Đang tải...
Tìm thấy 29 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Adorlie Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adorlie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.09 crt - AAA

  34.631.993,00 ₫
  5.555.978  - 155.161.844  5.555.978 ₫ - 155.161.844 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Abusage Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abusage

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAA

  19.863.094,00 ₫
  9.257.260  - 118.121.988  9.257.260 ₫ - 118.121.988 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Raven Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Raven

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  5.99 crt - VS

  45.155.637,00 ₫
  10.157.571  - 769.590.857  10.157.571 ₫ - 769.590.857 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Elstra Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elstra

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.225 crt - AAAAA

  12.056.876,00 ₫
  4.504.262  - 80.744.174  4.504.262 ₫ - 80.744.174 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Nastya Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  12.280.738,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Ilana Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ilana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  2.135 crt - AAA

  16.484.085,00 ₫
  7.502.598  - 745.474.400  7.502.598 ₫ - 745.474.400 ₫
 7. Dây Chuyền Inspan Kết Hợp

  Dây Chuyền GLAMIRA Inspan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.36 crt - VS

  111.226.628,00 ₫
  5.461.350  - 2.167.858.925  5.461.350 ₫ - 2.167.858.925 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Brittney Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brittney

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.61 crt - AAA

  37.879.873,00 ₫
  9.943.443  - 1.620.682.929  9.943.443 ₫ - 1.620.682.929 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Fleurie Kết Hợp

  Dây Chuyền GLAMIRA Fleurie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  21.627.489,00 ₫
  6.637.433  - 201.123.709  6.637.433 ₫ - 201.123.709 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Aivalyn Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aivalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  5.97 crt - AAA

  14.758.081,00 ₫
  7.744.301  - 117.202.748  7.744.301 ₫ - 117.202.748 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Frigg Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frigg

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.44 crt - AAA

  16.771.752,00 ₫
  6.239.998  - 1.574.842.725  6.239.998 ₫ - 1.574.842.725 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Benas Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Benas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.515 crt - AAAAA

  15.456.973,00 ₫
  6.637.974  - 206.977.086  6.637.974 ₫ - 206.977.086 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Sachin Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sachin

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.97 crt - AAAAA

  12.836.065,00 ₫
  5.414.037  - 119.271.034  5.414.037 ₫ - 119.271.034 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Seth Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Seth

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.422 crt - AAAAA

  21.052.966,00 ₫
  9.443.811  - 213.357.676  9.443.811 ₫ - 213.357.676 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Wescott Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Wescott

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  8.31 crt - AAAAA

  44.464.047,00 ₫
  16.308.350  - 551.596.441  16.308.350 ₫ - 551.596.441 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Eliora Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eliora

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.31 crt - AAAAA

  15.209.049,00 ₫
  6.321.107  - 227.565.297  6.321.107 ₫ - 227.565.297 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Melitta Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melitta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2.955 crt - AAAAA

  25.338.504,00 ₫
  10.895.665  - 1.464.507.217  10.895.665 ₫ - 1.464.507.217 ₫
 19. Mặt Dây Chuyền Rosenah Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rosenah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.654 crt - AAA

  19.009.013,00 ₫
  4.846.272  - 103.887.327  4.846.272 ₫ - 103.887.327 ₫
 20. Mặt Dây Chuyền Cocco Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cocco

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.76 crt - AAAAA

  15.386.138,00 ₫
  6.965.655  - 103.671.035  6.965.655 ₫ - 103.671.035 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Pabst Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pabst

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  20.982.130,00 ₫
  9.674.701  - 122.920.947  9.674.701 ₫ - 122.920.947 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Afrozel Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afrozel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.15 crt - AAAAA

  13.721.508,00 ₫
  5.920.969  - 161.920.942  5.920.969 ₫ - 161.920.942 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Tried Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tried

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.278 crt - AAAAA

  11.879.788,00 ₫
  4.866.549  - 105.820.426  4.866.549 ₫ - 105.820.426 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Unimpertinent Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Unimpertinent

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.28 crt - AAAAA

  17.121.603,00 ₫
  7.343.083  - 170.031.856  7.343.083 ₫ - 170.031.856 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt Dây Chuyền Untoucheda Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Untoucheda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  11.631.865,00 ₫
  4.724.609  - 58.087.684  4.724.609 ₫ - 58.087.684 ₫
 27. Mặt Dây Chuyền Claudel Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Claudel

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.138 crt - AAAAA

  17.192.439,00 ₫
  7.591.818  - 158.216.954  7.591.818 ₫ - 158.216.954 ₫
 28. Dây Chuyền Lithochromatic Kết Hợp

  Dây Chuyền GLAMIRA Lithochromatic

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.542 crt - AAA

  35.767.249,00 ₫
  13.239.178  - 176.825.562  13.239.178 ₫ - 176.825.562 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Cyclopean Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cyclopean

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.232 crt - AAAAA

  14.925.708,00 ₫
  6.345.981  - 130.396.508  6.345.981 ₫ - 130.396.508 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Scouten Kết Hợp

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Scouten

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.298 crt - VS

  28.138.391,00 ₫
  8.716.531  - 487.276.864  8.716.531 ₫ - 487.276.864 ₫
 31. Dây Chuyền Rozabela Kết Hợp

  Dây Chuyền GLAMIRA Rozabela

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.41 crt - AAAAA

  11.313.105,00 ₫
  5.623.568  - 67.374.680  5.623.568 ₫ - 67.374.680 ₫

You’ve viewed 29 of 29 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng