Đang tải...
Tìm thấy 948 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  17.161.899,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.449.726,00 ₫
  6.249.026  - 75.792.087  6.249.026 ₫ - 75.792.087 ₫
 3. Dây chuyền nữ Dorie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.928.606,00 ₫
  5.547.143  - 61.358.195  5.547.143 ₫ - 61.358.195 ₫
 4. Dây chuyền nữ Lona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  17.951.800,00 ₫
  5.688.652  - 74.518.513  5.688.652 ₫ - 74.518.513 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  23.252.152,00 ₫
  4.318.847  - 204.338.652  4.318.847 ₫ - 204.338.652 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Karyn

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  15.934.452,00 ₫
  4.794.316  - 64.244.977  4.794.316 ₫ - 64.244.977 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Onalitonas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.624.095,00 ₫
  4.559.977  - 54.056.342  4.559.977 ₫ - 54.056.342 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Kasha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  2.61 crt - VS

  36.321.618,00 ₫
  11.037.117  - 4.076.145.769  11.037.117 ₫ - 4.076.145.769 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Delisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.372 crt - AAA

  22.202.158,00 ₫
  8.082.980  - 136.188.032  8.082.980 ₫ - 136.188.032 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Nager

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  71.811.167,00 ₫
  6.665.062  - 865.156.273  6.665.062 ₫ - 865.156.273 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Niger

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  12.839.937,00 ₫
  5.162.239  - 55.414.826  5.162.239 ₫ - 55.414.826 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  12.762.956,00 ₫
  2.462.252  - 342.536.109  2.462.252 ₫ - 342.536.109 ₫
 14. Dây chuyền nữ Friona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  27.174.210,00 ₫
  10.992.400  - 1.145.315.322  10.992.400 ₫ - 1.145.315.322 ₫
 15. Dây chuyền nữ Aleesha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.356 crt - AA

  17.906.235,00 ₫
  7.055.626  - 382.116.112  7.055.626 ₫ - 382.116.112 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Lorey

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.013 crt - VS

  8.670.806,00 ₫
  2.903.758  - 31.344.186  2.903.758 ₫ - 31.344.186 ₫
 17. Dây chuyền nữ Nadyenka

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  19.923.300,00 ₫
  5.778.085  - 65.518.552  5.778.085 ₫ - 65.518.552 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Emoryer

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  16.475.864,00 ₫
  3.549.039  - 48.353.542  3.549.039 ₫ - 48.353.542 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Ingle

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.824.103,00 ₫
  3.269.418  - 38.830.001  3.269.418 ₫ - 38.830.001 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Mikiye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  12.293.714,00 ₫
  4.258.847  - 56.292.184  4.258.847 ₫ - 56.292.184 ₫
 22. Dây chuyền nữ Malena

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.805 crt - VS

  65.148.652,00 ₫
  11.951.263  - 1.921.023.908  11.951.263 ₫ - 1.921.023.908 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Moema

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.532 crt - VS

  38.117.081,00 ₫
  8.296.658  - 127.909.766  8.296.658 ₫ - 127.909.766 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Crucifix

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  35.406.623,00 ₫
  3.254.701  - 137.093.683  3.254.701 ₫ - 137.093.683 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Hallete

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  11.992.017,00 ₫
  4.919.976  - 57.169.535  4.919.976 ₫ - 57.169.535 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Samara

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  13.229.369,00 ₫
  4.754.694  - 55.131.809  4.754.694 ₫ - 55.131.809 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Rufino

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  13.353.613,00 ₫
  4.151.300  - 1.168.904.834  4.151.300 ₫ - 1.168.904.834 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Vicomte

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  15.925.960,00 ₫
  6.357.705  - 88.924.100  6.357.705 ₫ - 88.924.100 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Marlana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.114 crt - AAA

  15.690.207,00 ₫
  5.557.614  - 75.042.092  5.557.614 ₫ - 75.042.092 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Rachelle

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.288 crt - AAA

  18.503.118,00 ₫
  7.078.834  - 102.197.625  7.078.834 ₫ - 102.197.625 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Dani

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  1.408 crt - VS

  34.250.496,00 ₫
  10.254.856  - 1.906.080.585  10.254.856 ₫ - 1.906.080.585 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  55.980.016,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 34. Dây chuyền nữ Defoe

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.358 crt - VS

  43.621.772,00 ₫
  7.095.248  - 382.540.634  7.095.248 ₫ - 382.540.634 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  22.717.249,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 36. Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  11.152.870,00 ₫
  5.480.917  - 49.061.085  5.480.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Larisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.374.571,00 ₫
  3.453.096  - 38.787.546  3.453.096 ₫ - 38.787.546 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  11.857.866,00 ₫
  3.711.491  - 65.575.153  3.711.491 ₫ - 65.575.153 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Leaguer

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  18.767.455,00 ₫
  5.420.351  - 77.263.778  5.420.351 ₫ - 77.263.778 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Lisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.289.384,00 ₫
  3.735.831  - 42.226.211  3.735.831 ₫ - 42.226.211 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Sipura

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  10.437.685,00 ₫
  5.309.408  - 43.641.298  5.309.408 ₫ - 43.641.298 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Sumatra

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.049.738,00 ₫
  4.548.657  - 49.811.079  4.548.657 ₫ - 49.811.079 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Aceline

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  11.143.247,00 ₫
  4.402.337  - 44.929.026  4.402.337 ₫ - 44.929.026 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Sidania

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.291.733,00 ₫
  4.835.354  - 51.212.018  4.835.354 ₫ - 51.212.018 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Natisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  7.638 crt - VS

  71.732.771,00 ₫
  15.102.097  - 1.150.593.597  15.102.097 ₫ - 1.150.593.597 ₫
 47. Dây chuyền nữ Azade

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  22.639.136,00 ₫
  6.765.250  - 81.226.022  6.765.250 ₫ - 81.226.022 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Hollis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.188.912,00 ₫
  4.839.599  - 41.108.289  4.839.599 ₫ - 41.108.289 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Aria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  10.718.155,00 ₫
  3.391.964  - 40.768.672  3.391.964 ₫ - 40.768.672 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Lodyma

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.209.742,00 ₫
  7.584.869  - 63.565.730  7.584.869 ₫ - 63.565.730 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Katrin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  11.211.455,00 ₫
  4.392.432  - 53.546.915  4.392.432 ₫ - 53.546.915 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  99.291.320,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Rada

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  13.647.103,00 ₫
  6.113.178  - 64.641.197  6.113.178 ₫ - 64.641.197 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  112.882.952,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Peleng

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  22.807.248,00 ₫
  4.839.033  - 65.688.365  4.839.033 ₫ - 65.688.365 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Despina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.530.217,00 ₫
  3.339.606  - 55.740.298  3.339.606 ₫ - 55.740.298 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Maris

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.036.153,00 ₫
  5.868.650  - 67.895.898  5.868.650 ₫ - 67.895.898 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Cefalania

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  65.631.195,00 ₫
  3.800.924  - 188.772.682  3.800.924 ₫ - 188.772.682 ₫
 59. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.157.596,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Latisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  19.554.811,00 ₫
  7.754.680  - 99.650.469  7.754.680 ₫ - 99.650.469 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Ostria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.174.266,00 ₫
  6.679.213  - 61.046.874  6.679.213 ₫ - 61.046.874 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.408.534,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  4.435 crt - VS

  1.434.478.576,00 ₫
  15.667.850  - 5.240.055.351  15.667.850 ₫ - 5.240.055.351 ₫
 65. Dây chuyền nữ Lovissa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.194.840,00 ₫
  4.983.371  - 51.594.086  4.983.371 ₫ - 51.594.086 ₫

You’ve viewed 60 of 948 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng