Đang tải...
Tìm thấy 11889 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Kestner Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kestner

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  15.563.226,00 ₫
  6.324.352  - 80.216.967  6.324.352 ₫ - 80.216.967 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Harelda Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.33 crt - AAAAA

  16.271.580,00 ₫
  6.888.872  - 128.152.489  6.888.872 ₫ - 128.152.489 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  7.452.579,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.8 crt - AAAAA

  7.842.174,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.79 crt - AAAAA

  6.744.226,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Frescura Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  13.650.672,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.122 crt - AAAAA

  11.986.041,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2 crt - AAAAA

  10.038.069,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  3.7 crt - AAAAA

  10.569.334,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1 crt - AAAAA

  7.523.414,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Melpomene Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melpomene

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.275 crt - AAAAA

  12.233.965,00 ₫
  4.731.367  - 79.784.382  4.731.367 ₫ - 79.784.382 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Adorlie Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adorlie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAAAA

  13.083.990,00 ₫
  5.555.978  - 155.161.844  5.555.978 ₫ - 155.161.844 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Menyiona Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.096 crt - AAAAA

  14.642.367,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.25 crt - AAAAA

  6.673.391,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.495 crt - AAAAA

  17.015.351,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 17. Dây Chuyền Pepelexa Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Pepelexa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.17 crt - AAAAA

  7.098.403,00 ₫
  3.238.958  - 49.003.456  3.238.958 ₫ - 49.003.456 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.93 crt - AAAAA

  7.027.567,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.745 crt - AAAAA

  12.198.547,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.25 crt - AAAAA

  9.046.374,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.86 crt - AAAAA

  7.133.820,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAAAA

  7.452.579,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 2.15 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.15 crt - AAAAA

  8.763.033,00 ₫
  3.123.243  - 2.088.831.555  3.123.243 ₫ - 2.088.831.555 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Resaix Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Resaix

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.2 crt - AAAAA

  8.338.021,00 ₫
  3.958.126  - 56.100.504  3.958.126 ₫ - 56.100.504 ₫
 28. Dây Chuyền Forbye Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Forbye

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  8.408.856,00 ₫
  3.999.221  - 35.255.448  3.999.221 ₫ - 35.255.448 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Hollis Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hollis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.01 crt - AAAAA

  8.940.122,00 ₫
  4.244.713  - 36.431.532  4.244.713 ₫ - 36.431.532 ₫
 30. Dây Chuyền SYLVIE Eadrom Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền SYLVIE Eadrom

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  3.64 crt - AAAAA

  34.000.964,00 ₫
  13.496.566  - 1.473.942.918  13.496.566 ₫ - 1.473.942.918 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Quax Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quax

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  7.948.427,00 ₫
  2.615.770  - 124.813.494  2.615.770 ₫ - 124.813.494 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Phocas Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Phocas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.095 crt - AAAAA

  9.719.310,00 ₫
  3.678.029  - 47.786.812  3.678.029 ₫ - 47.786.812 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Aiello Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiello

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  9.648.475,00 ₫
  3.636.935  - 52.328.931  3.636.935 ₫ - 52.328.931 ₫
 34. Dây Chuyền Freyr Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Freyr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.14 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.482.244  - 75.607.265  6.482.244 ₫ - 75.607.265 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Fairy Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fairy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.152 crt - AAAAA

  8.833.869,00 ₫
  3.330.883  - 48.368.101  3.330.883 ₫ - 48.368.101 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Ordelie Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.208 crt - AAAAA

  11.844.371,00 ₫
  5.169.357  - 1.734.614.278  5.169.357 ₫ - 1.734.614.278 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Delmare Ø10 mm Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delmare Ø10 mm

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Trai Đen

  0.086 crt - AAAAA

  16.448.668,00 ₫
  6.983.499  - 80.663.069  6.983.499 ₫ - 80.663.069 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Briyley Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Briyley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.125 crt - AAAAA

  11.383.941,00 ₫
  4.277.156  - 59.750.420  4.277.156 ₫ - 59.750.420 ₫
 39. Dây Chuyền Legranda Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Legranda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  4.993.891,00 ₫
  2.897.219  - 17.307.614  2.897.219 ₫ - 17.307.614 ₫
  Mới

 40. Dây Chuyền Kinsey Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.186 crt - AAAAA

  9.860.981,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Yoshie Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.3 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Hadria Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAAAA

  15.102.796,00 ₫
  6.085.350  - 120.947.290  6.085.350 ₫ - 120.947.290 ₫
 43. Dây Chuyền Kristen Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Kristen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.096 crt - AAAAA

  8.833.869,00 ₫
  3.995.977  - 39.716.456  3.995.977 ₫ - 39.716.456 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Paragrafon Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.2 crt - AAAAA

  11.065.181,00 ₫
  4.400.172  - 161.474.837  4.400.172 ₫ - 161.474.837 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Lisa Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.01 crt - AAAAA

  9.081.791,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Hankin Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hankin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  9.223.463,00 ₫
  3.390.363  - 1.018.879.904  3.390.363 ₫ - 1.018.879.904 ₫
 48. Dây Chuyền Galactica Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Galactica

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.145 crt - AAAAA

  6.516.850,00 ₫
  3.780.768  - 49.990.278  3.780.768 ₫ - 49.990.278 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Berta Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Berta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.717 crt - AAAAA

  8.019.262,00 ₫
  2.939.666  - 221.711.920  2.939.666 ₫ - 221.711.920 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Alcorix Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alcorix

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  9.648.475,00 ₫
  3.636.935  - 41.081.793  3.636.935 ₫ - 41.081.793 ₫
 51. Dây Chuyền Morus Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Morus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 61.980.921  3.390.363 ₫ - 61.980.921 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Manucan Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.65 crt - AAAAA

  9.294.298,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 53. Dây Chuyền Sage Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Sage

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.125 crt - AAAAA

  11.348.522,00 ₫
  5.035.526  - 59.547.642  5.035.526 ₫ - 59.547.642 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.975 crt - AAAAA

  11.596.447,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Claus Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Claus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.539 crt - AAAAA

  10.463.082,00 ₫
  4.109.531  - 74.728.581  4.109.531 ₫ - 74.728.581 ₫
 56. Dây Chuyền Cleon Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây Chuyền GLAMIRA Cleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.212 crt - AAAAA

  12.517.306,00 ₫
  6.312.996  - 65.482.131  6.312.996 ₫ - 65.482.131 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Hanoi Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hanoi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.2 crt - AAAAA

  12.623.560,00 ₫
  5.080.678  - 80.636.034  5.080.678 ₫ - 80.636.034 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Compassionate Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Compassionate

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  14.465.278,00 ₫
  6.092.920  - 81.852.670  6.092.920 ₫ - 81.852.670 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Waist Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Waist

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  10.179.740,00 ₫
  3.893.240  - 183.847.456  3.893.240 ₫ - 183.847.456 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Bassinoire Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bassinoire

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  8.196.351,00 ₫
  2.794.481  - 126.232.906  2.794.481 ₫ - 126.232.906 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Seulement Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Seulement

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.22 crt - AAAAA

  8.231.768,00 ₫
  2.815.028  - 41.757.700  2.815.028 ₫ - 41.757.700 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Chamelier Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chamelier

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.45 crt - AAAAA

  15.492.390,00 ₫
  6.657.440  - 114.363.925  6.657.440 ₫ - 114.363.925 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Aderire Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aderire

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.005 crt - AAAAA

  9.967.234,00 ₫
  3.771.576  - 41.906.399  3.771.576 ₫ - 41.906.399 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Leonila Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leonila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.54 crt - AAAAA

  16.448.668,00 ₫
  7.183.028  - 134.573.633  7.183.028 ₫ - 134.573.633 ₫

You’ve viewed 60 of 11889 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng