Đang tải...
Tìm thấy 342 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Aara Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  9.976.428,00 ₫
 2. Bông Tai Agueda Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.09 crt - VS1

  5.704.678,00 ₫
 3. Bông Tai Aimable Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.22 crt - VS1

  16.843.670,00 ₫
 4. Bông Tai Alistar Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  10.922.701,00 ₫
 5. Bông Tai Anno Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  15.032.232,00 ₫
 6. Bông Tai Brazeaus Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.115 crt - VS1

  11.030.846,00 ₫
 7. Bông Tai Brent Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.122 crt - VS1

  11.030.847,00 ₫
 8. Bông Tai Broach Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.14 crt - VS1

  9.679.027,00 ₫
 9. Bông Tai Bryer Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  4.893.586,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Bông Tai Bulloch Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  7.353.897,00 ₫
 12. Bông Tai Carnahan Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.136 crt - VS1

  10.354.937,00 ₫
 13. Bông Tai Chaparro Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.075 crt - VS1

  5.542.459,00 ₫
 14. Bông Tai Chubb Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  13.004.503,00 ₫
 15. Bông Tai Corrigan Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  8.381.281,00 ₫
 16. Bông Tai Crader Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.09 crt - VS1

  5.758.751,00 ₫
 17. Bông Tai Dacr Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  10.598.265,00 ₫
 18. Bông Tai Deandra Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.228 crt - VS1

  18.438.818,00 ₫
 19. Bông Tai Delima Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.128 crt - VS1

  9.814.209,00 ₫
 20. Bông Tai Despain Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  4.001.385,00 ₫
 21. Bông Tai Evita Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.056 crt - VS1

  5.812.823,00 ₫
 22. Bông Tai Evitas Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.104 crt - VS1

  8.083.880,00 ₫
 23. Bông Tai Feaster Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  12.598.957,00 ₫
 24. Bông Tai Firth Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  11.084.919,00 ₫
 25. Bông Tai Fiz Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  10.273.828,00 ₫
 26. Bông Tai Forsyth Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  4.352.858,00 ₫
 27. Bông Tai Foutch Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  16.708.488,00 ₫
 28. Bông Tai Foxworth Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  4.596.186,00 ₫
 29. Bông Tai Genoveva Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Genoveva

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.128 crt - VS1

  9.597.918,00 ₫
 30. Bông Tai Germano Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.096 crt - VS1

  7.786.479,00 ₫
 31. Bông Tai Graphy Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Graphy

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  5.812.823,00 ₫
 32. Bông Tai Greenes Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.056 crt - VS1

  5.677.641,00 ₫
 33. Bông Tai Guertin Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Guertin

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  4.352.858,00 ₫
 34. Bông Tai Hagemann Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Hagemann

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.036 crt - VS1

  5.488.386,00 ₫
 35. Bông Tai Hannum Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Hannum

  Vàng 375 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  4.379.894,00 ₫

You’ve viewed 60 of 342 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...