Đang tải...
Tìm thấy 12735 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Assad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  25.447.802,00 ₫
  9.254.673  - 410.460.317  9.254.673 ₫ - 410.460.317 ₫
 2. Dây chuyền nữ Galaviz

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.248 crt - AAA

  19.408.209,00 ₫
  9.313.540  - 110.829.662  9.313.540 ₫ - 110.829.662 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.226.892,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.299.515,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  99.291.320,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.897.007,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.062.120,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.515.105,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  17.161.899,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Abai

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  23.122.530,00 ₫
  10.613.157  - 133.640.873  10.613.157 ₫ - 133.640.873 ₫
 12. Dây chuyền nữ Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  144.049.126,00 ₫
  4.715.071  - 291.989.176  4.715.071 ₫ - 291.989.176 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Kestner

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  18.020.574,00 ₫
  7.370.908  - 92.249.559  7.370.908 ₫ - 92.249.559 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.484.171,00 ₫
  3.893.188  - 63.211.961  3.893.188 ₫ - 63.211.961 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  10.334.666,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.193.907,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.868.735,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  14.092.856,00 ₫
  4.853.750  - 59.787.448  4.853.750 ₫ - 59.787.448 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  18.239.911,00 ₫
  4.415.073  - 3.659.416.614  4.415.073 ₫ - 3.659.416.614 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Moire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  9.280.709,00 ₫
  2.839.231  - 38.858.302  2.839.231 ₫ - 38.858.302 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.745 crt - VS

  655.024.818,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.485.387,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  46.007.044,00 ₫
  6.134.404  - 142.202.151  6.134.404 ₫ - 142.202.151 ₫
 25. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.825.786,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Agonal

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.71 crt - VS

  23.108.379,00 ₫
  11.320.700  - 160.584.138  11.320.700 ₫ - 160.584.138 ₫
 28. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  36.487.466,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 29. Dây chuyền nữ Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  13.583.707,00 ₫
  2.790.552  - 192.480.216  2.790.552 ₫ - 192.480.216 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  12.547.013,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Vignale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.546.066,00 ₫
  3.721.114  - 55.004.453  3.721.114 ₫ - 55.004.453 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Apropos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.266 crt - AAAAA

  21.889.989,00 ₫
  10.507.025  - 126.551.281  10.507.025 ₫ - 126.551.281 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.596.274,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Sonny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.385 crt - VS

  26.628.551,00 ₫
  4.913.183  - 86.235.434  4.913.183 ₫ - 86.235.434 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  14.840.588,00 ₫
  4.497.147  - 59.136.504  4.497.147 ₫ - 59.136.504 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  16.813.786,00 ₫
  5.073.088  - 173.701.999  5.073.088 ₫ - 173.701.999 ₫
 37. Dây chuyền nữ Conwell

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.335 crt - AAA

  13.993.234,00 ₫
  6.573.930  - 86.108.078  6.573.930 ₫ - 86.108.078 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Lena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  9.531.462,00 ₫
  3.489.604  - 40.641.309  3.489.604 ₫ - 40.641.309 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.526.468,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  12.566.826,00 ₫
  4.581.487  - 51.127.112  4.581.487 ₫ - 51.127.112 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Zarita Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.663.476,00 ₫
  5.712.425  - 79.556.224  5.712.425 ₫ - 79.556.224 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Blanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.016 crt - VS

  198.311.794,00 ₫
  3.728.755  - 1.543.987.958  3.728.755 ₫ - 1.543.987.958 ₫
 43. Dây chuyền nữ Olive

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  14.399.365,00 ₫
  5.981.858  - 101.320.272  5.981.858 ₫ - 101.320.272 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Levite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.129.818,00 ₫
  6.543.364  - 93.381.628  6.543.364 ₫ - 93.381.628 ₫
 46. Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.822 crt - VS

  278.031.322,00 ₫
  10.447.874  - 2.287.743.868  10.447.874 ₫ - 2.287.743.868 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Melpomene Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Melpomene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.275 crt - VS

  17.508.311,00 ₫
  5.408.464  - 88.400.519  5.408.464 ₫ - 88.400.519 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Lored

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.155 crt - VS

  13.911.158,00 ₫
  5.582.520  - 72.947.759  5.582.520 ₫ - 72.947.759 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Caw

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.564 crt - VS

  26.547.891,00 ₫
  8.415.808  - 263.984.589  8.415.808 ₫ - 263.984.589 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  16.359.543,00 ₫
  5.881.102  - 116.914.532  5.881.102 ₫ - 116.914.532 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Melsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.120.790,00 ₫
  2.483.478  - 38.164.912  2.483.478 ₫ - 38.164.912 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.792.009,00 ₫
  3.650.925  - 247.300.710  3.650.925 ₫ - 247.300.710 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Christen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.220.086,00 ₫
  6.983.174  - 94.725.962  6.983.174 ₫ - 94.725.962 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Helga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  17.713.499,00 ₫
  3.476.586  - 47.971.466  3.476.586 ₫ - 47.971.466 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  14.698.514,00 ₫
  5.235.824  - 58.683.681  5.235.824 ₫ - 58.683.681 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Tusemen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  25.376.482,00 ₫
  5.662.614  - 83.829.785  5.662.614 ₫ - 83.829.785 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.408.534,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.104.544,00 ₫
  6.378.082  - 74.306.246  6.378.082 ₫ - 74.306.246 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.955.805,00 ₫
  2.456.591  - 34.556.436  2.456.591 ₫ - 34.556.436 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.966.461,00 ₫
  3.549.039  - 40.287.542  3.549.039 ₫ - 40.287.542 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Cefalania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  65.631.195,00 ₫
  3.800.924  - 188.772.682  3.800.924 ₫ - 188.772.682 ₫
 62. Dây chuyền nữ Rideout

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  35.231.434,00 ₫
  6.120.253  - 231.553.616  6.120.253 ₫ - 231.553.616 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Maqu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  9.199.766,00 ₫
  2.710.175  - 35.207.373  2.710.175 ₫ - 35.207.373 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  11.106.171,00 ₫
  3.605.642  - 45.396.003  3.605.642 ₫ - 45.396.003 ₫

You’ve viewed 60 of 12735 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng