Đang tải...
Tìm thấy 944 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  21.012.351,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  117.191.893,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  14.664.834,00 ₫
  2.462.252  - 342.536.109  2.462.252 ₫ - 342.536.109 ₫
 4. Dây chuyền nữ Azade

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  27.291.943,00 ₫
  6.765.250  - 81.226.022  6.765.250 ₫ - 81.226.022 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  21.389.330,00 ₫
  6.249.026  - 75.792.087  6.249.026 ₫ - 75.792.087 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  58.786.134,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Peleng

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  25.855.347,00 ₫
  4.839.033  - 65.688.365  4.839.033 ₫ - 65.688.365 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  26.453.080,00 ₫
  4.318.847  - 204.338.652  4.318.847 ₫ - 204.338.652 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Cotapleat

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  10.334.666,00 ₫
  2.495.082  - 30.792.303  2.495.082 ₫ - 30.792.303 ₫
 11. Dây chuyền nữ Hulda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Moissanite

  0.278 crt - VS

  18.265.949,00 ₫
  7.782.981  - 85.825.060  7.782.981 ₫ - 85.825.060 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lona

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.305.558,00 ₫
  5.688.652  - 74.518.513  5.688.652 ₫ - 74.518.513 ₫
 13. Dây chuyền nữ Lovissa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.682.564,00 ₫
  4.983.371  - 51.594.086  4.983.371 ₫ - 51.594.086 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Larisa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.671.258,00 ₫
  3.453.096  - 38.787.546  3.453.096 ₫ - 38.787.546 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Crucifix

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  39.448.112,00 ₫
  3.254.701  - 137.093.683  3.254.701 ₫ - 137.093.683 ₫
 16. Dây chuyền nữ Hilliard

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  23.526.679,00 ₫
  7.443.360  - 82.683.566  7.443.360 ₫ - 82.683.566 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  14.294.646,00 ₫
  3.711.491  - 65.575.153  3.711.491 ₫ - 65.575.153 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Eneli

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.263.317,00 ₫
  4.172.244  - 51.070.509  4.172.244 ₫ - 51.070.509 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Sidania

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.276.152,00 ₫
  4.835.354  - 51.212.018  4.835.354 ₫ - 51.212.018 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Maris

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.128.586,00 ₫
  5.868.650  - 67.895.898  5.868.650 ₫ - 67.895.898 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Sipura

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  13.154.653,00 ₫
  5.309.408  - 43.641.298  5.309.408 ₫ - 43.641.298 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Karyn

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  19.441.039,00 ₫
  4.794.316  - 64.244.977  4.794.316 ₫ - 64.244.977 ₫
 24. Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  14.086.347,00 ₫
  5.480.917  - 49.061.085  5.480.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  22.085.553,00 ₫
  4.299.601  - 828.802.668  4.299.601 ₫ - 828.802.668 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  17.873.119,00 ₫
  4.751.862  - 83.051.484  4.751.862 ₫ - 83.051.484 ₫
 28. Dây chuyền nữ Adrianne

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  21.752.726,00 ₫
  9.707.500  - 100.824.991  9.707.500 ₫ - 100.824.991 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Calissa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.897.645,00 ₫
  3.028.287  - 79.160.000  3.028.287 ₫ - 79.160.000 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  24.771.956,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Sumatra

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.970.478,00 ₫
  4.548.657  - 49.811.079  4.548.657 ₫ - 49.811.079 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Salinas

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  14.883.324,00 ₫
  3.990.546  - 1.246.918.614  3.990.546 ₫ - 1.246.918.614 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Niger

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  16.168.223,00 ₫
  5.162.239  - 55.414.826  5.162.239 ₫ - 55.414.826 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Bryant

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.257 crt - VS

  24.786.674,00 ₫
  4.947.146  - 68.829.860  4.947.146 ₫ - 68.829.860 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Hollis

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.791.258,00 ₫
  4.839.599  - 41.108.289  4.839.599 ₫ - 41.108.289 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Brylee

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  25.027.803,00 ₫
  6.187.894  - 90.961.828  6.187.894 ₫ - 90.961.828 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Lisa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.955.409,00 ₫
  3.735.831  - 42.226.211  3.735.831 ₫ - 42.226.211 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  4.435 crt - VS

  1.445.919.560,00 ₫
  15.667.850  - 5.240.055.351  15.667.850 ₫ - 5.240.055.351 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Daina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  15.406.339,00 ₫
  4.777.335  - 28.793.068  4.777.335 ₫ - 28.793.068 ₫
 40. Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.822 crt - VS

  283.830.350,00 ₫
  10.447.874  - 2.287.743.868  10.447.874 ₫ - 2.287.743.868 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Nadejda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  44.534.503,00 ₫
  10.499.949  - 123.395.636  10.499.949 ₫ - 123.395.636 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Gerry

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.5 crt - AAA

  20.697.636,00 ₫
  5.906.009  - 1.338.050.259  5.906.009 ₫ - 1.338.050.259 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Jandery

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.47 crt - AA

  28.660.616,00 ₫
  5.804.689  - 849.010.121  5.804.689 ₫ - 849.010.121 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  26.782.513,00 ₫
  9.169.767  - 120.706.973  9.169.767 ₫ - 120.706.973 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  101.002.161,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Manucan

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  23.322.906,00 ₫
  4.402.337  - 191.277.389  4.402.337 ₫ - 191.277.389 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Longina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  17.652.368,00 ₫
  5.592.426  - 59.759.147  5.592.426 ₫ - 59.759.147 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Carri

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  34.713.796,00 ₫
  9.529.200  - 119.079.623  9.529.200 ₫ - 119.079.623 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Ostria

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.604.437,00 ₫
  6.679.213  - 61.046.874  6.679.213 ₫ - 61.046.874 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Despina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.463.694,00 ₫
  3.339.606  - 55.740.298  3.339.606 ₫ - 55.740.298 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Gilda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  14.221.063,00 ₫
  4.482.997  - 50.575.230  4.482.997 ₫ - 50.575.230 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Lidiya

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.067.851,00 ₫
  4.301.866  - 49.895.988  4.301.866 ₫ - 49.895.988 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Jyotis

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  15.710.866,00 ₫
  5.039.975  - 50.150.700  5.039.975 ₫ - 50.150.700 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Inge

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.338 crt - VS

  34.930.021,00 ₫
  8.384.394  - 99.098.584  8.384.394 ₫ - 99.098.584 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Mirela

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.050.869,00 ₫
  4.075.452  - 50.179.002  4.075.452 ₫ - 50.179.002 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Aspish

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  12.413.146,00 ₫
  3.441.492  - 44.914.877  3.441.492 ₫ - 44.914.877 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Araxie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.295.764,00 ₫
  5.999.971  - 56.207.275  5.999.971 ₫ - 56.207.275 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Desirel

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.668.159,00 ₫
  7.488.643  - 106.159.869  7.488.643 ₫ - 106.159.869 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Monique

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.908.980,00 ₫
  3.218.192  - 51.438.433  3.218.192 ₫ - 51.438.433 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Adorlie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.09 crt - AAA

  41.362.443,00 ₫
  6.325.441  - 167.518.070  6.325.441 ₫ - 167.518.070 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Ventura

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  21.100.651,00 ₫
  5.796.198  - 62.688.375  5.796.198 ₫ - 62.688.375 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Mikanos

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.86 crt - SI

  63.785.356,00 ₫
  4.664.694  - 138.947.451  4.664.694 ₫ - 138.947.451 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Rosemary

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.252 crt - AAA

  23.602.527,00 ₫
  6.658.836  - 108.310.803  6.658.836 ₫ - 108.310.803 ₫

You’ve viewed 60 of 944 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng