Đang tải...
Tìm thấy 12098 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Agatane Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Agatane

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.442 crt - AAAAA

  20.295.752,00 ₫
  10.233.913  - 140.206.880  10.233.913 ₫ - 140.206.880 ₫
 2. Dây chuyền nữ Yellun Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Yellun

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Trắng

  0.232 crt - AAAAA

  21.689.047,00 ₫
  10.761.741  - 100.516.503  10.761.741 ₫ - 100.516.503 ₫
 3. Dây chuyền nữ Kinsey Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.186 crt - AAAAA

  10.507.873,00 ₫
  4.522.619  - 290.291.071  4.522.619 ₫ - 290.291.071 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Yrrevo Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Yrrevo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  10.248.347,00 ₫
  3.893.188  - 141.692.722  3.893.188 ₫ - 141.692.722 ₫
 5. Dây chuyền nữ Balzer Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Balzer

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.4 crt - AAAAA

  10.767.400,00 ₫
  5.326.389  - 1.051.594.066  5.326.389 ₫ - 1.051.594.066 ₫
 6. Dây chuyền nữ Riankour Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Riankour

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - AAAAA

  12.102.111,00 ₫
  6.035.348  - 58.513.866  6.035.348 ₫ - 58.513.866 ₫
  Mới

 7. Mặt dây chuyền nữ Nishelle Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.745 crt - AAAAA

  13.066.069,00 ₫
  5.091.485  - 1.007.301.825  5.091.485 ₫ - 1.007.301.825 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Plevna Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Plevna

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  9.506.841,00 ₫
  3.463.002  - 40.938.483  3.463.002 ₫ - 40.938.483 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây chuyền nữ Ongene Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Ongene

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Đen

  0.176 crt - AAAAA

  16.609.732,00 ₫
  8.241.470  - 38.503.967  8.241.470 ₫ - 38.503.967 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Christeen Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Christeen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.201 crt - AAAAA

  17.218.502,00 ₫
  7.936.942  - 95.362.749  7.936.942 ₫ - 95.362.749 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Coulpe Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Coulpe

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Trắng

  0.484 crt - AAAAA

  18.961.041,00 ₫
  8.830.146  - 143.631.393  8.830.146 ₫ - 143.631.393 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Kanasia Ø8 mm Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - AAAAA

  11.508.906,00 ₫
  5.999.970  - 60.636.497  5.999.970 ₫ - 60.636.497 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Yoshie Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  9.840.518,00 ₫
  3.849.037  - 335.517.269  3.849.037 ₫ - 335.517.269 ₫
 15. Dây chuyền nữ Negeb Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Negeb

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  16.439.920,00 ₫
  8.223.356  - 109.188.153  8.223.356 ₫ - 109.188.153 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Harelda Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Harelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  5.33 crt - AAAAA

  17.515.104,00 ₫
  7.468.832  - 136.909.721  7.468.832 ₫ - 136.909.721 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Olga Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.79 crt - AAAAA

  7.134.022,00 ₫
  2.333.479  - 241.173.384  2.333.479 ₫ - 241.173.384 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Ming Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  11.694.283,00 ₫
  4.981.108  - 249.281.832  4.981.108 ₫ - 249.281.832 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Lubrifiant Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Lubrifiant

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.865 crt - AAAAA

  18.145.384,00 ₫
  8.920.712  - 202.074.508  8.920.712 ₫ - 202.074.508 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  3.7 crt - AAAAA

  11.323.531,00 ₫
  4.457.526  - 1.604.596.167  4.457.526 ₫ - 1.604.596.167 ₫
 22. Dây chuyền nữ Bazi Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Bazi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Trắng

  0.275 crt - AAAAA

  12.160.695,00 ₫
  6.962.230  - 89.724.477  6.962.230 ₫ - 89.724.477 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Adamo Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Adamo

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  13.140.219,00 ₫
  5.497.614  - 206.673.540  5.497.614 ₫ - 206.673.540 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Couinera Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Couinera

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.04 crt - AAAAA

  12.176.262,00 ₫
  4.945.731  - 57.042.179  4.945.731 ₫ - 57.042.179 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Babilla Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Babilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.044 crt - AAAAA

  7.616.000,00 ₫
  2.366.025  - 30.254.567  2.366.025 ₫ - 30.254.567 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.8 crt - AAAAA

  8.357.506,00 ₫
  2.759.420  - 1.755.133.183  2.759.420 ₫ - 1.755.133.183 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Waseca Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Waseca

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.13 crt - AAAAA

  10.433.722,00 ₫
  3.684.887  - 54.480.865  3.684.887 ₫ - 54.480.865 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.855 crt - AAAAA

  15.735.490,00 ₫
  6.517.893  - 1.802.043.340  6.517.893 ₫ - 1.802.043.340 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Pratima Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Pratima

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  16.921.899,00 ₫
  7.151.852  - 398.785.839  7.151.852 ₫ - 398.785.839 ₫
 31. Dây chuyền nữ Barbora Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Barbora

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  8.876.561,00 ₫
  4.229.413  - 55.046.905  4.229.413 ₫ - 55.046.905 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Lazame Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Lazame

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  8.060.904,00 ₫
  2.624.137  - 39.226.222  2.624.137 ₫ - 39.226.222 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Cupide Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Cupide

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  9.173.163,00 ₫
  3.269.418  - 45.594.120  3.269.418 ₫ - 45.594.120 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Gretta Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Gretta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.66 crt - AAAAA

  12.732.391,00 ₫
  5.474.690  - 88.612.782  5.474.690 ₫ - 88.612.782 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Maria Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  8.579.958,00 ₫
  3.271.682  - 114.084.361  3.271.682 ₫ - 114.084.361 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Lacquer Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Lacquer

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  9.655.142,00 ₫
  3.549.039  - 48.353.542  3.549.039 ₫ - 48.353.542 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Cygan Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.25 crt - AAAAA

  10.656.175,00 ₫
  4.075.452  - 3.356.446.352  4.075.452 ₫ - 3.356.446.352 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Deou - A Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Deou - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  10.989.853,00 ₫
  4.323.375  - 52.032.769  4.323.375 ₫ - 52.032.769 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Paradise Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Paradise

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  9.469.765,00 ₫
  3.441.492  - 62.971.396  3.441.492 ₫ - 62.971.396 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Hsien Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Hsien

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  10.693.250,00 ₫
  5.228.748  - 49.429.008  5.228.748 ₫ - 49.429.008 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Dennie Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Dennie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  11.397.681,00 ₫
  4.559.977  - 59.999.710  4.559.977 ₫ - 59.999.710 ₫
 42. Dây chuyền nữ Asterope Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Asterope

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.035 crt - AAAAA

  7.616.000,00 ₫
  3.498.095  - 29.264.005  3.498.095 ₫ - 29.264.005 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Sault Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Sault

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.44 crt - AAAAA

  11.953.810,00 ₫
  4.818.372  - 832.198.878  4.818.372 ₫ - 832.198.878 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Continente Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Continente

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.14 crt - AAAAA

  12.361.639,00 ₫
  6.183.932  - 65.971.383  6.183.932 ₫ - 65.971.383 ₫
 46. Dây chuyền nữ Marilages Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Marilages

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  43.018.097,00 ₫
  22.683.288  - 1.450.919.914  22.683.288 ₫ - 1.450.919.914 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Alewk Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Alewk

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  9.284.389,00 ₫
  3.333.945  - 136.173.877  3.333.945 ₫ - 136.173.877 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Kris Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Kris

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  14.623.232,00 ₫
  5.923.556  - 95.306.151  5.923.556 ₫ - 95.306.151 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Wincent Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Wincent

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  10.025.894,00 ₫
  3.466.964  - 51.410.127  3.466.964 ₫ - 51.410.127 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Adorlie Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Adorlie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAAAA

  14.030.027,00 ₫
  6.007.047  - 164.334.125  6.007.047 ₫ - 164.334.125 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Noctam Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Noctam

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  7.467.699,00 ₫
  2.279.988  - 38.433.773  2.279.988 ₫ - 38.433.773 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Aigueperse Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.97 crt - AAAAA

  11.397.681,00 ₫
  4.499.978  - 2.803.401.802  4.499.978 ₫ - 2.803.401.802 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Nactrem Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Nactrem

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  12.065.036,00 ₫
  4.882.052  - 126.480.530  4.882.052 ₫ - 126.480.530 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Walnut Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Walnut

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.09 crt - AAAAA

  14.289.554,00 ₫
  5.745.255  - 73.924.175  5.745.255 ₫ - 73.924.175 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Tennie Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Tennie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.045 crt - AAAAA

  7.875.528,00 ₫
  2.516.591  - 32.702.673  2.516.591 ₫ - 32.702.673 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Concetta Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Concetta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  11.360.605,00 ₫
  4.299.601  - 62.532.715  4.299.601 ₫ - 62.532.715 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Rudolph Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Rudolph

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.4 crt - AAAAA

  9.247.313,00 ₫
  3.050.928  - 74.122.282  3.050.928 ₫ - 74.122.282 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Elsie Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.122 crt - AAAAA

  12.880.692,00 ₫
  6.552.421  - 61.103.478  6.552.421 ₫ - 61.103.478 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Zoya Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.02 crt - AAAAA

  9.284.389,00 ₫
  3.290.078  - 38.504.528  3.290.078 ₫ - 38.504.528 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Nlemah Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Nlemah

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  7.986.754,00 ₫
  2.581.119  - 128.744.670  2.581.119 ₫ - 128.744.670 ₫
 61. Dây chuyền nữ Helen Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Helen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  6.4 crt - AAAAA

  27.896.187,00 ₫
  12.846.448  - 12.755.897.086  12.846.448 ₫ - 12.755.897.086 ₫
 62. Dây chuyền nữ Milinzi Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Milinzi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.848 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  7.174.494  - 2.968.485.927  7.174.494 ₫ - 2.968.485.927 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Frescura Đá Swarovski Xanh Lam

  Mặt dây chuyền nữ Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  14.586.156,00 ₫
  5.482.049  - 105.508.930  5.482.049 ₫ - 105.508.930 ₫
 65. Dây chuyền nữ Emanuel Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Emanuel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.536 crt - AAAAA

  10.174.196,00 ₫
  4.931.579  - 833.783.777  4.931.579 ₫ - 833.783.777 ₫

You’ve viewed 60 of 12098 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng