Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Kanisha Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 2. Bông Tai Gwendolyn Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  4.379.895,00 ₫
 3. Bông Tai Aybsiz Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Aybsiz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - AAA

  10.455.782,00 ₫
 4. Bông Tai Kempker Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kempker

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.434 crt - AAAAA

  4.893.586,00 ₫
 5. Bông Tai Searles Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Searles

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  6.975.388,00 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...