00 ₫
  8.439.582  - 3.813.915.881  8.439.582 ₫ - 3.813.915.881 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Emiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  10.12 crt - VS

  140.208.012,00 ₫
  15.511.624  - 13.488.587.011  15.511.624 ₫ - 13.488.587.011 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Lesbonna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.6 crt - VS

  104.185.824,00 ₫
  11.716.925  - 1.906.222.089  11.716.925 ₫ - 1.906.222.089 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Ninfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.915 crt - VS

  54.152.006,00 ₫
  12.445.412  - 505.327.788  12.445.412 ₫ - 505.327.788 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Milera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.975 crt - VS

  169.108.347,00 ₫
  11.939.094  - 688.963.709  11.939.094 ₫ - 688.963.709 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Drost

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  3.792 crt - VS1

  599.716.683,00 ₫
  11.755.132  - 5.125.716.264  11.755.132 ₫ - 5.125.716.264 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Zetina

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  8.58 crt - VS

  89.934.477,00 ₫
  13.788.613  - 10.835.043.204  13.788.613 ₫ - 10.835.043.204 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Glamae

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.53 crt - VS

  61.432.631,00 ₫
  11.999.659  - 687.661.829  11.999.659 ₫ - 687.661.829 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Annelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.4 crt - VS

  57.707.837,00 ₫
  14.298.045  - 1.298.088.179  14.298.045 ₫ - 1.298.088.179 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Donkara

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.046 crt - VS

  563.830.910,00 ₫
  13.408.238  - 4.166.499.119  13.408.238 ₫ - 4.166.499.119 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Dagr

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  5.48 crt - AAA

  57.254.725,00 ₫
  13.747.010  - 2.206.928.215  13.747.010 ₫ - 2.206.928.215 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Gumman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.36 crt - VS

  295.094.732,00 ₫
  9.568.822  - 2.356.927.503  9.568.822 ₫ - 2.356.927.503 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Yukalifa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  5.91 crt - VS

  67.158.642,00 ₫
  13.283.427  - 8.862.877.799  13.283.427 ₫ - 8.862.877.799 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Elfrossa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.185 crt - VS

  60.599.427,00 ₫
  18.703.778  - 6.411.974.322  18.703.778 ₫ - 6.411.974.322 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Gleera

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  7.6 crt - AAA

  64.271.864,00 ₫
  10.025.895  - 574.992.555  10.025.895 ₫ - 574.992.555 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Erato

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  2.67 crt - AA

  59.979.902,00 ₫
  7.910.339  - 1.872.528.854  7.910.339 ₫ - 1.872.528.854 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Lidija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.91 crt - VS

  709.787.011,00 ₫
  12.667.864  - 2.377.205.709  12.667.864 ₫ - 2.377.205.709 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Illa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  1.132 crt - VS

  22.296.684,00 ₫
  7.290.531  - 1.335.984.231  7.290.531 ₫ - 1.335.984.231 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Hatel

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  6.365 crt - VS

  58.350.004,00 ₫
  13.212.106  - 1.551.827.543  13.212.106 ₫ - 1.551.827.543 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Lancina

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.18 crt - VS

  45.805.252,00 ₫
  7.458.077  - 6.507.280.474  7.458.077 ₫ - 6.507.280.474 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Lorine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.07 crt - VS

  54.319.550,00 ₫
  9.749.953  - 12.835.693.875  9.749.953 ₫ - 12.835.693.875 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Cate

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  8.62 crt - VS

  91.889.844,00 ₫
  14.406.724  - 3.201.649.917  14.406.724 ₫ - 3.201.649.917 ₫

You’ve viewed 60 of 141 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng