Đang tải...
Tìm thấy 12734 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.801.816,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Parietal

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  63.990.262,00 ₫
  3.290.927  - 829.170.596  3.290.927 ₫ - 829.170.596 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.632.033,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  12.735.787,00 ₫
  3.247.908  - 2.005.815.960  3.247.908 ₫ - 2.005.815.960 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.386.742,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  15.962.188,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.264.054,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng 9K & Kim Cương

  2.745 crt - VS

  652.638.415,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.981.050,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Lichas

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  8.065.999,00 ₫
  2.581.119  - 41.405.461  2.581.119 ₫ - 41.405.461 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Sanne

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.874 crt - VS

  109.612.687,00 ₫
  5.428.276  - 1.789.633.024  5.428.276 ₫ - 1.789.633.024 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  12.028.243,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 14. Dây chuyền nữ Nadianna

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  12.933.900,00 ₫
  4.369.790  - 24.191.204  4.369.790 ₫ - 24.191.204 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Neidelin

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.574 crt - VS

  70.414.758,00 ₫
  7.916.565  - 876.618.481  7.916.565 ₫ - 876.618.481 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  21.339.520,00 ₫
  4.318.847  - 204.338.652  4.318.847 ₫ - 204.338.652 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Seshesh

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  5.433.935,00 ₫
  3.506.020  - 41.108.290  3.506.020 ₫ - 41.108.290 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.415.015,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Gretta

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  23.292.341,00 ₫
  5.805.820  - 91.796.727  5.805.820 ₫ - 91.796.727 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  9.141.465,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Plevna

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  8.462.223,00 ₫
  3.635.076  - 42.636.588  3.635.076 ₫ - 42.636.588 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Burier

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.518.827,00 ₫
  3.549.039  - 40.287.542  3.549.039 ₫ - 40.287.542 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  132.820.124,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  8.745.241,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  11.264.096,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Carburant

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.877.254,00 ₫
  4.947.146  - 70.867.586  4.947.146 ₫ - 70.867.586 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Aglaila

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  1.035 crt - AAA

  15.735.773,00 ₫
  6.924.872  - 1.134.574.805  6.924.872 ₫ - 1.134.574.805 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  8.830.145,00 ₫
  4.000.735  - 44.292.234  4.000.735 ₫ - 44.292.234 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Tadweans

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  8.575.430,00 ₫
  3.376.965  - 39.495.093  3.376.965 ₫ - 39.495.093 ₫
 32. Dây chuyền nữ Similarity

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - AAA

  11.688.622,00 ₫
  7.829.396  - 85.499.586  7.829.396 ₫ - 85.499.586 ₫
 33. Dây chuyền nữ Dorthula

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.044 crt - AAAAA

  18.792.363,00 ₫
  11.047.588  - 35.480.207  11.047.588 ₫ - 35.480.207 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Dustu

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.484 crt - VS

  32.830.031,00 ₫
  4.108.281  - 82.230.735  4.108.281 ₫ - 82.230.735 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Ceborta

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  7.103.739,00 ₫
  2.282.253  - 29.207.406  2.282.253 ₫ - 29.207.406 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Aldene

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  23.773.470,00 ₫
  4.913.183  - 85.018.458  4.913.183 ₫ - 85.018.458 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Bacille

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  14.009.366,00 ₫
  3.570.548  - 66.622.317  3.570.548 ₫ - 66.622.317 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Wayne

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  9.254.673,00 ₫
  4.117.905  - 47.943.168  4.117.905 ₫ - 47.943.168 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Contextual

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  8.009.395,00 ₫
  2.667.156  - 36.169.636  2.667.156 ₫ - 36.169.636 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Omma

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  10.556.552,00 ₫
  4.988.183  - 62.249.697  4.988.183 ₫ - 62.249.697 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Kator

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.858.348,00 ₫
  4.351.394  - 254.305.395  4.351.394 ₫ - 254.305.395 ₫
 42. Dây chuyền nữ Ceitene

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  9.481.086,00 ₫
  5.154.314  - 50.645.979  5.154.314 ₫ - 50.645.979 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Sonny

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.385 crt - VS

  24.452.713,00 ₫
  4.913.183  - 86.235.434  4.913.183 ₫ - 86.235.434 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  110.207.022,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Victoire

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  14.745.212,00 ₫
  4.043.754  - 100.074.992  4.043.754 ₫ - 100.074.992 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Maillec

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  8.179.205,00 ₫
  2.731.684  - 46.683.736  2.731.684 ₫ - 46.683.736 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Barrejat

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - AAA

  10.415.044,00 ₫
  4.172.810  - 47.829.961  4.172.810 ₫ - 47.829.961 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Anilie

  Vàng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  9.084.862,00 ₫
  3.721.114  - 159.692.636  3.721.114 ₫ - 159.692.636 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Atleb

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.464 crt - VS

  20.122.545,00 ₫
  2.753.194  - 813.788.592  2.753.194 ₫ - 813.788.592 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Jumpro

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.641.443,00 ₫
  2.387.535  - 39.070.564  2.387.535 ₫ - 39.070.564 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.499.964,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  54.339.364,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 54. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.367.851,00 ₫
  4.509.035  - 62.504.418  4.509.035 ₫ - 62.504.418 ₫
 55. Dây chuyền nữ Negeb

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  15.594.265,00 ₫
  8.692.034  - 114.070.211  8.692.034 ₫ - 114.070.211 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Beatriz - B Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Beatriz - B

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.085 crt - VS

  63.364.793,00 ₫
  2.710.175  - 86.968.449  2.710.175 ₫ - 86.968.449 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.877.325,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Croce

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  13.160.314,00 ₫
  3.690.548  - 72.183.614  3.690.548 ₫ - 72.183.614 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.594.236,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 60. Dây chuyền nữ Orfalinda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.641.457,00 ₫
  3.713.189  - 19.731.979  3.713.189 ₫ - 19.731.979 ₫
 61. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.867.886,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Vignale

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  12.028.244,00 ₫
  3.721.114  - 55.004.453  3.721.114 ₫ - 55.004.453 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S Vàng 9K

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  9.990.517,00 ₫
  3.290.078  - 50.108.247  3.290.078 ₫ - 50.108.247 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Eberta

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  14.915.023,00 ₫
  5.660.350  - 72.480.786  5.660.350 ₫ - 72.480.786 ₫

You’ve viewed 60 of 12734 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng