Đang tải...
Tìm thấy 337 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Calderone Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
 2. Bông Tai Betwi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Betwi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  6.693.938,00 ₫
 3. Bông Tai Beeni Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Beeni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  10.411.171,00 ₫
 4. Bông Tai Meldrum Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Meldrum

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 5. Bông Tai Aur Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aur

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  6.446.016,00 ₫
  Mới

 6. Bông Tai Chaparro Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
 7. Bông Tai Crader Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.325.476,00 ₫
 8. Bông Tai Apsuvai Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.082.495,00 ₫
 9. Bông Tai Kingsley Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kingsley

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  3.758.058,00 ₫
 10. Bông Tai Conforti Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  3.785.094,00 ₫
 11. Bông Tai Zarembarad Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zarembarad

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  3.947.313,00 ₫
 12. Bông Tai Graphy Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Graphy

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.163.950,00 ₫
 13. Bông Tai Anthan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anthan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
 14. Bông Tai Issoria Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  8.408.317,00 ₫
 15. Bông Tai Thelmo Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Thelmo

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.427.207,00 ₫
 16. Bông Tai Plantz Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Plantz

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.151 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
 17. Bông Tai Tolle Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tolle

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 18. Bông Tai Mahan Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  4.136.567,00 ₫
 19. Bông Tai Zost Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zost

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  Mới

 20. Bông Tai Chubb Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  6.677.988,00 ₫
 21. Bông Tai Francie Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Francie

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
 22. Bông Tai Lonaxz Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lonaxz

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  6.481.433,00 ₫
 23. Bông Tai Arredondos Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.731.021,00 ₫
 24. Bông Tai Godasse Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Godasse

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  4.320.955,00 ₫
 25. Bông Tai Chambers Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  3.487.694,00 ₫
 26. Bông Tai Deandra Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.082.841,00 ₫
 27. Bông Tai Forsyth Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫
 28. Bông Tai Agueda Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
 29. Bông Tai Despain Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  3.298.439,00 ₫
 30. Bông Tai Mailhotod Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mailhotod

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  3.082.148,00 ₫
 31. Bông Tai Marianela Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Marianela

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.515.077,00 ₫
 32. Bông Tai Kalista Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kalista

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.920.276,00 ₫
 33. Bông Tai Greenes Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
 34. Bông Tai Amandier Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  3.703.985,00 ₫
 35. Bông Tai Cudney Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cudney

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.596.186,00 ₫
 36. Bông Tai Firth Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  4.055.458,00 ₫
 37. Bông Tai Tryn Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tryn

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  5.975.042,00 ₫
 38. Bông Tai Pickford Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Pickford

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  5.082.841,00 ₫
 39. Bông Tai Rend Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rend

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.244.713,00 ₫

You’ve viewed 60 of 337 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...