Đang tải...
Tìm thấy 83 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.515.105,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.299.515,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.897.007,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.104.544,00 ₫
  6.378.082  - 74.306.246  6.378.082 ₫ - 74.306.246 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Millicent

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.200.021,00 ₫
  6.304.215  - 69.608.156  6.304.215 ₫ - 69.608.156 ₫
 6. Dây chuyền nữ Tassin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.185 crt - AAA

  13.435.123,00 ₫
  6.315.818  - 161.645.456  6.315.818 ₫ - 161.645.456 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Flor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  0.17 crt - VS1

  19.915.941,00 ₫
  5.501.860  - 96.650.482  5.501.860 ₫ - 96.650.482 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Lucie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.234.506,00 ₫
  7.112.230  - 93.947.665  7.112.230 ₫ - 93.947.665 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Concetta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  13.192.293,00 ₫
  4.544.128  - 65.079.873  4.544.128 ₫ - 65.079.873 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Christen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.220.086,00 ₫
  6.983.174  - 94.725.962  6.983.174 ₫ - 94.725.962 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Hollis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.188.912,00 ₫
  4.839.599  - 41.108.289  4.839.599 ₫ - 41.108.289 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Elois

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  11.667.395,00 ₫
  3.714.604  - 46.995.054  3.714.604 ₫ - 46.995.054 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Mozelee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.440.883,00 ₫
  4.627.336  - 53.037.483  4.627.336 ₫ - 53.037.483 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Omma

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  12.618.334,00 ₫
  4.988.183  - 62.249.697  4.988.183 ₫ - 62.249.697 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Kelsi

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  21.543.009,00 ₫
  8.895.240  - 140.475.741  8.895.240 ₫ - 140.475.741 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Eartha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  14.008.234,00 ₫
  4.584.883  - 58.641.226  4.584.883 ₫ - 58.641.226 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Delisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.372 crt - AAA

  22.202.158,00 ₫
  8.082.980  - 136.188.032  8.082.980 ₫ - 136.188.032 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Couinera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  14.119.176,00 ₫
  5.264.125  - 60.226.124  5.264.125 ₫ - 60.226.124 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Lodyma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.209.742,00 ₫
  7.584.869  - 63.565.730  7.584.869 ₫ - 63.565.730 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Camembert

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  16.723.222,00 ₫
  6.500.346  - 108.126.844  6.500.346 ₫ - 108.126.844 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Yanira

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.215.770,00 ₫
  6.528.647  - 73.584.549  6.528.647 ₫ - 73.584.549 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Commuer

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.185 crt - AAA

  17.079.540,00 ₫
  6.537.704  - 85.046.759  6.537.704 ₫ - 85.046.759 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Chamelier

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.45 crt - VS

  29.253.538,00 ₫
  7.600.718  - 126.296.564  7.600.718 ₫ - 126.296.564 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Ling

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  24.154.978,00 ₫
  6.101.857  - 130.980.504  6.101.857 ₫ - 130.980.504 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Adhira

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  13.765.122,00 ₫
  4.175.923  - 75.693.030  4.175.923 ₫ - 75.693.030 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Defla

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  14.013.611,00 ₫
  5.624.973  - 69.579.855  5.624.973 ₫ - 69.579.855 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Clerigos

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  18.964.436,00 ₫
  7.498.831  - 42.045.079  7.498.831 ₫ - 42.045.079 ₫
 31. Dây chuyền nữ Bartell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  30.382.496,00 ₫
  8.232.413  - 131.320.131  8.232.413 ₫ - 131.320.131 ₫
 32. Dây chuyền nữ Salverto

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.151.441,00 ₫
  6.268.838  - 61.075.180  6.268.838 ₫ - 61.075.180 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Judie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.559.452,00 ₫
  5.894.122  - 77.560.945  5.894.122 ₫ - 77.560.945 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Rezarta Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  14.153.988,00 ₫
  5.726.010  - 64.344.030  5.726.010 ₫ - 64.344.030 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Plomb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  17.169.257,00 ₫
  6.418.837  - 277.654.343  6.418.837 ₫ - 277.654.343 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Authoritatively

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  33.185.782,00 ₫
  10.062.687  - 158.730.373  10.062.687 ₫ - 158.730.373 ₫
 37. Dây chuyền nữ Aljezur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  12.627.109,00 ₫
  6.141.479  - 56.263.878  6.141.479 ₫ - 56.263.878 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Ostria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.174.266,00 ₫
  6.679.213  - 61.046.874  6.679.213 ₫ - 61.046.874 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Whitney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  16.346.525,00 ₫
  6.569.968  - 80.292.068  6.569.968 ₫ - 80.292.068 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Keila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.25 crt - VS1

  33.532.481,00 ₫
  7.763.170  - 114.763.601  7.763.170 ₫ - 114.763.601 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Chanel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  13.557.104,00 ₫
  5.136.768  - 78.876.983  5.136.768 ₫ - 78.876.983 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Davina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.182 crt - VS

  22.313.099,00 ₫
  4.754.694  - 160.103.009  4.754.694 ₫ - 160.103.009 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Hattie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.005 crt - VS

  10.564.476,00 ₫
  5.320.729  - 44.292.238  5.320.729 ₫ - 44.292.238 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Vanya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  15.428.698,00 ₫
  6.757.043  - 72.098.711  6.757.043 ₫ - 72.098.711 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Lonnie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  14.404.742,00 ₫
  8.122.603  - 67.485.528  8.122.603 ₫ - 67.485.528 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Renata

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  11.373.341,00 ₫
  5.830.161  - 48.424.297  5.830.161 ₫ - 48.424.297 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Piera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  15.691.057,00 ₫
  7.981.094  - 79.273.206  7.981.094 ₫ - 79.273.206 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Cathi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.48 crt - AAA

  21.940.650,00 ₫
  8.232.413  - 133.867.289  8.232.413 ₫ - 133.867.289 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Laycia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.186 crt - AAA

  15.088.228,00 ₫
  6.124.498  - 64.754.404  6.124.498 ₫ - 64.754.404 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Yamdenal

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  15.403.794,00 ₫
  8.971.655  - 72.551.537  8.971.655 ₫ - 72.551.537 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Velia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  13.437.953,00 ₫
  5.540.916  - 59.447.823  5.540.916 ₫ - 59.447.823 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Chante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  26.326.005,00 ₫
  7.407.983  - 113.362.664  7.407.983 ₫ - 113.362.664 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Sheridan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  12.895.409,00 ₫
  5.386.389  - 58.358.208  5.386.389 ₫ - 58.358.208 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Coulanta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.358 crt - VS

  28.610.240,00 ₫
  7.947.131  - 103.612.711  7.947.131 ₫ - 103.612.711 ₫
 56. Dây chuyền nữ Latige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  15.529.736,00 ₫
  7.489.775  - 79.754.332  7.489.775 ₫ - 79.754.332 ₫
 57. Dây chuyền nữ Detra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  70.849.756,00 ₫
  10.891.928  - 1.143.291.744  10.891.928 ₫ - 1.143.291.744 ₫
 58. Dây chuyền nữ Petit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  13.319.935,00 ₫
  6.311.290  - 71.377.014  6.311.290 ₫ - 71.377.014 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Vincenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  16.154.638,00 ₫
  6.996.192  - 71.490.221  6.996.192 ₫ - 71.490.221 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  24.793.465,00 ₫
  8.903.731  - 111.820.222  8.903.731 ₫ - 111.820.222 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Titina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.278.233,00 ₫
  7.075.438  - 60.848.766  7.075.438 ₫ - 60.848.766 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Tippett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  39.907.734,00 ₫
  9.536.558  - 152.546.444  9.536.558 ₫ - 152.546.444 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Joart

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.729.051,00 ₫
  11.122.588  - 93.608.041  11.122.588 ₫ - 93.608.041 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Laine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  11.316.737,00 ₫
  5.830.161  - 48.990.332  5.830.161 ₫ - 48.990.332 ₫

You’ve viewed 60 of 83 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng