Đang tải...
Tìm thấy 946 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  20.165.563,00 ₫
  6.552.421  - 61.103.478  6.552.421 ₫ - 61.103.478 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Laima Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  13.945.969,00 ₫
  3.547.058  - 64.089.313  3.547.058 ₫ - 64.089.313 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Daina Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Daina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  14.808.606,00 ₫
  4.505.638  - 28.195.335  4.505.638 ₫ - 28.195.335 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Lorey Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Lorey

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.013 crt - VS

  10.513.533,00 ₫
  2.813.193  - 30.495.133  2.813.193 ₫ - 30.495.133 ₫
 5. Dây chuyền nữ Zerelda Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Zerelda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.626 crt - VS

  61.079.708,00 ₫
  7.720.718  - 965.839.761  7.720.718 ₫ - 965.839.761 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Diacid Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Diacid

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  39.180.943,00 ₫
  5.624.973  - 269.927.961  5.624.973 ₫ - 269.927.961 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Mecole Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  25.954.968,00 ₫
  4.120.734  - 202.216.017  4.120.734 ₫ - 202.216.017 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Gilliana Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Gilliana

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  2.216 crt - SI

  481.044.888,00 ₫
  5.285.352  - 803.670.716  5.285.352 ₫ - 803.670.716 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Despina Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Despina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.915.771,00 ₫
  3.339.606  - 53.405.398  3.339.606 ₫ - 53.405.398 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Jolandi Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.592.352,00 ₫
  5.886.764  - 72.395.877  5.886.764 ₫ - 72.395.877 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Quean Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Quean

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  34.791.908,00 ₫
  4.393.846  - 245.942.225  4.393.846 ₫ - 245.942.225 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Safira Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Safira

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  20.731.599,00 ₫
  4.344.885  - 58.669.532  4.344.885 ₫ - 58.669.532 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Kristie Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Kristie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  30.444.760,00 ₫
  7.044.305  - 251.305.409  7.044.305 ₫ - 251.305.409 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Inga Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  58.337.834,00 ₫
  4.181.300  - 216.791.417  4.181.300 ₫ - 216.791.417 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Crucifix Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Crucifix

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  38.601.323,00 ₫
  3.254.701  - 133.485.208  3.254.701 ₫ - 133.485.208 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Hollis Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Hollis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.342.958,00 ₫
  4.584.883  - 39.197.919  4.584.883 ₫ - 39.197.919 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Mathilda Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  14.415.778,00 ₫
  2.356.120  - 341.474.792  2.356.120 ₫ - 341.474.792 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Lamyra Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  13.538.424,00 ₫
  5.238.087  - 46.726.185  5.238.087 ₫ - 46.726.185 ₫
 21. Dây chuyền nữ Lovissa Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Lovissa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.333.886,00 ₫
  4.816.957  - 50.108.246  4.816.957 ₫ - 50.108.246 ₫
 22. Dây chuyền nữ Dorie Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Dorie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.603.688,00 ₫
  5.377.332  - 59.660.090  5.377.332 ₫ - 59.660.090 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Sipura Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Sipura

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  12.706.353,00 ₫
  5.100.541  - 41.730.928  5.100.541 ₫ - 41.730.928 ₫
 24. Dây chuyền nữ Turtle Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.105.606,00 ₫
  4.499.978  - 41.065.839  4.499.978 ₫ - 41.065.839 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Viola Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Viola

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  13.448.990,00 ₫
  3.806.584  - 56.858.213  3.806.584 ₫ - 56.858.213 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Azade Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Azade

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  26.295.721,00 ₫
  6.357.705  - 76.980.760  6.357.705 ₫ - 76.980.760 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Olga Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  100.802.917,00 ₫
  2.333.479  - 241.173.384  2.333.479 ₫ - 241.173.384 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Aceline Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Aceline

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  13.400.312,00 ₫
  4.161.772  - 42.806.398  4.161.772 ₫ - 42.806.398 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Longina Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Longina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  17.104.445,00 ₫
  5.343.370  - 57.424.247  5.343.370 ₫ - 57.424.247 ₫
 31. Dây chuyền nữ Edasich Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Edasich

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  76.792.842,00 ₫
  18.983.399  - 93.632.385  18.983.399 ₫ - 93.632.385 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Griselda Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Griselda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.431 crt - SI

  31.125.134,00 ₫
  4.084.508  - 74.999.640  4.084.508 ₫ - 74.999.640 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Dyta Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  24.522.900,00 ₫
  2.958.947  - 63.749.692  2.958.947 ₫ - 63.749.692 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Eiarfro Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Eiarfro

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  26.334.213,00 ₫
  8.978.730  - 118.796.603  8.978.730 ₫ - 118.796.603 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Niger Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Niger

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  15.470.869,00 ₫
  4.845.260  - 52.443.146  4.845.260 ₫ - 52.443.146 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Jyotis Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Jyotis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  15.063.322,00 ₫
  4.730.920  - 47.391.278  4.730.920 ₫ - 47.391.278 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Renata Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Renata

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  13.773.895,00 ₫
  5.462.238  - 45.664.875  5.462.238 ₫ - 45.664.875 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Lisa Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Lisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.507.108,00 ₫
  3.544.794  - 40.315.841  3.544.794 ₫ - 40.315.841 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Kaja Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Kaja

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  14.869.739,00 ₫
  4.420.733  - 55.414.828  4.420.733 ₫ - 55.414.828 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Lidiya Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Lidiya

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.470.116,00 ₫
  4.030.168  - 47.348.823  4.030.168 ₫ - 47.348.823 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Paulin Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Paulin

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  14.257.289,00 ₫
  3.169.795  - 50.249.759  3.169.795 ₫ - 50.249.759 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Larisa Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Larisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.322.581,00 ₫
  3.288.663  - 37.301.706  3.288.663 ₫ - 37.301.706 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Lodyma Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Lodyma

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.200.670,00 ₫
  7.103.739  - 59.957.255  7.103.739 ₫ - 59.957.255 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Floral Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Floral

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  50.276.364,00 ₫
  3.905.641  - 81.792.064  3.905.641 ₫ - 81.792.064 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Cefalania Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Cefalania

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  67.719.298,00 ₫
  3.632.529  - 187.286.842  3.632.529 ₫ - 187.286.842 ₫
 47. Dây chuyền nữ Bedelia Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Bedelia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  22.005.176,00 ₫
  6.619.779  - 73.796.815  6.619.779 ₫ - 73.796.815 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Inge Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Inge

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.338 crt - VS

  33.734.556,00 ₫
  7.874.962  - 94.004.269  7.874.962 ₫ - 94.004.269 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Dagon Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Dagon

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.133 crt - AAA

  23.637.622,00 ₫
  6.169.781  - 120.622.066  6.169.781 ₫ - 120.622.066 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Calissa Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Calissa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.200.289,00 ₫
  3.028.287  - 76.188.313  3.028.287 ₫ - 76.188.313 ₫
 51. Dây chuyền nữ Lona Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Lona

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  20.757.635,00 ₫
  5.470.728  - 72.183.613  5.470.728 ₫ - 72.183.613 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ediline Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Ediline

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  1.368 crt - VS

  22.322.157,00 ₫
  5.277.710  - 418.724.428  5.277.710 ₫ - 418.724.428 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Gerry Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Gerry

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.5 crt - AAA

  20.149.713,00 ₫
  5.675.632  - 1.335.715.359  5.675.632 ₫ - 1.335.715.359 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Bast Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Bast

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Peridot

  1.7 crt - AAA

  11.268.624,00 ₫
  3.162.720  - 46.683.739  3.162.720 ₫ - 46.683.739 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Dalianis Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Dalianis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  113.653.044,00 ₫
  5.858.462  - 1.786.123.603  5.858.462 ₫ - 1.786.123.603 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Tartari Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Tartari

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  18.887.456,00 ₫
  5.827.896  - 74.037.382  5.827.896 ₫ - 74.037.382 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Sidania Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Sidania

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  14.678.419,00 ₫
  4.546.676  - 48.664.860  4.546.676 ₫ - 48.664.860 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Maquignon Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Maquignon

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  17.538.028,00 ₫
  5.157.993  - 254.163.882  5.157.993 ₫ - 254.163.882 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Arawait Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Arawait

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.701.428,00 ₫
  4.022.244  - 56.334.632  4.022.244 ₫ - 56.334.632 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Manucan Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Manucan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  22.824.796,00 ₫
  4.161.772  - 189.154.761  4.161.772 ₫ - 189.154.761 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Atella Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Atella

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.335 crt - VS

  18.940.661,00 ₫
  3.742.623  - 161.291.680  3.742.623 ₫ - 161.291.680 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Aika Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Aika

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  16.038.035,00 ₫
  3.708.661  - 48.792.217  3.708.661 ₫ - 48.792.217 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Clarimond Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Clarimond

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  14.344.457,00 ₫
  3.147.720  - 41.575.267  3.147.720 ₫ - 41.575.267 ₫
 65. Dây chuyền nữ Taraes Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Taraes

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.052 crt - VS

  14.457.665,00 ₫
  5.298.087  - 47.999.767  5.298.087 ₫ - 47.999.767 ₫

You’ve viewed 60 of 946 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng