Đang tải...
Tìm thấy 424 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Brezza Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.064.725,00 ₫
 2. Bông Tai Beeni Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Beeni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  10.411.171,00 ₫
 3. Bông Tai Crader Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
 4. Bông Tai Kingsley Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kingsley

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  4.923.055,00 ₫
 5. Bông Tai Tolle Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tolle

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  4.675.131,00 ₫
 6. Bông Tai Plantz Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Plantz

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.151 crt - AAAAA

  4.710.549,00 ₫
 7. Bông Tai Anguis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anguis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  10.815.094,00 ₫
 8. Bông Tai Mahan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  5.418.902,00 ₫
 9. Bông Tai Chaparro Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
 10. Bông Tai Issoria Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  11.014.895,00 ₫
 11. Bông Tai Conforti Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  4.958.473,00 ₫
 12. Bông Tai Chubb Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  8.748.164,00 ₫
 13. Bông Tai Gaskell Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  4.214.702,00 ₫
 14. Bông Tai Patnode Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Patnode

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  4.533.461,00 ₫
 15. Bông Tai Volantaire Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Volantaire

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  4.143.866,00 ₫
 16. Bông Tai Broach Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.462.626,00 ₫
 17. Bông Tai Voyou Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Voyou

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  4.639.714,00 ₫
 18. Bông Tai Bertimi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bertimi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  5.029.308,00 ₫
 19. Bông Tai Bohanan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.179.285,00 ₫
 20. Bông Tai Kals Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kals

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
 21. Bông Tai Coppock Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
 22. Bông Tai Treibered Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.427.207,00 ₫
 23. Bông Tai Apsuvai Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
 24. Bông Tai Despain Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.320.955,00 ₫
 25. Bông Tai Narfi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Narfi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.254 crt - AAAAA

  8.889.835,00 ₫
 26. Bông Tai Benir Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Benir

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.277.232,00 ₫
 27. Bông Tai Marceil Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Marceil

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  4.958.473,00 ₫
 28. Bông Tai Tancredi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tancredi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  6.198.092,00 ₫
 29. Bông Tai Endreses Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  4.498.043,00 ₫
 30. Bông Tai Zarembarad Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zarembarad

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  5.170.980,00 ₫
 31. Bông Tai Carnahan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  5.737.662,00 ₫
 32. Bông Tai Deandra Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  6.658.521,00 ₫
 33. Bông Tai Moua Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Moua

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  6.198.092,00 ₫
 34. Bông Tai Callaham Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Callaham

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
 35. Bông Tai Forsyth Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.639.714,00 ₫
 36. Bông Tai Greenes Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  4.214.702,00 ₫
 37. Bông Tai Sordello Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sordello

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.675.131,00 ₫
 38. Bông Tai Agueda Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  4.285.537,00 ₫
 39. Bông Tai Brazeaus Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  4.710.549,00 ₫
 40. Bông Tai Bulloch Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.568.879,00 ₫

You’ve viewed 60 of 424 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...