Đang tải...
Tìm thấy 384 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 2. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.240.902,00 ₫
  3.828.660  - 56.178.971  3.828.660 ₫ - 56.178.971 ₫
 3. Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.879.772,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 4. Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.812.683,00 ₫
  5.412.709  - 69.579.851  5.412.709 ₫ - 69.579.851 ₫
 5. Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  7.192.607,00 ₫
  4.172.810  - 59.518.585  4.172.810 ₫ - 59.518.585 ₫
 6. Bông tai nữ Providencia

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.867.901,00 ₫
  3.699.604  - 50.490.322  3.699.604 ₫ - 50.490.322 ₫
 7. Bông tai nữ Calderone

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.594.322,00 ₫
  2.731.684  - 30.353.625  2.731.684 ₫ - 30.353.625 ₫
 8. Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.656.641,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 9. Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  4.415.073,00 ₫
  3.355.455  - 47.433.733  3.355.455 ₫ - 47.433.733 ₫
 10. Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.400.709,00 ₫
  5.009.409  - 57.452.552  5.009.409 ₫ - 57.452.552 ₫
 11. Bông tai nữ Meldrum

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  3.933.943,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 12. Bông tai nữ Lovestar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  6.026.857,00 ₫
  3.118.853  - 35.023.417  3.118.853 ₫ - 35.023.417 ₫
 13. Bông tai nữ Indiscretion Tròn
  Mới

  Bông tai nữ Indiscretion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.978.843,00 ₫
  2.839.231  - 28.754.577  2.839.231 ₫ - 28.754.577 ₫
 14. Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 44.702.612  3.506.020 ₫ - 44.702.612 ₫
 15. Bông tai nữ Rend

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.811.297,00 ₫
  3.656.585  - 45.452.607  3.656.585 ₫ - 45.452.607 ₫
 16. Bông tai nữ Relasyon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.093 crt - AAA

  8.673.919,00 ₫
  4.473.940  - 49.895.985  4.473.940 ₫ - 49.895.985 ₫
 17. Bông tai nữ Treibered

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.764.133,00 ₫
  2.860.741  - 57.721.422  2.860.741 ₫ - 57.721.422 ₫
 18. Bông tai nữ Graphy

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.943.368,00 ₫
  4.457.526  - 46.386.572  4.457.526 ₫ - 46.386.572 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 49.273.347  4.043.754 ₫ - 49.273.347 ₫
 21. Bông tai nữ Arredondos

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  4.188.659,00 ₫
  3.183.380  - 37.924.345  3.183.380 ₫ - 37.924.345 ₫
 22. Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.089 crt - AAA

  8.307.129,00 ₫
  4.129.791  - 46.301.663  4.129.791 ₫ - 46.301.663 ₫
 23. Bông tai nữ Chaparro

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.933.943,00 ₫
  2.989.796  - 36.013.975  2.989.796 ₫ - 36.013.975 ₫
 24. Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  16.886.240,00 ₫
  6.686.289  - 104.334.410  6.686.289 ₫ - 104.334.410 ₫
 25. Bông tai nữ Forsyth

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.962.245,00 ₫
  3.011.306  - 32.320.598  3.011.306 ₫ - 32.320.598 ₫
 26. Bông tai nữ Mecoher

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.042.239,00 ₫
  2.925.268  - 31.471.546  2.925.268 ₫ - 31.471.546 ₫
 27. Bông tai nữ Crader

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 35.405.485  2.796.212 ₫ - 35.405.485 ₫
 28. Bông tai nữ Ederastar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.659.203,00 ₫
  4.584.883  - 52.414.841  4.584.883 ₫ - 52.414.841 ₫
 29. Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  4.132.055,00 ₫
  3.140.361  - 41.999.793  3.140.361 ₫ - 41.999.793 ₫
 30. Bông tai nữ Kalista

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.415.073,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 31. Bông tai nữ Anthan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  7.118.456,00 ₫
  4.129.791  - 50.122.400  4.129.791 ₫ - 50.122.400 ₫
 32. Bông tai nữ Thelmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.931.014,00 ₫
  2.860.741  - 29.080.049  2.860.741 ₫ - 29.080.049 ₫
 33. Bông tai nữ Chubb

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  7.698.076,00 ₫
  5.773.557  - 70.980.790  5.773.557 ₫ - 70.980.790 ₫
 34. Bông tai nữ Plantz

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.151 crt - AAAAA

  4.018.848,00 ₫
  3.054.324  - 42.509.225  3.054.324 ₫ - 42.509.225 ₫
 35. Bông tai nữ Verset

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 39.834.715  3.290.927 ₫ - 39.834.715 ₫
 36. Bông tai nữ Decuman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.525.251,00 ₫
  3.785.642  - 39.962.071  3.785.642 ₫ - 39.962.071 ₫
 37. Bông tai nữ Conforti

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  4.245.262,00 ₫
  3.226.399  - 44.009.218  3.226.399 ₫ - 44.009.218 ₫
 38. Bông tai nữ Zalewski

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.452.813,00 ₫
  2.624.137  - 36.565.857  2.624.137 ₫ - 36.565.857 ₫
 39. Bông tai nữ Francie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.116.389,00 ₫
  2.968.287  - 30.763.998  2.968.287 ₫ - 30.763.998 ₫
 40. Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.922.508,00 ₫
  4.366.393  - 46.032.794  4.366.393 ₫ - 46.032.794 ₫
 41. Bông tai nữ Ucria Tròn
  Mới

  Bông tai nữ Ucria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.934.028,00 ₫
  3.376.965  - 34.627.192  3.376.965 ₫ - 34.627.192 ₫
 42. Bông tai nữ Agueda

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.650.926,00 ₫
  2.774.703  - 35.193.228  2.774.703 ₫ - 35.193.228 ₫
 43. Bông tai nữ Melaenis

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.138 crt - AAA

  10.015.422,00 ₫
  5.334.313  - 65.263.836  5.334.313 ₫ - 65.263.836 ₫
 44. Bông tai nữ Deandra

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.660.350,00 ₫
  4.301.866  - 70.414.756  4.301.866 ₫ - 70.414.756 ₫
 45. Bông tai nữ Issoria

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  9.650.897,00 ₫
  6.948.645  - 90.325.038  6.948.645 ₫ - 90.325.038 ₫
 46. Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  3.424.512,00 ₫
  2.602.629  - 26.985.720  2.602.629 ₫ - 26.985.720 ₫
 47. Bông tai nữ Godasse

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 32.009.275  2.796.212 ₫ - 32.009.275 ₫
 48. Bông tai nữ Mechta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.168.266,00 ₫
  4.043.754  - 41.377.158  4.043.754 ₫ - 41.377.158 ₫
 49. Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.932.046,00 ₫
  3.441.492  - 43.329.980  3.441.492 ₫ - 43.329.980 ₫
 50. Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 9K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.228 crt - AAAAA

  6.169.782,00 ₫
  4.230.545  - 64.018.564  4.230.545 ₫ - 64.018.564 ₫
 51. Bông tai nữ Despain

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 29.065.893  2.796.212 ₫ - 29.065.893 ₫
 52. Bông tai nữ Veracite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.894.971,00 ₫
  3.419.983  - 35.221.526  3.419.983 ₫ - 35.221.526 ₫
 53. Bông tai nữ Marianela

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.150.918,00 ₫
  3.914.697  - 41.433.758  3.914.697 ₫ - 41.433.758 ₫
 54. Bông tai nữ Ksora

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  8.110.998,00 ₫
  4.065.263  - 46.740.341  4.065.263 ₫ - 46.740.341 ₫
 55. Bông tai nữ Amandier

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  4.160.357,00 ₫
  3.161.871  - 38.193.209  3.161.871 ₫ - 38.193.209 ₫
 56. Bông tai nữ Tryn

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  6.849.024,00 ₫
  5.205.258  - 71.773.243  5.205.258 ₫ - 71.773.243 ₫
 57. Bông tai nữ Cudney

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  5.207.522,00 ₫
  3.957.716  - 54.367.663  3.957.716 ₫ - 54.367.663 ₫
 58. Bông tai nữ Zost

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  6.154.497,00 ₫
  3.570.548  - 44.065.821  3.570.548 ₫ - 44.065.821 ₫
 59. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Svetloba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  7.178.172,00 ₫
  3.721.114  - 45.551.668  3.721.114 ₫ - 45.551.668 ₫
 60. Bông tai nữ Pickford

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  5.801.859,00 ₫
  4.409.412  - 53.815.779  4.409.412 ₫ - 53.815.779 ₫
 61. Bông tai nữ Insouciance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.916.664,00 ₫
  3.635.076  - 43.230.925  3.635.076 ₫ - 43.230.925 ₫

You’ve viewed 60 of 384 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng