Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  23.518.755,00 ₫
  14.354.648  - 172.612.387  14.354.648 ₫ - 172.612.387 ₫
 2. Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAAAA

  19.018.776,00 ₫
  11.859.566  - 1.364.370.890  11.859.566 ₫ - 1.364.370.890 ₫
 3. Bông tai nữ Aquents

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.320.729,00 ₫
  4.043.754  - 49.273.347  4.043.754 ₫ - 49.273.347 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wiltshire - A Vàng-Trắng 9K

  Bông tai nữ Wiltshire - A

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  4.641.486,00 ₫
  3.161.871  - 36.127.181  3.161.871 ₫ - 36.127.181 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng