Đang tải...
Tìm thấy 948 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.943.353,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 2. Dây chuyền nữ Auvita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  12.282.960,00 ₫
  6.976.381  - 380.531.214  6.976.381 ₫ - 380.531.214 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  54.339.364,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  17.122.559,00 ₫
  4.299.601  - 828.802.668  4.299.601 ₫ - 828.802.668 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.801.816,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Katrin

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  9.509.388,00 ₫
  4.392.432  - 53.546.915  4.392.432 ₫ - 53.546.915 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Milda F Vàng Trắng-Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Milda F

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.179.190,00 ₫
  5.275.446  - 49.853.530  5.275.446 ₫ - 49.853.530 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Gordin

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  11.292.398,00 ₫
  4.644.316  - 100.004.240  4.644.316 ₫ - 100.004.240 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.594.236,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Niger

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  10.839.570,00 ₫
  5.162.239  - 55.414.826  5.162.239 ₫ - 55.414.826 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Paulin

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  9.849.009,00 ₫
  3.169.795  - 52.796.916  3.169.795 ₫ - 52.796.916 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Ingle

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.490.525,00 ₫
  3.269.418  - 38.830.001  3.269.418 ₫ - 38.830.001 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Aceline

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  9.537.689,00 ₫
  4.402.337  - 44.929.026  4.402.337 ₫ - 44.929.026 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  98.405.193,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Janey M Vàng Trắng-Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Janey M

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  17.433.879,00 ₫
  3.871.679  - 63.028.002  3.871.679 ₫ - 63.028.002 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Larisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.084.861,00 ₫
  3.453.096  - 38.787.546  3.453.096 ₫ - 38.787.546 ₫
 18. Dây chuyền nữ Hemlock

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.249 crt - VS

  15.339.547,00 ₫
  4.616.581  - 65.122.324  4.616.581 ₫ - 65.122.324 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Diacid

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  33.480.971,00 ₫
  5.943.367  - 273.111.906  5.943.367 ₫ - 273.111.906 ₫
 21. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Swin - Aries Vàng Trắng-Vàng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Swin - Aries

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  9.820.708,00 ₫
  4.542.431  - 51.594.093  4.542.431 ₫ - 51.594.093 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Daina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  10.443.345,00 ₫
  4.777.335  - 28.793.068  4.777.335 ₫ - 28.793.068 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Clarimond

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  11.207.493,00 ₫
  3.288.663  - 42.848.849  3.288.663 ₫ - 42.848.849 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Lidiya

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.556.552,00 ₫
  4.301.866  - 49.895.988  4.301.866 ₫ - 49.895.988 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Rada

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  11.716.924,00 ₫
  6.113.178  - 64.641.197  6.113.178 ₫ - 64.641.197 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.471.647,00 ₫
  3.711.491  - 65.575.153  3.711.491 ₫ - 65.575.153 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Adalgisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.212 crt - SI

  154.584.171,00 ₫
  5.783.746  - 321.083.380  5.783.746 ₫ - 321.083.380 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Braylinn

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.25 crt - VS1

  22.952.721,00 ₫
  6.002.801  - 89.702.403  6.002.801 ₫ - 89.702.403 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Maris

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.509.373,00 ₫
  5.868.650  - 67.895.898  5.868.650 ₫ - 67.895.898 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Golurk

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.830.146,00 ₫
  3.735.831  - 42.169.607  3.735.831 ₫ - 42.169.607 ₫
 32. Dây chuyền nữ Cabrilla

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  9.084.861,00 ₫
  4.252.337  - 182.900.070  4.252.337 ₫ - 182.900.070 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Bria

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  12.565.977,00 ₫
  4.309.790  - 207.763.161  4.309.790 ₫ - 207.763.161 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Kenndra

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.264 crt - AAA

  18.396.138,00 ₫
  8.627.505  - 207.947.125  8.627.505 ₫ - 207.947.125 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Vàng Trắng-Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  110.207.022,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Delisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.372 crt - AAA

  18.622.553,00 ₫
  8.082.980  - 136.188.032  8.082.980 ₫ - 136.188.032 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Hilde

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.065 crt - VS

  16.443.317,00 ₫
  8.087.225  - 90.353.338  8.087.225 ₫ - 90.353.338 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Crucifix

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  32.914.937,00 ₫
  3.254.701  - 137.093.683  3.254.701 ₫ - 137.093.683 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  87.876.940,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Jyotis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.726.363,00 ₫
  5.039.975  - 50.150.700  5.039.975 ₫ - 50.150.700 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Desirel

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.113.106,00 ₫
  7.488.643  - 106.159.869  7.488.643 ₫ - 106.159.869 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Lisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.745.241,00 ₫
  3.735.831  - 42.226.211  3.735.831 ₫ - 42.226.211 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Carri

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  23.943.282,00 ₫
  9.529.200  - 119.079.623  9.529.200 ₫ - 119.079.623 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Azura

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  19.782.924,00 ₫
  2.943.381  - 116.631.519  2.943.381 ₫ - 116.631.519 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Lorey

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.013 crt - VS

  7.556.567,00 ₫
  2.903.758  - 31.344.186  2.903.758 ₫ - 31.344.186 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Sipura

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  8.858.448,00 ₫
  5.309.408  - 43.641.298  5.309.408 ₫ - 43.641.298 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Lodyma

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.858.433,00 ₫
  7.584.869  - 63.565.730  7.584.869 ₫ - 63.565.730 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  11.745.226,00 ₫
  2.462.252  - 342.536.109  2.462.252 ₫ - 342.536.109 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Aniela

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.499.907,00 ₫
  7.429.209  - 84.310.917  7.429.209 ₫ - 84.310.917 ₫
 51. Dây chuyền nữ Caroline

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  16.896.145,00 ₫
  7.122.984  - 82.188.283  7.122.984 ₫ - 82.188.283 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Hollis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.688.637,00 ₫
  4.839.599  - 41.108.289  4.839.599 ₫ - 41.108.289 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Renata

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.565.992,00 ₫
  5.830.161  - 48.424.297  5.830.161 ₫ - 48.424.297 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  9.679.199,00 ₫
  4.086.772  - 52.344.089  4.086.772 ₫ - 52.344.089 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Perdika

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  18.254.629,00 ₫
  6.304.215  - 1.790.581.131  6.304.215 ₫ - 1.790.581.131 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Nastya

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  11.518.813,00 ₫
  5.507.520  - 194.800.960  5.507.520 ₫ - 194.800.960 ₫
 57. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.867.886,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Calissa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.698.048,00 ₫
  3.028.287  - 79.160.000  3.028.287 ₫ - 79.160.000 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Fayanna

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  216.395.199,00 ₫
  7.571.850  - 406.965.049  7.571.850 ₫ - 406.965.049 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Cassata

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  11.632.019,00 ₫
  4.469.412  - 46.641.283  4.469.412 ₫ - 46.641.283 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Lupinus

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  8.292.413,00 ₫
  3.194.701  - 43.245.074  3.194.701 ₫ - 43.245.074 ₫
 62. Dây chuyền nữ Cielo

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.472 crt - SI

  51.905.413,00 ₫
  6.053.178  - 219.947.064  6.053.178 ₫ - 219.947.064 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Peleng

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  20.999.899,00 ₫
  4.839.033  - 65.688.365  4.839.033 ₫ - 65.688.365 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Viola

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  9.594.293,00 ₫
  3.976.395  - 58.556.318  3.976.395 ₫ - 58.556.318 ₫

You’ve viewed 60 of 948 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng