Đang tải...
Tìm thấy 469 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ear Cuffs Bông Tai Hazelip Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hazelip

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  3.028.075,00 ₫
  2.301.337  - 23.413.508  2.301.337 ₫ - 23.413.508 ₫
 2. Ear Cuffs Bông Tai Mailhotod Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mailhotod

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  3.082.148,00 ₫
  2.342.432  - 23.764.983  2.342.432 ₫ - 23.764.983 ₫
 3. Ear Cuffs Bông Tai Musicke Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.109.184,00 ₫
  2.362.979  - 37.350.766  2.362.979 ₫ - 37.350.766 ₫
 4. Ear Cuffs Bông Tai Zalewski Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zalewski

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.109.184,00 ₫
  2.362.979  - 32.916.798  2.362.979 ₫ - 32.916.798 ₫
 5. Ear Cuffs Bông Tai Bohanan Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.190.294,00 ₫
  2.424.623  - 28.144.881  2.424.623 ₫ - 28.144.881 ₫
 6. Ear Cuffs Bông Tai Gaskell Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
  2.445.170  - 119.649.543  2.445.170 ₫ - 119.649.543 ₫
 7. Ear Cuffs Bông Tai Greenes Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
  2.445.170  - 26.968.796  2.445.170 ₫ - 26.968.796 ₫
 8. Ear Cuffs Bông Tai Totten Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Totten

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.062 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
  2.445.170  - 27.049.904  2.445.170 ₫ - 27.049.904 ₫
 9. Ear Cuffs Bông Tai Calderone Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
  2.465.718  - 27.144.529  2.465.718 ₫ - 27.144.529 ₫
 10. Ear Cuffs Bông Tai Dansereaud Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
  2.465.718  - 28.550.421  2.465.718 ₫ - 28.550.421 ₫
 11. Ear Cuffs Bông Tai Agueda Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
  2.486.266  - 28.428.762  2.486.266 ₫ - 28.428.762 ₫
 12. Ear Cuffs Bông Tai Laconte Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Laconte

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
  2.486.266  - 94.127.192  2.486.266 ₫ - 94.127.192 ₫
 13. Ear Cuffs Bông Tai Tutoros Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tutoros

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
  2.486.266  - 27.374.343  2.486.266 ₫ - 27.374.343 ₫
 14. Ear Cuffs Bông Tai Despain Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  3.298.439,00 ₫
  2.506.813  - 25.549.383  2.506.813 ₫ - 25.549.383 ₫
 15. Ear Cuffs Bông Tai Crader Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.325.476,00 ₫
  2.527.361  - 28.834.310  2.527.361 ₫ - 28.834.310 ₫
 16. Ear Cuffs Bông Tai Evita Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.352.512,00 ₫
  2.547.909  - 27.982.661  2.547.909 ₫ - 27.982.661 ₫
 17. Ear Cuffs Bông Tai Poucheres Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Poucheres

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.352.512,00 ₫
  2.547.909  - 120.014.535  2.547.909 ₫ - 120.014.535 ₫
 18. Ear Cuffs Bông Tai Foutch Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
  2.568.456  - 120.217.305  2.568.456 ₫ - 120.217.305 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Ear Cuffs Bông Tai Hagemann Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hagemann

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
  2.568.456  - 27.779.885  2.568.456 ₫ - 27.779.885 ₫
 21. Ear Cuffs Bông Tai Ikeda Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ikeda

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
  2.568.456  - 35.782.656  2.568.456 ₫ - 35.782.656 ₫
 22. Ear Cuffs Bông Tai Treibered Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
  2.568.456  - 51.139.326  2.568.456 ₫ - 51.139.326 ₫
 23. Ear Cuffs Bông Tai Broach Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
  2.589.004  - 35.985.433  2.589.004 ₫ - 35.985.433 ₫
 24. Ear Cuffs Bông Tai Grunewald Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Grunewald

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
  2.589.004  - 34.011.777  2.589.004 ₫ - 34.011.777 ₫
 25. Ear Cuffs Bông Tai Stlaurente Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Stlaurente

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
  2.589.004  - 39.743.491  2.589.004 ₫ - 39.743.491 ₫
 26. Ear Cuffs Bông Tai Bozelle Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
  2.609.551  - 123.461.673  2.609.551 ₫ - 123.461.673 ₫
 27. Ear Cuffs Bông Tai Endreses Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
  2.609.551  - 34.863.420  2.609.551 ₫ - 34.863.420 ₫
 28. Ear Cuffs Bông Tai Goncalves Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
  2.609.551  - 34.701.202  2.609.551 ₫ - 34.701.202 ₫
 29. Ear Cuffs Bông Tai Rhinehart Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rhinehart

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
  2.609.551  - 30.753.889  2.609.551 ₫ - 30.753.889 ₫
 30. Ear Cuffs Bông Tai Aara Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.460.658,00 ₫
  2.630.100  - 34.903.980  2.630.100 ₫ - 34.903.980 ₫
 31. Ear Cuffs Bông Tai Corrigan Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  3.460.658,00 ₫
  2.630.100  - 31.632.577  2.630.100 ₫ - 31.632.577 ₫
 32. Ear Cuffs Bông Tai Herbes Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Herbes

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  3.460.658,00 ₫
  2.630.100  - 30.821.485  2.630.100 ₫ - 30.821.485 ₫
 33. Ear Cuffs Bông Tai Patnode Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Patnode

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  3.460.658,00 ₫
  2.630.100  - 36.147.654  2.630.100 ₫ - 36.147.654 ₫
 34. Ear Cuffs Bông Tai Bulloch Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.487.694,00 ₫
  2.650.647  - 30.618.709  2.650.647 ₫ - 30.618.709 ₫
 35. Ear Cuffs Bông Tai Chambers Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  3.487.694,00 ₫
  2.650.647  - 26.860.651  2.650.647 ₫ - 26.860.651 ₫
 36. Ear Cuffs Bông Tai Dierdre Khuyên vành tai Vàng Trắng 585

  Bông Tai GLAMIRA Dierdre

  Vàng Trắng 585
  3.506.348,00 ₫
  2.034.217  - 20.074.515  2.034.217 ₫ - 20.074.515 ₫
 37. Ear Cuffs Bông Tai Sarratt Khuyên vành tai Vàng Trắng 585

  Bông Tai GLAMIRA Sarratt

  Vàng Trắng 585
  3.506.348,00 ₫
  2.034.217  - 20.074.515  2.034.217 ₫ - 20.074.515 ₫
 38. Ear Cuffs Bông Tai Chaparro Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
  2.671.194  - 29.604.841  2.671.194 ₫ - 29.604.841 ₫
 39. Ear Cuffs Bông Tai Evitas Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
  2.671.194  - 31.632.571  2.671.194 ₫ - 31.632.571 ₫
 40. Ear Cuffs Bông Tai Lisenby Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lisenby

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
  2.671.194  - 30.415.933  2.671.194 ₫ - 30.415.933 ₫
 41. Ear Cuffs Bông Tai Forsyth Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫
  2.691.742  - 27.860.998  2.691.742 ₫ - 27.860.998 ₫
 42. Ear Cuffs Bông Tai Foxworth Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫
  2.691.742  - 27.779.889  2.691.742 ₫ - 27.779.889 ₫
 43. Ear Cuffs Bông Tai Guertin Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Guertin

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫
  2.691.742  - 27.860.998  2.691.742 ₫ - 27.860.998 ₫
 44. Ear Cuffs Bông Tai Germano Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 31.632.572  2.712.290 ₫ - 31.632.572 ₫
 45. Ear Cuffs Bông Tai Hannum Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hannum

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 28.063.768  2.712.290 ₫ - 28.063.768 ₫
 46. Ear Cuffs Bông Tai Kanisha Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 70.510.902  2.712.290 ₫ - 70.510.902 ₫
 47. Ear Cuffs Bông Tai Meldrum Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Meldrum

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 34.471.393  2.712.290 ₫ - 34.471.393 ₫
 48. Ear Cuffs Bông Tai Pangburnud Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Pangburnud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.126 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 65.779.533  2.712.290 ₫ - 65.779.533 ₫
 49. Ear Cuffs Bông Tai Sordello Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sordello

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 27.171.567  2.712.290 ₫ - 27.171.567 ₫
 50. Ear Cuffs Bông Tai Tolle Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tolle

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
  2.712.290  - 37.202.068  2.712.290 ₫ - 37.202.068 ₫
 51. Ear Cuffs Bông Tai Brazeaus Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
  2.732.837  - 85.529.614  2.732.837 ₫ - 85.529.614 ₫
 52. Ear Cuffs Bông Tai Plantz Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Plantz

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.151 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
  2.732.837  - 38.783.694  2.732.837 ₫ - 38.783.694 ₫
 53. Ear Cuffs Bông Tai Rayborn Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rayborn

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
  2.732.837  - 35.917.837  2.732.837 ₫ - 35.917.837 ₫
 54. Ear Cuffs Bông Tai Roddy Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Roddy

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
  2.732.837  - 31.024.250  2.732.837 ₫ - 31.024.250 ₫
 55. Ear Cuffs Bông Tai Golightly Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Golightly

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.622.876,00 ₫
  2.753.385  - 36.120.615  2.753.385 ₫ - 36.120.615 ₫
 56. Ear Cuffs Bông Tai Yoric Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Yoric

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.622.876,00 ₫
  2.753.385  - 36.120.615  2.753.385 ₫ - 36.120.615 ₫
 57. Ear Cuffs Bông Tai Studstill Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Studstill

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.098 crt - AAAAA

  3.649.912,00 ₫
  2.773.933  - 31.808.308  2.773.933 ₫ - 31.808.308 ₫
 58. Ear Cuffs Bông Tai Triano Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Triano

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  3.649.912,00 ₫
  2.773.933  - 30.348.342  2.773.933 ₫ - 30.348.342 ₫
 59. Ear Cuffs Bông Tai Gadd Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫
  2.794.481  - 31.794.793  2.794.481 ₫ - 31.794.793 ₫
 60. Ear Cuffs Bông Tai Hidalgo Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hidalgo

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫
  2.794.481  - 37.580.581  2.794.481 ₫ - 37.580.581 ₫
 61. Ear Cuffs Bông Tai Morgana Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Morgana

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫
  2.794.481  - 38.932.400  2.794.481 ₫ - 38.932.400 ₫

You’ve viewed 60 of 469 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng