Đang tải...
Tìm thấy 940 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Elsie Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  12.680.065,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Lorey Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorey

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.013 crt - VS

  6.975.387,00 ₫
  2.622.528  - 28.469.312  2.622.528 ₫ - 28.469.312 ₫
 3. Dây Chuyền Cielo Vàng-Trắng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Cielo

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.472 crt - SI

  48.962.902,00 ₫
  5.351.041  - 206.152.475  5.351.041 ₫ - 206.152.475 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Jolandi Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.680.412,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Despina Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  10.814.555,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Inga Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  51.152.849,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Danny Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.083.879,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Larisa Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  8.381.280,00 ₫
  3.051.867  - 34.822.869  3.051.867 ₫ - 34.822.869 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Niger Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  9.760.135,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Dyta Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  20.412.472,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Perdika Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  16.600.342,00 ₫
  5.393.759  - 1.704.238.890  5.393.759 ₫ - 1.704.238.890 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Laima Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.679.027,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Yapenaly Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yapenaly

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.968 crt - AA

  22.332.056,00 ₫
  6.326.514  - 296.778.454  6.326.514 ₫ - 296.778.454 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Lucinda Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucinda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.153 crt - VS

  46.664.809,00 ₫
  11.376.912  - 139.507.771  11.376.912 ₫ - 139.507.771 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Olga Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  93.843.311,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Mecole Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  19.952.854,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Lidiya Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidiya

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.597.917,00 ₫
  3.720.207  - 44.015.240  3.720.207 ₫ - 44.015.240 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Ventura Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ventura

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  13.464.120,00 ₫
  5.017.953  - 54.640.539  5.017.953 ₫ - 54.640.539 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Aceline Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aceline

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  8.678.680,00 ₫
  3.837.815  - 39.675.900  3.837.815 ₫ - 39.675.900 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Jyotis Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jyotis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.543.845,00 ₫
  4.360.429  - 43.690.806  4.360.429 ₫ - 43.690.806 ₫
 23. Dây Chuyền Lamyra Vàng-Trắng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  8.543.498,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Aglaila Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aglaila

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  1.035 crt - AAA

  14.356.321,00 ₫
  6.155.644  - 1.078.779.023  6.155.644 ₫ - 1.078.779.023 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Herlimes Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Herlimes

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.122 crt - VS

  35.471.742,00 ₫
  5.488.387  - 928.916.312  5.488.387 ₫ - 928.916.312 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Ingle Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ingle

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.840.551,00 ₫
  2.917.766  - 35.066.193  2.917.766 ₫ - 35.066.193 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Donnola Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donnola

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.696 crt - VS1

  35.120.270,00 ₫
  9.560.067  - 175.249.879  9.560.067 ₫ - 175.249.879 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Griselda Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Griselda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.431 crt - SI

  24.684.222,00 ₫
  3.791.042  - 69.740.362  3.791.042 ₫ - 69.740.362 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Inge Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inge

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.338 crt - VS

  22.494.275,00 ₫
  7.238.993  - 85.637.762  7.238.993 ₫ - 85.637.762 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Daina Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  9.489.771,00 ₫
  4.174.418  - 26.649.227  4.174.418 ₫ - 26.649.227 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Cefalania Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  61.048.169,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Peleng Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peleng

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  19.601.381,00 ₫
  4.241.197  - 59.304.314  4.241.197 ₫ - 59.304.314 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Sidania Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sidania

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.543.844,00 ₫
  4.182.529  - 45.069.661  4.182.529 ₫ - 45.069.661 ₫
 35. Dây Chuyền Turtle Vàng-Trắng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.218.715,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Lonnie Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lonnie

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  10.544.191,00 ₫
  6.948.352  - 58.385.081  6.948.352 ₫ - 58.385.081 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Aria Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aria

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  8.759.788,00 ₫
  2.987.520  - 36.715.411  2.987.520 ₫ - 36.715.411 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Delisa Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.372 crt - AAA

  16.762.560,00 ₫
  7.002.424  - 122.393.736  7.002.424 ₫ - 122.393.736 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Faunus Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  16.113.687,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Paulin Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paulin

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  8.894.970,00 ₫
  3.028.074  - 46.583.694  3.028.074 ₫ - 46.583.694 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Serafina Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Serafina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  9.084.225,00 ₫
  4.695.138  - 58.249.897  4.695.138 ₫ - 58.249.897 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Rada Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rada

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.625.299,00 ₫
  5.385.647  - 57.492.878  5.385.647 ₫ - 57.492.878 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Calissa Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.490.811,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Tammy Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tammy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.92 crt - AAA

  13.734.485,00 ₫
  6.022.356  - 143.603.788  6.022.356 ₫ - 143.603.788 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Sipura Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sipura

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  8.083.879,00 ₫
  4.761.647  - 38.851.286  4.761.647 ₫ - 38.851.286 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Hecate Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hecate

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  13.761.521,00 ₫
  7.754.035  - 1.712.376.848  7.754.035 ₫ - 1.712.376.848 ₫
 48. Dây Chuyền Bedelia Vàng-Trắng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Bedelia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.653.722,00 ₫
  6.134.556  - 68.469.656  6.134.556 ₫ - 68.469.656 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Lisa Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.948.697,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Mathilda Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  11.030.846,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Lodyma Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lodyma

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.598.264,00 ₫
  6.515.770  - 55.248.862  6.515.770 ₫ - 55.248.862 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Kaja Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kaja

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  10.814.555,00 ₫
  4.133.322  - 52.126.159  4.133.322 ₫ - 52.126.159 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Katrin Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Katrin

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  8.624.607,00 ₫
  3.828.352  - 47.705.709  3.828.352 ₫ - 47.705.709 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Adalgisa Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adalgisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.212 crt - SI

  147.050.928,00 ₫
  5.040.123  - 302.064.071  5.040.123 ₫ - 302.064.071 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Araxie Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Araxie

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.220.101,00 ₫
  5.190.987  - 49.638.812  5.190.987 ₫ - 49.638.812 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Haven Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Haven

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.192 crt - AAA

  15.789.251,00 ₫
  9.408.664  - 91.220.781  9.408.664 ₫ - 91.220.781 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Acalpha Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acalpha

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.915 crt - VS

  104.766.012,00 ₫
  3.898.647  - 1.702.400.418  3.898.647 ₫ - 1.702.400.418 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Padong Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Padong

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  16.762.560,00 ₫
  5.314.272  - 153.269.294  5.314.272 ₫ - 153.269.294 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Floral Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Floral

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  43.204.150,00 ₫
  3.731.020  - 76.648.162  3.731.020 ₫ - 76.648.162 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Tania Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tania

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - SI

  21.385.782,00 ₫
  3.500.671  - 66.293.221  3.500.671 ₫ - 66.293.221 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Vesna Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vesna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  8.056.842,00 ₫
  2.917.225  - 38.905.359  2.917.225 ₫ - 38.905.359 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Carmenta Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carmenta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  9.516.808,00 ₫
  3.951.638  - 116.689.062  3.951.638 ₫ - 116.689.062 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Limasy Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Limasy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.342 crt - SI

  29.064.118,00 ₫
  4.300.948  - 138.426.312  4.300.948 ₫ - 138.426.312 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Azura Vàng-Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Azura

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.276.252,00 ₫
  2.811.783  - 99.250.587  2.811.783 ₫ - 99.250.587 ₫

You’ve viewed 60 of 940 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng