Đang tải...
Tìm thấy 11905 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Eiarfro Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  18.184.134,00 ₫
  8.475.908  - 112.471.381  8.475.908 ₫ - 112.471.381 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.122 crt - AAAAA

  11.986.041,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Yoshie Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.975 crt - AAAAA

  11.596.447,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Wolf Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Wolf

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.234 crt - AAAAA

  12.800.647,00 ₫
  4.890.341  - 85.137.586  4.890.341 ₫ - 85.137.586 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Abai Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  20.486.282,00 ₫
  9.793.932  - 124.218.691  9.793.932 ₫ - 124.218.691 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Ming Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  10.958.928,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Tashira Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tashira

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  15.811.150,00 ₫
  6.453.045  - 101.670.345  6.453.045 ₫ - 101.670.345 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Ardentii Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Ardentii

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.935 crt - AAAAA

  32.230.080,00 ₫
  13.777.744  - 98.699.046  13.777.744 ₫ - 98.699.046 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Croce Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Croce

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  8.798.450,00 ₫
  3.309.253  - 66.928.578  3.309.253 ₫ - 66.928.578 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Litho Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Litho

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.48 crt - AAAAA

  23.815.544,00 ₫
  12.479.997  - 207.598.922  12.479.997 ₫ - 207.598.922 ₫
 13. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten Đá Swarovski

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.13 crt - AAAAA

  7.579.380,00 ₫
  4.165.766  - 2.138.389.257  4.165.766 ₫ - 2.138.389.257 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Zoya Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  8.692.197,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Agen Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.22 crt - AAAAA

  14.394.443,00 ₫
  6.053.988  - 881.616.146  6.053.988 ₫ - 881.616.146 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Vignale Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vignale

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  9.152.627,00 ₫
  3.349.267  - 50.517.489  3.349.267 ₫ - 50.517.489 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Winona Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Winona

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.034 crt - AAAAA

  10.356.829,00 ₫
  4.047.888  - 45.596.871  4.047.888 ₫ - 45.596.871 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Levite Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  12.623.560,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Twig Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.76 crt - AAAAA

  9.967.234,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Apropos Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Apropos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.266 crt - AAAAA

  20.380.029,00 ₫
  9.733.100  - 117.851.621  9.733.100 ₫ - 117.851.621 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Kyuso Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAAAA

  13.083.990,00 ₫
  5.555.978  - 132.802.750  5.555.978 ₫ - 132.802.750 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Cantella Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cantella

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  15.138.214,00 ₫
  6.283.256  - 87.976.408  6.283.256 ₫ - 87.976.408 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Yoselin Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.126 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  4.677.295  - 53.626.675  4.677.295 ₫ - 53.626.675 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Alyssa Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alyssa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.222 crt - AAAAA

  10.073.486,00 ₫
  3.321.420  - 47.516.449  3.321.420 ₫ - 47.516.449 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Maria Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  8.090.097,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAAAA

  9.577.640,00 ₫
  3.311.957  - 43.920.612  3.311.957 ₫ - 43.920.612 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Longina Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Longina

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.152 crt - AAAAA

  9.754.728,00 ₫
  4.974.695  - 53.640.196  4.974.695 ₫ - 53.640.196 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Esselina Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Esselina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.336 crt - AAAAA

  15.811.150,00 ₫
  6.168.352  - 114.323.376  6.168.352 ₫ - 114.323.376 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Dupont Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dupont

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  12.623.560,00 ₫
  5.292.373  - 187.429.778  5.292.373 ₫ - 187.429.778 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Kelsi Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kelsi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.336 crt - AAAAA

  17.794.540,00 ₫
  7.702.667  - 125.678.661  7.702.667 ₫ - 125.678.661 ₫
 33. Dây Chuyền Balzer Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Balzer

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  10.073.486,00 ₫
  4.964.961  - 1.003.361.012  4.964.961 ₫ - 1.003.361.012 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Aiello Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiello

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  9.648.475,00 ₫
  3.636.935  - 52.328.931  3.636.935 ₫ - 52.328.931 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  7.842.174,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Tessalin Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tessalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.59 crt - AAAAA

  12.800.647,00 ₫
  5.034.175  - 1.049.904.158  5.034.175 ₫ - 1.049.904.158 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.531.719,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền A Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.038 crt - AAAAA

  10.285.993,00 ₫
  3.217.330  - 44.515.415  3.217.330 ₫ - 44.515.415 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Drucilla A Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Drucilla A

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  8.798.450,00 ₫
  4.183.880  - 41.487.334  4.183.880 ₫ - 41.487.334 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Lored Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lored

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.155 crt - AAAAA

  11.950.623,00 ₫
  4.907.104  - 65.428.060  4.907.104 ₫ - 65.428.060 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Navicula Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Navicula

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  8.727.616,00 ₫
  3.102.696  - 41.433.267  3.102.696 ₫ - 41.433.267 ₫
 42. Dây Chuyền Sylenad Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Sylenad

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  15.279.885,00 ₫
  7.440.413  - 90.193.396  7.440.413 ₫ - 90.193.396 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Clovis Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  9.400.551,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Liezel Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Liezel

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  9.223.463,00 ₫
  4.873.308  - 46.462.032  4.873.308 ₫ - 46.462.032 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Rufina Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rufina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.085 crt - AAAAA

  10.356.829,00 ₫
  4.047.888  - 51.112.295  4.047.888 ₫ - 51.112.295 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Zoila Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.045 crt - AAAAA

  13.367.331,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  10.038.069,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Frodine Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.714 crt - AAAAA

  8.550.528,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 50. Dây Chuyền Welsh Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Welsh

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.75 crt - AAAAA

  12.517.306,00 ₫
  5.964.226  - 123.015.571  5.964.226 ₫ - 123.015.571 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  9.506.804,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 52. Dây Chuyền Alline Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Alline

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  10.038.069,00 ₫
  4.893.585  - 48.584.389  4.893.585 ₫ - 48.584.389 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Accius Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Accius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.425 crt - AAAAA

  24.311.392,00 ₫
  11.983.880  - 158.095.294  11.983.880 ₫ - 158.095.294 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Zena Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zena

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.824 crt - AAAAA

  7.452.579,00 ₫
  2.611.714  - 185.780.551  2.611.714 ₫ - 185.780.551 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Vestal Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vestal

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  11.313.105,00 ₫
  4.542.113  - 63.265.149  4.542.113 ₫ - 63.265.149 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Flor Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flor

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  12.056.876,00 ₫
  4.769.218  - 87.259.943  4.769.218 ₫ - 87.259.943 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Zykadial Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  8.975.539,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  8.621.362,00 ₫
  3.001.038  - 46.448.511  3.001.038 ₫ - 46.448.511 ₫
 59. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Sarsocaq - Taurus Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sarsocaq - Taurus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  11.100.600,00 ₫
  4.420.449  - 60.967.058  4.420.449 ₫ - 60.967.058 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Charta Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  8.833.869,00 ₫
  3.164.339  - 50.503.975  3.164.339 ₫ - 50.503.975 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Peace Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peace

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  12.021.459,00 ₫
  4.947.659  - 87.003.101  4.947.659 ₫ - 87.003.101 ₫
 62. Dây Chuyền Ajmer Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Ajmer

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAAAA

  20.911.295,00 ₫
  11.118.714  - 187.456.811  11.118.714 ₫ - 187.456.811 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Lamyra Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  9.754.728,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAAAA

  7.452.579,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫

You’ve viewed 60 of 11905 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng