Đang tải...
Tìm thấy 940 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Elsie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.716.716,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Sidania Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sidania

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.069.237,00 ₫
  4.182.529  - 45.069.661  4.182.529 ₫ - 45.069.661 ₫
 3. Dây Chuyền Lona Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lona

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.547.080,00 ₫
  5.112.580  - 67.739.674  5.112.580 ₫ - 67.739.674 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Lodyma Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lodyma

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.618.152,00 ₫
  6.515.770  - 55.248.862  6.515.770 ₫ - 55.248.862 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Goretty Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goretty

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  45.036.946,00 ₫
  3.955.423  - 882.697.600  3.955.423 ₫ - 882.697.600 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Jolandi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.784.113,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Lisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.298.082,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 8. Dây Chuyền Kristen Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Kristen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  9.617.924,00 ₫
  3.995.977  - 39.716.456  3.995.977 ₫ - 39.716.456 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Laima Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.902.694,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Maarika Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maarika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  20.690.135,00 ₫
  6.085.079  - 79.230.134  6.085.079 ₫ - 79.230.134 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Clarion Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clarion

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.594.276,00 ₫
  6.326.515  - 82.907.090  6.326.515 ₫ - 82.907.090 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Beatriz - B Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beatriz - B

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.085 crt - VS

  61.481.562,00 ₫
  2.527.361  - 82.471.805  2.527.361 ₫ - 82.471.805 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Calva Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calva

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.326 crt - AAA

  16.172.625,00 ₫
  6.012.892  - 69.618.700  6.012.892 ₫ - 69.618.700 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Donitra Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donitra

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  43.062.749,00 ₫
  3.160.553  - 872.748.211  3.160.553 ₫ - 872.748.211 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Mathilda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  11.944.405,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Inga Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  52.602.810,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Vedia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vedia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.038 crt - VS

  33.279.362,00 ₫
  5.645.198  - 1.759.217.398  5.645.198 ₫ - 1.759.217.398 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Goudron - H Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goudron - H

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.052 crt - VS

  10.254.360,00 ₫
  3.862.959  - 47.178.497  3.862.959 ₫ - 47.178.497 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Shellos Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  17.452.529,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 22. Dây Chuyền Dorie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Dorie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.800.723,00 ₫
  5.035.527  - 55.978.844  5.035.527 ₫ - 55.978.844 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Hollis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hollis

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.237.522,00 ₫
  4.244.713  - 36.431.532  4.244.713 ₫ - 36.431.532 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Desirel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Desirel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.991.397,00 ₫
  6.434.660  - 93.708.123  6.434.660 ₫ - 93.708.123 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Sumba Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sumba

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - SI

  51.045.514,00 ₫
  4.607.000  - 211.951.782  4.607.000 ₫ - 211.951.782 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Diacid Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  33.372.637,00 ₫
  5.190.987  - 256.034.619  5.190.987 ₫ - 256.034.619 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Marlisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.544 crt - VS

  64.543.432,00 ₫
  4.167.929  - 1.207.337.065  4.167.929 ₫ - 1.207.337.065 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Delisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.372 crt - AAA

  19.863.633,00 ₫
  7.002.424  - 122.393.736  7.002.424 ₫ - 122.393.736 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Mecole Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  21.645.872,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Onalitonas Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Onalitonas

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.573.120,00 ₫
  4.047.888  - 48.597.911  4.047.888 ₫ - 48.597.911 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Mareyeur Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mareyeur

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  13.922.386,00 ₫
  4.967.936  - 243.205.847  4.967.936 ₫ - 243.205.847 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Arintinglyor Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arintinglyor

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.044 crt - VS

  7.805.944,00 ₫
  2.301.337  - 29.307.440  2.301.337 ₫ - 29.307.440 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Johnie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Johnie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  22.102.247,00 ₫
  6.813.169  - 1.721.271.818  6.813.169 ₫ - 1.721.271.818 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Olga Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  94.639.532,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Dyta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.418.225,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Sipura Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sipura

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  9.475.171,00 ₫
  4.761.647  - 38.851.286  4.761.647 ₫ - 38.851.286 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Margot Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margot

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.702.430,00 ₫
  3.680.193  - 42.420.095  3.680.193 ₫ - 42.420.095 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Harnovan Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harnovan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.648 crt - AAA

  25.026.503,00 ₫
  10.511.748  - 159.271.370  10.511.748 ₫ - 159.271.370 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Larisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.521.134,00 ₫
  3.051.867  - 34.822.869  3.051.867 ₫ - 34.822.869 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Karyn Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karyn

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  14.549.091,00 ₫
  4.220.380  - 57.519.919  4.220.380 ₫ - 57.519.919 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Delyssa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  13.198.351,00 ₫
  4.160.899  - 68.145.214  4.160.899 ₫ - 68.145.214 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Despina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.323.185,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Rada Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rada

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.293.173,00 ₫
  5.385.647  - 57.492.878  5.385.647 ₫ - 57.492.878 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Aceline Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aceline

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  10.078.353,00 ₫
  3.837.815  - 39.675.900  3.837.815 ₫ - 39.675.900 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Lupinus Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lupinus

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  8.813.591,00 ₫
  2.894.786  - 39.892.190  2.894.786 ₫ - 39.892.190 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Vesna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vesna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  9.146.408,00 ₫
  2.917.225  - 38.905.359  2.917.225 ₫ - 38.905.359 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Niger Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  11.486.678,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Daina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  11.107.358,00 ₫
  4.174.418  - 26.649.227  4.174.418 ₫ - 26.649.227 ₫
 51. Dây Chuyền Lamyra Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  10.052.128,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Adara Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adara

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - SI

  45.643.914,00 ₫
  2.390.016  - 104.063.062  2.390.016 ₫ - 104.063.062 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Katrin Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Katrin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  10.108.093,00 ₫
  3.828.352  - 47.705.709  3.828.352 ₫ - 47.705.709 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Lidiya Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidiya

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.039.497,00 ₫
  3.720.207  - 44.015.240  3.720.207 ₫ - 44.015.240 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Peleng Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peleng

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  21.185.442,00 ₫
  4.241.197  - 59.304.314  4.241.197 ₫ - 59.304.314 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Malistry Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Malistry

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.045 crt - VS

  11.050.311,00 ₫
  4.298.785  - 50.503.970  4.298.785 ₫ - 50.503.970 ₫
 57. Dây Chuyền Turtle Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.358.569,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Leaguer Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leaguer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  17.255.434,00 ₫
  4.787.604  - 69.956.659  4.787.604 ₫ - 69.956.659 ₫
 59. Dây Chuyền Olio Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Olio

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  7.098.403,00 ₫
  3.238.958  - 25.076.251  3.238.958 ₫ - 25.076.251 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Crucifix Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crucifix

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  32.902.744,00 ₫
  3.109.184  - 125.692.174  3.109.184 ₫ - 125.692.174 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  106.808.880,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Azura Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Azura

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  20.930.490,00 ₫
  2.811.783  - 99.250.587  2.811.783 ₫ - 99.250.587 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Longina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Longina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  13.458.713,00 ₫
  4.974.695  - 53.640.196  4.974.695 ₫ - 53.640.196 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Joanne Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Joanne

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  10.920.807,00 ₫
  4.004.088  - 64.522.342  4.004.088 ₫ - 64.522.342 ₫

You’ve viewed 60 of 940 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng