Đang tải...
Tìm thấy 74 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Aara Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  3.839.167,00 ₫
 2. Bông Tai Dacr Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.461.004,00 ₫
 3. Bông Tai Fiz Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.136.567,00 ₫
 4. Bông Tai Kals Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Kals

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.461.004,00 ₫
 5. Bông Tai Kyoko Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Kyoko

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.352.858,00 ₫
 6. Bông Tai Mahan Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  4.920.622,00 ₫
 7. Bông Tai Rend Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Rend

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.623.222,00 ₫
 8. Bông Tai Rusz Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Rusz

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  5.596.532,00 ₫
 9. Bông Tai Yoric Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Yoric

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.001.385,00 ₫
 10. Bông Tai Zwen Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Zwen

  Vàng 375 & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  4.217.676,00 ₫

You’ve viewed 60 of 74 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...