Đang tải...
Tìm thấy 490 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 2. Bông tai nữ Manatua

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.879.772,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 3. Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.093 crt - AAA

  8.673.919,00 ₫
  4.473.940  - 49.895.985  4.473.940 ₫ - 49.895.985 ₫
 4. Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.812.683,00 ₫
  5.412.709  - 69.579.851  5.412.709 ₫ - 69.579.851 ₫
 5. Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.708.561,00 ₫
  2.731.684  - 31.372.488  2.731.684 ₫ - 31.372.488 ₫
 6. Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.302.799,00 ₫
  3.656.585  - 45.452.607  3.656.585 ₫ - 45.452.607 ₫
 7. Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 36.565.857  2.624.137 ₫ - 36.565.857 ₫
 8. Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  4.708.561,00 ₫
  2.731.684  - 30.353.625  2.731.684 ₫ - 30.353.625 ₫
 9. Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  5.153.465,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 10. Bông tai nữ Godasse

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 32.009.275  2.796.212 ₫ - 32.009.275 ₫
 11. Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  6.043.272,00 ₫
  3.506.020  - 44.702.612  3.506.020 ₫ - 44.702.612 ₫
 12. Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.932.046,00 ₫
  3.441.492  - 43.329.980  3.441.492 ₫ - 43.329.980 ₫
 13. Bông tai nữ Melaenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.138 crt - AAA

  10.015.422,00 ₫
  5.334.313  - 65.263.836  5.334.313 ₫ - 65.263.836 ₫
 14. Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 2.460.610.976  3.957.716 ₫ - 2.460.610.976 ₫
 15. Bông tai nữ Deandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.415.058,00 ₫
  4.301.866  - 70.414.756  4.301.866 ₫ - 70.414.756 ₫
 16. Bông tai nữ Expertise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.922.508,00 ₫
  4.366.393  - 46.032.794  4.366.393 ₫ - 46.032.794 ₫
 17. Bông tai nữ Anca

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  6.080.347,00 ₫
  3.527.530  - 37.414.913  3.527.530 ₫ - 37.414.913 ₫
 18. Bông tai nữ Chubb

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 70.980.790  5.773.557 ₫ - 70.980.790 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 32.320.598  3.011.306 ₫ - 32.320.598 ₫
 21. Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.783.745,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 22. Bông tai nữ Ksora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  8.110.998,00 ₫
  4.065.263  - 46.740.341  4.065.263 ₫ - 46.740.341 ₫
 23. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  9.727.026,00 ₫
  4.280.356  - 52.712.007  4.280.356 ₫ - 52.712.007 ₫
 24. Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 37.924.345  3.183.380 ₫ - 37.924.345 ₫
 25. Bông tai nữ Despain

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 29.065.893  2.796.212 ₫ - 29.065.893 ₫
 26. Bông tai nữ Vulgariser

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 27.367.788  2.624.137 ₫ - 27.367.788 ₫
 27. Bông Tai GLAMIRA Bobette

  Vàng Trắng 14K
  5.153.465,00 ₫
  2.989.796  - 29.504.572  2.989.796 ₫ - 29.504.572 ₫
 28. Bông tai nữ Benedic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 29. Bông tai nữ Endreses

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  5.005.164,00 ₫
  2.903.759  - 38.815.848  2.903.759 ₫ - 38.815.848 ₫
 30. Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  5.412.992,00 ₫
  3.140.361  - 42.877.147  3.140.361 ₫ - 42.877.147 ₫
 31. Bông tai nữ Joetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  6.747.702,00 ₫
  3.914.697  - 40.103.576  3.914.697 ₫ - 40.103.576 ₫
 32. Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 33. Bông tai nữ Treibered

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.931.014,00 ₫
  2.860.741  - 57.721.422  2.860.741 ₫ - 57.721.422 ₫
 34. Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.400.709,00 ₫
  5.009.409  - 57.452.552  5.009.409 ₫ - 57.452.552 ₫
 35. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Sekoita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - AAA

  7.752.980,00 ₫
  3.742.623  - 51.650.691  3.742.623 ₫ - 51.650.691 ₫
 36. Bông tai nữ Tancredi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.054.225  - 45.976.191  4.054.225 ₫ - 45.976.191 ₫
 37. Bông tai nữ Vriller

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 29.065.893  2.796.212 ₫ - 29.065.893 ₫
 38. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Velocidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  6.327.421,00 ₫
  3.161.871  - 46.966.753  3.161.871 ₫ - 46.966.753 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Bolas

  Vàng Trắng 14K
  8.156.564,00 ₫
  4.732.052  - 46.697.887  4.732.052 ₫ - 46.697.887 ₫
 40. Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  4.486.110,00 ₫
  2.602.629  - 26.985.720  2.602.629 ₫ - 26.985.720 ₫
 41. Bông tai nữ Musicke

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 42.452.621  2.624.137 ₫ - 42.452.621 ₫
 42. Bông tai nữ Syndra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.31 crt - AAAAA

  6.043.272,00 ₫
  3.506.020  - 63.579.881  3.506.020 ₫ - 63.579.881 ₫
 43. Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  5.227.616,00 ₫
  3.032.815  - 902.811.757  3.032.815 ₫ - 902.811.757 ₫
 44. Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAAAA

  24.124.978,00 ₫
  11.859.566  - 1.364.370.890  11.859.566 ₫ - 1.364.370.890 ₫
 45. Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  5.153.465,00 ₫
  2.989.796  - 36.013.975  2.989.796 ₫ - 36.013.975 ₫
 46. Bông tai nữ Hazelip

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 25.896.097  2.538.100 ₫ - 25.896.097 ₫
 47. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Gusto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  6.511.666,00 ₫
  3.613.567  - 42.650.737  3.613.567 ₫ - 42.650.737 ₫
 48. Bông tai nữ Conforti

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  5.561.293,00 ₫
  3.226.399  - 44.009.218  3.226.399 ₫ - 44.009.218 ₫
 49. Bông tai nữ Unilateral

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.035 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 43.061.111  3.075.834 ₫ - 43.061.111 ₫
 50. Bông tai nữ Foutch

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.931.014,00 ₫
  2.860.741  - 127.541.847  2.860.741 ₫ - 127.541.847 ₫
 51. Bông tai nữ Marianela

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.747.702,00 ₫
  3.914.697  - 41.433.758  3.914.697 ₫ - 41.433.758 ₫
 52. Bông tai nữ Studstill

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.098 crt - AAAAA

  5.338.842,00 ₫
  3.097.343  - 35.207.377  3.097.343 ₫ - 35.207.377 ₫
 53. Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  6.191.573,00 ₫
  3.592.057  - 57.862.927  3.592.057 ₫ - 57.862.927 ₫
 54. Bông Tai GLAMIRA Biche

  Vàng Trắng 14K
  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 26.108.362  2.645.647 ₫ - 26.108.362 ₫
 55. Bông Tai GLAMIRA Whetsel

  Vàng Trắng 14K
  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 25.471.575  2.581.119 ₫ - 25.471.575 ₫
 56. Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  16.886.240,00 ₫
  6.686.289  - 104.334.410  6.686.289 ₫ - 104.334.410 ₫
 57. Bông tai nữ Lovetter

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.969.122,00 ₫
  3.463.002  - 35.872.470  3.463.002 ₫ - 35.872.470 ₫
 58. Bông tai nữ Volontiers

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 31.825.316  3.075.834 ₫ - 31.825.316 ₫
 59. Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.123 crt - AAA

  11.720.037,00 ₫
  5.964.594  - 67.344.016  5.964.594 ₫ - 67.344.016 ₫
 60. Bông tai nữ Assuming

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.656.641,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 61. Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.079.315,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫

You’ve viewed 60 of 490 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng