Đang tải...
Tìm thấy 381 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Melamas Vàng 585 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Melamas

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.172.794,00 ₫
 2. Bông Tai Mahan Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  4.920.622,00 ₫
 3. Bông Tai Calderone Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  3.893.239,00 ₫
 4. Bông Tai Kanisha Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.33 crt - AA

  6.867.242,00 ₫
 5. Bông Tai Bohanan Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  6.461.697,00 ₫
 6. Bông Tai Aara Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  3.839.167,00 ₫
 7. Bông Tai Kalista Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Kalista

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  4.298.785,00 ₫
 8. Bông Tai Poucheres Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Poucheres

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  3.974.348,00 ₫
 9. Bông Tai Delima Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  5.488.386,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Bông Tai Ausmusud Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  4.542.113,00 ₫
 12. Bông Tai Pinales Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Pinales

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.21 crt - AAA

  4.866.549,00 ₫
 13. Bông Tai Agueda Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  3.758.058,00 ₫
 14. Bông Tai Aimable Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.22 crt - AAA

  8.543.498,00 ₫
 15. Bông Tai Alistar Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  4.785.440,00 ₫
 16. Bông Tai Amandier Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  3.947.312,00 ₫
 17. Bông Tai Anno Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  5.028.767,00 ₫
 18. Bông Tai Arredondos Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.075 crt - AAA

  4.298.785,00 ₫
 19. Bông Tai Berkowitz Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Berkowitz

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  5.272.095,00 ₫
 20. Bông Tai Brazeaus Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.115 crt - AAA

  4.488.039,00 ₫
 21. Bông Tai Brent Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.122 crt - AAA

  6.786.133,00 ₫
 22. Bông Tai Broach Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  3.893.240,00 ₫
 23. Bông Tai Bryer Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.298.786,00 ₫
 24. Bông Tai Bulloch Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  4.379.894,00 ₫
 25. Bông Tai Carnahan Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.136 crt - AAA

  5.758.750,00 ₫
 26. Bông Tai Chambers Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  3.703.985,00 ₫
 27. Bông Tai Chaparro Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.075 crt - AAA

  4.082.494,00 ₫
 28. Bông Tai Chubb Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  8.137.953,00 ₫
 29. Bông Tai Corrigan Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.112 crt - AAA

  4.596.186,00 ₫
 30. Bông Tai Crader Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  3.812.131,00 ₫
 31. Bông Tai Dacr Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  4.461.004,00 ₫
 32. Bông Tai Dansereaud Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  6.515.769,00 ₫
 33. Bông Tai Deandra Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.228 crt - AAA

  7.164.643,00 ₫
 34. Bông Tai Despain Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  3.514.730,00 ₫
 35. Bông Tai Evita Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  3.920.276,00 ₫
 36. Bông Tai Evitas Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.104 crt - AAA

  4.569.149,00 ₫
 37. Bông Tai Feaster Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  6.921.315,00 ₫
 38. Bông Tai Firth Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  5.677.641,00 ₫

You’ve viewed 60 of 381 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...