Đang tải...
Tìm thấy 440 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  3.594.322,00 ₫
  2.731.684  - 31.372.488  2.731.684 ₫ - 31.372.488 ₫
 2. Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 57.452.552  5.009.409 ₫ - 57.452.552 ₫
 3. Bông tai nữ Amandier

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  4.160.357,00 ₫
  3.161.871  - 38.193.209  3.161.871 ₫ - 38.193.209 ₫
 4. Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 44.702.612  3.506.020 ₫ - 44.702.612 ₫
 5. Bông tai nữ Evita

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  3.735.831,00 ₫
  2.839.231  - 33.169.650  2.839.231 ₫ - 33.169.650 ₫
 6. Bông tai nữ Forsyth

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  3.962.245,00 ₫
  3.011.306  - 32.320.598  3.011.306 ₫ - 32.320.598 ₫
 7. Bông tai nữ Kanisha

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.33 crt - AAAAA

  3.990.547,00 ₫
  3.032.815  - 902.811.757  3.032.815 ₫ - 902.811.757 ₫
 8. Bông tai nữ Guertin

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  3.962.245,00 ₫
  3.011.306  - 32.320.598  3.011.306 ₫ - 32.320.598 ₫
 9. Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.089 crt - AAAAA

  7.118.456,00 ₫
  4.129.791  - 46.301.663  4.129.791 ₫ - 46.301.663 ₫
 10. Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 11. Bông tai nữ Chambers

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.01 crt - AAAAA

  3.905.641,00 ₫
  2.968.287  - 30.141.359  2.968.287 ₫ - 30.141.359 ₫
 12. Bông tai nữ Lonaxz

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  7.192.607,00 ₫
  4.172.810  - 52.188.431  4.172.810 ₫ - 52.188.431 ₫
 13. Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.044 crt - AAAAA

  6.191.573,00 ₫
  3.592.057  - 38.787.546  3.592.057 ₫ - 38.787.546 ₫
 14. Bông tai nữ Anguis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.184 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 73.910.023  5.624.973 ₫ - 73.910.023 ₫
 15. Bông tai nữ Meldrum

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.114 crt - AAAAA

  3.933.943,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 16. Bông tai nữ Arredondos

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.075 crt - AAAAA

  4.188.659,00 ₫
  3.183.380  - 37.924.345  3.183.380 ₫ - 37.924.345 ₫
 17. Bông tai nữ Conforti

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  4.245.262,00 ₫
  3.226.399  - 44.009.218  3.226.399 ₫ - 44.009.218 ₫
 18. Bông tai nữ Voyou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.22 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 40.386.597  3.011.306 ₫ - 40.386.597 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAAAA

  28.028.923,00 ₫
  17.116.900  - 342.790.827  17.116.900 ₫ - 342.790.827 ₫
 21. Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  23.505.737,00 ₫
  14.354.648  - 172.612.387  14.354.648 ₫ - 172.612.387 ₫
 22. Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.716.954,00 ₫
  4.230.545  - 64.018.564  4.230.545 ₫ - 64.018.564 ₫
 23. Bông tai nữ Aara

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  3.877.340,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 24. Bông tai nữ Agueda

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.09 crt - AAAAA

  3.650.926,00 ₫
  2.774.703  - 35.193.228  2.774.703 ₫ - 35.193.228 ₫
 25. Bông tai nữ Aimable

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.22 crt - AAAAA

  6.905.627,00 ₫
  5.248.276  - 70.471.358  5.248.276 ₫ - 70.471.358 ₫
 26. Bông tai nữ Alistar

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  4.981.108,00 ₫
  3.785.642  - 46.726.190  3.785.642 ₫ - 46.726.190 ₫
 27. Bông tai nữ Anno

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  4.245.262,00 ₫
  3.226.399  - 128.971.080  3.226.399 ₫ - 128.971.080 ₫
 28. Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  4.216.961,00 ₫
  3.204.890  - 92.334.466  3.204.890 ₫ - 92.334.466 ₫
 29. Bông tai nữ Azzie

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 65.645.908  3.506.020 ₫ - 65.645.908 ₫
 30. Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  5.603.747,00 ₫
  4.202.810  - 51.395.982  4.202.810 ₫ - 51.395.982 ₫
 31. Bông tai nữ Bohanan

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  3.537.719,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 32. Bông tai nữ Bozelle

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 133.117.288  2.903.759 ₫ - 133.117.288 ₫
 33. Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.115 crt - AAAAA

  4.047.150,00 ₫
  3.075.834  - 91.655.221  3.075.834 ₫ - 91.655.221 ₫
 34. Bông tai nữ Brent

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.122 crt - AAAAA

  5.235.824,00 ₫
  3.979.226  - 47.929.016  3.979.226 ₫ - 47.929.016 ₫
 35. Bông tai nữ Broach

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.14 crt - AAAAA

  3.792.434,00 ₫
  2.882.249  - 42.424.320  2.882.249 ₫ - 42.424.320 ₫
 36. Bông tai nữ Bryer

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 37.202.648  3.506.020 ₫ - 37.202.648 ₫
 37. Bông tai nữ Bulloch

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  3.849.038,00 ₫
  2.925.268  - 36.962.086  2.925.268 ₫ - 36.962.086 ₫
 38. Bông tai nữ Burgos

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  5.462.238,00 ₫
  4.151.300  - 61.570.460  4.151.300 ₫ - 61.570.460 ₫
 39. Bông tai nữ Calderone

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.04 crt - AAAAA

  3.594.322,00 ₫
  2.731.684  - 30.353.625  2.731.684 ₫ - 30.353.625 ₫
 40. Bông tai nữ Callaham

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  5.094.315,00 ₫
  3.871.679  - 50.377.115  3.871.679 ₫ - 50.377.115 ₫
 41. Bông tai nữ Capote

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  4.443.375,00 ₫
  3.376.965  - 50.787.493  3.376.965 ₫ - 50.787.493 ₫
 42. Bông tai nữ Carnahan

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.136 crt - AAAAA

  4.896.203,00 ₫
  3.721.114  - 49.230.896  3.721.114 ₫ - 49.230.896 ₫
 43. Bông tai nữ Chaparro

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.075 crt - AAAAA

  3.933.943,00 ₫
  2.989.796  - 36.013.975  2.989.796 ₫ - 36.013.975 ₫
 44. Bông tai nữ Chubb

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  7.698.076,00 ₫
  5.773.557  - 70.980.790  5.773.557 ₫ - 70.980.790 ₫
 45. Bông tai nữ Coppock

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  5.490.540,00 ₫
  4.172.810  - 247.159.205  4.172.810 ₫ - 247.159.205 ₫
 46. Bông tai nữ Corrigan

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 38.957.357  2.903.759 ₫ - 38.957.357 ₫
 47. Bông tai nữ Crader

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.09 crt - AAAAA

  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 35.405.485  2.796.212 ₫ - 35.405.485 ₫
 48. Bông tai nữ Cudney

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  5.207.522,00 ₫
  3.957.716  - 54.367.663  3.957.716 ₫ - 54.367.663 ₫
 49. Bông tai nữ Dacr

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 43.966.767  3.506.020 ₫ - 43.966.767 ₫
 50. Bông tai nữ Deandra

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.228 crt - AAAAA

  5.660.350,00 ₫
  4.301.866  - 70.414.756  4.301.866 ₫ - 70.414.756 ₫
 51. Bông tai nữ Delima

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.128 crt - AAAAA

  4.698.090,00 ₫
  3.570.548  - 47.009.204  3.570.548 ₫ - 47.009.204 ₫
 52. Bông tai nữ Despain

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 29.065.893  2.796.212 ₫ - 29.065.893 ₫
 53. Bông tai nữ Dvien

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  5.292.427,00 ₫
  4.022.244  - 60.098.765  4.022.244 ₫ - 60.098.765 ₫
 54. Bông tai nữ Elske

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  4.528.280,00 ₫
  3.441.492  - 53.631.817  3.441.492 ₫ - 53.631.817 ₫
 55. Bông tai nữ Endreses

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 38.815.848  2.903.759 ₫ - 38.815.848 ₫
 56. Bông tai nữ Evitas

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.104 crt - AAAAA

  3.877.340,00 ₫
  2.946.778  - 38.646.042  2.946.778 ₫ - 38.646.042 ₫
 57. Bông tai nữ Feaster

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  5.915.066,00 ₫
  4.495.450  - 57.098.783  4.495.450 ₫ - 57.098.783 ₫
 58. Bông tai nữ Fiz

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  4.216.961,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 59. Bông tai nữ Forel

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  4.584.883,00 ₫
  3.484.511  - 51.848.803  3.484.511 ₫ - 51.848.803 ₫
 60. Bông tai nữ Foutch

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  3.764.133,00 ₫
  2.860.741  - 127.541.847  2.860.741 ₫ - 127.541.847 ₫
 61. Bông tai nữ Foxworth

  Vàng 9K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.024 crt - AAAAA

  3.962.245,00 ₫
  3.011.306  - 31.924.373  3.011.306 ₫ - 31.924.373 ₫

You’ve viewed 60 of 440 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng