Đang tải...
Tìm thấy 381 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Kalani Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Kalani

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.044 crt - AAAAA

  5.525.155,00 ₫
 2. Bông Tai Evita Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  3.352.512,00 ₫
 3. Bông Tai Anno Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  3.785.094,00 ₫
 4. Bông Tai Brent Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.122 crt - AAAAA

  4.731.368,00 ₫
 5. Bông Tai Chubb Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  6.677.988,00 ₫
 6. Bông Tai Delima Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.128 crt - AAAAA

  4.190.640,00 ₫
 7. Bông Tai Evitas Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.104 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
 8. Bông Tai Fiz Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  3.758.058,00 ₫
 9. Bông Tai Gadd Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Vàng 375 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫

You’ve viewed 60 of 381 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...