Đang tải...
Tìm thấy 11987 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Kesha Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kesha

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  19.494.587,00 ₫
  9.841.245  - 140.791.997  9.841.245 ₫ - 140.791.997 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.79 crt - AAAAA

  6.744.226,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 3. Dây Chuyền Tollefson Đá Swarovski Đỏ

  Dây Chuyền GLAMIRA Tollefson

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.244 crt - AAAAA

  16.129.909,00 ₫
  7.894.625  - 94.194.779  7.894.625 ₫ - 94.194.779 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Arkadi Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arkadi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.296 crt - AAAAA

  18.396.639,00 ₫
  9.170.743  - 164.164.958  9.170.743 ₫ - 164.164.958 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Rupena Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rupena

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  14.288.190,00 ₫
  5.829.045  - 95.573.637  5.829.045 ₫ - 95.573.637 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Swarovski Red & Đá Swarovski

  2.745 crt - AAAAA

  12.198.547,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Adorlie Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adorlie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAAAA

  13.083.990,00 ₫
  5.555.978  - 155.161.844  5.555.978 ₫ - 155.161.844 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Yoshie Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Zoila Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  13.367.331,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.975 crt - AAAAA

  11.596.447,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAAAA

  7.452.579,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2 crt - AAAAA

  10.038.069,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Liossa Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Liossa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  8.656.780,00 ₫
  3.021.316  - 36.674.861  3.021.316 ₫ - 36.674.861 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Zenitha Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zenitha

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.094 crt - AAAAA

  8.160.932,00 ₫
  2.773.933  - 39.378.496  2.773.933 ₫ - 39.378.496 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Hanoi Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hanoi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  12.623.560,00 ₫
  5.080.678  - 80.636.034  5.080.678 ₫ - 80.636.034 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.25 crt - AAAAA

  9.046.374,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Sulawesi Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sulawesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.843 crt - AAAAA

  13.792.342,00 ₫
  6.041.010  - 238.271.704  6.041.010 ₫ - 238.271.704 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.122 crt - AAAAA

  11.986.041,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Querteira Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Querteira

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.075 crt - AAAAA

  8.904.703,00 ₫
  3.205.433  - 41.987.506  3.205.433 ₫ - 41.987.506 ₫
  Mới

 22. Mặt Dây Chuyền Ming Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  10.958.928,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.306 crt - AAAAA

  7.629.667,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Aigueperse Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.97 crt - AAAAA

  10.604.752,00 ₫
  4.136.567  - 2.676.440.472  4.136.567 ₫ - 2.676.440.472 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Christal Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Christal

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.62 crt - AAAAA

  9.683.892,00 ₫
  3.705.607  - 4.861.818.984  3.705.607 ₫ - 4.861.818.984 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Swatch Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  9.435.968,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Longly Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Longly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  11.879.788,00 ₫
  4.866.549  - 161.434.282  4.866.549 ₫ - 161.434.282 ₫
 29. Dây Chuyền Cosmostar Đá Swarovski Đỏ

  Dây Chuyền GLAMIRA Cosmostar

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  11.369.072,00 ₫
  6.595.797  - 94.262.372  6.595.797 ₫ - 94.262.372 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Kruco Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kruco

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  11.915.206,00 ₫
  4.886.827  - 69.334.821  4.886.827 ₫ - 69.334.821 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Hsien Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hsien

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  9.967.234,00 ₫
  4.853.031  - 45.799.640  4.853.031 ₫ - 45.799.640 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Oriley Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oriley

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  7.665.085,00 ₫
  2.486.266  - 35.971.913  2.486.266 ₫ - 35.971.913 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Edmao Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Edmao

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  10.038.069,00 ₫
  3.862.959  - 52.450.593  3.862.959 ₫ - 52.450.593 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Stykke Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stykke

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  6.885.896,00 ₫
  2.034.217  - 118.730.304  2.034.217 ₫ - 118.730.304 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Coviero Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coviero

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  8.054.679,00 ₫
  2.712.290  - 33.227.718  2.712.290 ₫ - 33.227.718 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Cymbrren Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cymbrren

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  8.338.021,00 ₫
  2.876.671  - 40.203.107  2.876.671 ₫ - 40.203.107 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Waist Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Waist

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.179.740,00 ₫
  3.893.240  - 183.847.456  3.893.240 ₫ - 183.847.456 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Lagos Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lagos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  10.179.740,00 ₫
  3.945.150  - 69.240.195  3.945.150 ₫ - 69.240.195 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Yoselin Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.126 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  4.677.295  - 53.626.675  4.677.295 ₫ - 53.626.675 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Devoluy Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Devoluy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.916 crt - AAAAA

  14.075.684,00 ₫
  5.878.792  - 837.533.315  5.878.792 ₫ - 837.533.315 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Phyle Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Phyle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.894 crt - AAAAA

  12.658.977,00 ₫
  5.312.650  - 93.708.126  5.312.650 ₫ - 93.708.126 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Zoya Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.02 crt - AAAAA

  8.692.197,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 43. Dây Chuyền Kinsey Đá Swarovski Đỏ

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.186 crt - AAAAA

  9.860.981,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Klea Đá Swarovski Đỏ

  Dây Chuyền GLAMIRA Klea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  9.010.957,00 ₫
  4.090.605  - 318.285.909  4.090.605 ₫ - 318.285.909 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Blanchar Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanchar

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  9.790.145,00 ₫
  3.670.189  - 111.868.471  3.670.189 ₫ - 111.868.471 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Zykadial Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  8.975.539,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Sault Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sault

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  11.100.600,00 ₫
  4.420.449  - 793.166.596  4.420.449 ₫ - 793.166.596 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Swarovski Đỏ

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.895 crt - AAAAA

  13.154.824,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Arild Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arild

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.58 crt - AAAAA

  10.781.840,00 ₫
  4.294.459  - 97.939.319  4.294.459 ₫ - 97.939.319 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Deolinda Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deolinda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  11.383.941,00 ₫
  4.643.770  - 794.788.779  4.643.770 ₫ - 794.788.779 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Cotapleat Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cotapleat

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  7.346.326,00 ₫
  2.301.337  - 28.604.494  2.301.337 ₫ - 28.604.494 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Azhakorot Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Azhakorot

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  8.975.539,00 ₫
  3.246.529  - 44.258.564  3.246.529 ₫ - 44.258.564 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Bergamo Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bergamo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.129 crt - AAAAA

  11.348.522,00 ₫
  4.623.222  - 58.736.550  4.623.222 ₫ - 58.736.550 ₫
 55. Dây Chuyền Ceitene Đá Swarovski Đỏ

  Dây Chuyền GLAMIRA Ceitene

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  9.471.387,00 ₫
  4.615.651  - 45.340.024  4.615.651 ₫ - 45.340.024 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Chalu Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chalu

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.33 crt - AAAAA

  10.852.676,00 ₫
  4.278.508  - 76.012.808  4.278.508 ₫ - 76.012.808 ₫
 57. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Toebra - Taurus Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toebra - Taurus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAAAA

  9.152.627,00 ₫
  3.349.267  - 47.651.632  3.349.267 ₫ - 47.651.632 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Quax Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quax

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  7.948.427,00 ₫
  2.615.770  - 124.813.494  2.615.770 ₫ - 124.813.494 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Boca Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Boca

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  12.340.217,00 ₫
  4.446.133  - 91.612.802  4.446.133 ₫ - 91.612.802 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Fiera Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fiera

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  8.975.539,00 ₫
  3.203.811  - 44.772.256  3.203.811 ₫ - 44.772.256 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Ghoston Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ghoston

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.97 crt - AAAAA

  13.438.166,00 ₫
  5.528.401  - 2.782.152.765  5.528.401 ₫ - 2.782.152.765 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Velvett Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Velvett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  10.569.334,00 ₫
  4.171.174  - 160.204.129  4.171.174 ₫ - 160.204.129 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Camembert Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Camembert

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.336 crt - AAAAA

  13.650.672,00 ₫
  5.645.198  - 97.412.112  5.645.198 ₫ - 97.412.112 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Vlatko Đá Swarovski Đỏ

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  10.144.322,00 ₫
  3.872.962  - 1.277.347.798  3.872.962 ₫ - 1.277.347.798 ₫

You’ve viewed 60 of 11987 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng