Đang tải...
Tìm thấy 282 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ear Cuffs Bông Tai Apsuvai Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  5.299.132,00 ₫
  3.102.696  - 39.973.302  3.102.696 ₫ - 39.973.302 ₫
 2. Ear Cuffs Bông Tai Aara Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  4.596.186,00 ₫
  2.630.100  - 34.903.980  2.630.100 ₫ - 34.903.980 ₫
 3. Ear Cuffs Bông Tai Capote Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Capote

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  7.245.751,00 ₫
  3.020.505  - 43.217.666  3.020.505 ₫ - 43.217.666 ₫
 4. Ear Cuffs Bông Tai Gaskell Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.115 crt - AAA

  4.244.712,00 ₫
  2.445.170  - 119.649.543  2.445.170 ₫ - 119.649.543 ₫
 5. Ear Cuffs Bông Tai Patnode Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Patnode

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  6.110.224,00 ₫
  2.630.100  - 36.147.654  2.630.100 ₫ - 36.147.654 ₫
 6. Ear Cuffs Bông Tai Befol Khuyên vành tai Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Befol

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  7.326.320,00 ₫
  3.246.529  - 37.715.759  3.246.529 ₫ - 37.715.759 ₫
 7. Ear Cuffs Conch Vrijedan Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Vrijedan

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  5.900.962,00 ₫
  2.999.957  - 32.038.122  2.999.957 ₫ - 32.038.122 ₫
  Mới

 8. Ear Cuffs Bông Tai Brezza Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.226.943,00 ₫
  2.938.314  - 30.050.941  2.938.314 ₫ - 30.050.941 ₫
 9. Ear Cuffs Bông Tai Gwendolyn Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.43 crt - AA

  9.706.064,00 ₫
  3.328.720  - 85.543.137  3.328.720 ₫ - 85.543.137 ₫
 10. Ear Cuffs Bông Tai Aquents Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Aquents

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  7.404.455,00 ₫
  3.636.935  - 44.839.852  3.636.935 ₫ - 44.839.852 ₫
 11. Ear Cuffs Bông Tai Pape Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Pape

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  5.677.641,00 ₫
  3.452.005  - 44.501.893  3.452.005 ₫ - 44.501.893 ₫
 12. Ear Cuffs Bông Tai Mechta Khuyên vành tai Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Mechta

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  6.378.965,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 13. Ear Cuffs Bông Tai Anno Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  6.272.441,00 ₫
  2.876.671  - 121.177.098  2.876.671 ₫ - 121.177.098 ₫
 14. Ear Cuffs Bông Tai Benir Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Benir

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.412.760,00 ₫
  3.061.600  - 39.162.210  3.061.600 ₫ - 39.162.210 ₫
 15. Ear Cuffs Bông Tai Vriller Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Vriller

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  4.537.246,00 ₫
  2.506.813  - 25.549.383  2.506.813 ₫ - 25.549.383 ₫
 16. Ear Cuffs Bông Tai Shawnda Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Shawnda

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  7.245.751,00 ₫
  3.781.308  - 53.761.855  3.781.308 ₫ - 53.761.855 ₫
 17. Ear Cuffs Bông Tai Arredondos Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  4.542.112,00 ₫
  2.835.575  - 31.227.023  2.835.575 ₫ - 31.227.023 ₫
 18. Ear Cuffs Bông Tai Guertin Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Guertin

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  3.866.203,00 ₫
  2.691.742  - 27.860.998  2.691.742 ₫ - 27.860.998 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Ear Cuffs Bông Tai Ikeda Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ikeda

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  4.623.221,00 ₫
  2.568.456  - 35.782.656  2.568.456 ₫ - 35.782.656 ₫
 21. Ear Cuffs Bông Tai Kyoko Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Kyoko

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  5.109.877,00 ₫
  3.020.505  - 38.756.662  3.020.505 ₫ - 38.756.662 ₫
 22. Ear Cuffs Bông Tai Mailhotod Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Mailhotod

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  3.244.366,00 ₫
  2.342.432  - 23.764.983  2.342.432 ₫ - 23.764.983 ₫
 23. Ear Cuffs Bông Tai Pinales Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Pinales

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.21 crt - AAA

  6.002.077,00 ₫
  3.143.790  - 46.678.322  3.143.790 ₫ - 46.678.322 ₫
 24. Ear Cuffs Bông Tai Treibered Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  5.596.531,00 ₫
  2.568.456  - 51.139.326  2.568.456 ₫ - 51.139.326 ₫
 25. Ear Cuffs Bông Tai Allanek Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Allanek

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.023.165,00 ₫
  2.835.575  - 36.931.702  2.835.575 ₫ - 36.931.702 ₫
 26. Ear Cuffs Bông Tai Melaenis Khuyên vành tai Vàng Hồng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Melaenis

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.138 crt - AAA

  9.942.629,00 ₫
  4.623.222  - 52.382.999  4.623.222 ₫ - 52.382.999 ₫
 27. Ear Cuffs Bông Tai Nicolina Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Nicolina

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  26.905.262,00 ₫
  12.220.448  - 124.597.200  12.220.448 ₫ - 124.597.200 ₫
 28. Ear Cuffs Bông Tai Kinley Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Kinley

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.92 crt - AAA

  101.673.862,00 ₫
  14.556.392  - 310.472.393  14.556.392 ₫ - 310.472.393 ₫
 29. Ear Cuffs Bông Tai Agueda Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  4.190.640,00 ₫
  2.486.266  - 28.428.762  2.486.266 ₫ - 28.428.762 ₫
 30. Ear Cuffs Bông Tai Alistar Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  5.542.459,00 ₫
  3.349.267  - 42.001.027  3.349.267 ₫ - 42.001.027 ₫
 31. Ear Cuffs Bông Tai Amandier Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  4.325.821,00 ₫
  2.815.028  - 32.997.910  2.815.028 ₫ - 32.997.910 ₫
 32. Ear Cuffs Bông Tai Ausmusud Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  5.326.168,00 ₫
  2.856.124  - 86.178.493  2.856.124 ₫ - 86.178.493 ₫
 33. Ear Cuffs Bông Tai Azzie Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Azzie

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  10.490.118,00 ₫
  3.205.433  - 60.210.034  3.205.433 ₫ - 60.210.034 ₫
 34. Ear Cuffs Bông Tai Berkowitz Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Berkowitz

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  3.670.189  - 45.650.940  3.670.189 ₫ - 45.650.940 ₫
 35. Ear Cuffs Bông Tai Bohanan Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.066 crt - AAA

  6.705.024,00 ₫
  2.424.623  - 28.144.881  2.424.623 ₫ - 28.144.881 ₫
 36. Ear Cuffs Bông Tai Bozelle Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  5.704.677,00 ₫
  2.609.551  - 123.461.673  2.609.551 ₫ - 123.461.673 ₫
 37. Ear Cuffs Bông Tai Brazeaus Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.115 crt - AAA

  5.326.168,00 ₫
  2.732.837  - 85.529.614  2.732.837 ₫ - 85.529.614 ₫
 38. Ear Cuffs Bông Tai Broach Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  4.650.258,00 ₫
  2.589.004  - 35.985.433  2.589.004 ₫ - 35.985.433 ₫
 39. Ear Cuffs Bông Tai Bryer Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.406.931,00 ₫
  3.102.696  - 31.916.458  3.102.696 ₫ - 31.916.458 ₫
 40. Ear Cuffs Bông Tai Burgos Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Burgos

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAA

  7.272.789,00 ₫
  3.739.673  - 49.449.556  3.739.673 ₫ - 49.449.556 ₫
 41. Ear Cuffs Bông Tai Callaham Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Callaham

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  5.596.532,00 ₫
  3.390.363  - 43.893.576  3.390.363 ₫ - 43.893.576 ₫
 42. Ear Cuffs Bông Tai Chaparro Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  4.325.821,00 ₫
  2.671.194  - 29.604.841  2.671.194 ₫ - 29.604.841 ₫
 43. Ear Cuffs Bông Tai Conforti Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  5.109.876,00 ₫
  2.876.671  - 38.824.251  2.876.671 ₫ - 38.824.251 ₫
 44. Ear Cuffs Bông Tai Coppock Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  8.651.643,00 ₫
  3.678.029  - 230.093.196  3.678.029 ₫ - 230.093.196 ₫
 45. Ear Cuffs Bông Tai Crader Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  4.244.713,00 ₫
  2.527.361  - 28.834.310  2.527.361 ₫ - 28.834.310 ₫
 46. Ear Cuffs Bông Tai Cudney Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Cudney

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAA

  5.731.714,00 ₫
  3.493.101  - 48.341.063  3.493.101 ₫ - 48.341.063 ₫
 47. Ear Cuffs Bông Tai Dacr Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  5.218.023,00 ₫
  3.102.696  - 39.567.757  3.102.696 ₫ - 39.567.757 ₫
 48. Ear Cuffs Bông Tai Dansereaud Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.066 crt - AAA

  6.759.096,00 ₫
  2.465.718  - 28.550.421  2.465.718 ₫ - 28.550.421 ₫
 49. Ear Cuffs Bông Tai Dvien Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Dvien

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAA

  5.839.860,00 ₫
  3.575.292  - 50.314.722  3.575.292 ₫ - 50.314.722 ₫
 50. Ear Cuffs Bông Tai Elske Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Elske

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  5.190.986,00 ₫
  3.082.148  - 45.042.622  3.082.148 ₫ - 45.042.622 ₫
 51. Ear Cuffs Bông Tai Endreses Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.147 crt - AAA

  10.598.264,00 ₫
  2.609.551  - 34.863.420  2.609.551 ₫ - 34.863.420 ₫
 52. Ear Cuffs Bông Tai Fiz Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  4.893.586,00 ₫
  2.856.124  - 37.134.480  2.856.124 ₫ - 37.134.480 ₫
 53. Ear Cuffs Bông Tai Forel Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Forel

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  5.893.932,00 ₫
  3.102.696  - 44.028.761  3.102.696 ₫ - 44.028.761 ₫
 54. Ear Cuffs Bông Tai Forsyth Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  3.866.203,00 ₫
  2.691.742  - 27.860.998  2.691.742 ₫ - 27.860.998 ₫
 55. Ear Cuffs Bông Tai Foutch Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  4.298.785,00 ₫
  2.568.456  - 120.217.305  2.568.456 ₫ - 120.217.305 ₫
 56. Ear Cuffs Bông Tai Foxworth Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  3.866.203,00 ₫
  2.691.742  - 27.779.889  2.691.742 ₫ - 27.779.889 ₫
 57. Ear Cuffs Bông Tai Frolicked Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Frolicked

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.028.421,00 ₫
  2.815.028  - 29.077.633  2.815.028 ₫ - 29.077.633 ₫
 58. Ear Cuffs Bông Tai Fryer Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Fryer

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  5.353.204,00 ₫
  2.938.314  - 39.405.532  2.938.314 ₫ - 39.405.532 ₫
 59. Ear Cuffs Bông Tai Gadd Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.066 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  2.794.481  - 31.794.793  2.794.481 ₫ - 31.794.793 ₫
 60. Ear Cuffs Bông Tai Golightly Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Golightly

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  2.753.385  - 36.120.615  2.753.385 ₫ - 36.120.615 ₫
 61. Ear Cuffs Bông Tai Goncalves Khuyên vành tai Vàng 375 Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  4.569.149,00 ₫
  2.609.551  - 34.701.202  2.609.551 ₫ - 34.701.202 ₫

You’ve viewed 60 of 282 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng