Đang tải...
Tìm thấy 708 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea black-onyx

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.064 crt - AAA

  5.676.481,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Lalyp black-onyx

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  4.505.638,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Pygou black-onyx

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  6.229.780,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Rewi black-onyx

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  4.106.582,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Unurn black-onyx

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  4.533.940,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Azid black-onyx

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  4.143.658,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Cneen black-onyx

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.045 crt - AAA

  4.479.317,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Elleo black-onyx

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  4.675.449,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Fyht black-onyx

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  4.060.734,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Klifica black-onyx

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.17 crt - AAA

  6.106.102,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Malla black-onyx

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  5.212.049,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Phlive black-onyx

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  4.405.166,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Reki black-onyx

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.114 crt - AAA

  6.210.253,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Anism black-onyx

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  4.808.183,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Byros black-onyx

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.006 crt - AAA

  4.329.034,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Eskina black-onyx

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.054 crt - AAA

  5.741.858,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Scyc black-onyx

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.064 crt - AAA

  5.454.030,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Onor black-onyx

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  5.492.236,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Hetio black-onyx

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  4.638.373,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Lydrot black-onyx

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  4.490.072,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hriht black-onyx

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.27 crt - AAA

  6.856.664,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Pyrrit black-onyx

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  5.405.351,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Nelois black-onyx

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Minite black-onyx

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.006 crt - AAA

  4.180.733,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Ulloon black-onyx

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Uvass black-onyx

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  4.368.090,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Orlen black-onyx

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Arvise black-onyx

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  4.032.432,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Ddod black-onyx

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  4.320.261,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Latisca black-onyx

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  4.180.733,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 32. Bông tai nữ Manatua black-onyx

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.104 crt - AAA

  7.006.380,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 33. Khuyên kẹp vành tai Brzina black-onyx

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  7.704.018,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 34. Bông tai nữ Musicke black-onyx

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.056 crt - AAA

  4.572.994,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 35. Bông tai nữ Insouciance black-onyx

  Bông tai nữ Insouciance

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  6.363.364,00 ₫
  3.527.530  - 42.169.607  3.527.530 ₫ - 42.169.607 ₫
 36. Bông tai nữ Bozelle black-onyx

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  5.244.313,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Mahbub black-onyx

  Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 38. Bông tai nữ Breathless black-onyx

  Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  14.020.120,00 ₫
  6.325.441  - 100.725.935  6.325.441 ₫ - 100.725.935 ₫
 39. Bông tai nữ Extralove black-onyx

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.089 crt - AAA

  7.464.019,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 40. Bông tai nữ Hazelip black-onyx

  Bông tai nữ Hazelip

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  4.320.261,00 ₫
  2.473.572  - 25.259.309  2.473.572 ₫ - 25.259.309 ₫
 41. Bông tai nữ Najarro black-onyx

  Bông tai nữ Najarro

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  6.535.157,00 ₫
  3.463.002  - 48.891.276  3.463.002 ₫ - 48.891.276 ₫
 42. Bông tai nữ Francie black-onyx

  Bông tai nữ Francie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.987.617,00 ₫
  2.860.741  - 29.702.688  2.860.741 ₫ - 29.702.688 ₫
 43. Bông tai nữ Apsuvai black-onyx

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  6.123.365,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 44. Bông tai nữ Golightly black-onyx

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 45. Bông tai nữ Kula black-onyx

  Bông tai nữ Kula

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  4.348.563,00 ₫
  2.473.572  - 26.221.569  2.473.572 ₫ - 26.221.569 ₫
 46. Bông tai nữ Kinley black-onyx

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.92 crt - AAA

  42.365.740,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 47. Bông tai nữ Nicolina black-onyx

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  23.261.209,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 48. Bông tai nữ Shawnda black-onyx

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  8.013.357,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 49. Bông tai nữ Aara black-onyx

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 50. Bông tai nữ Agueda black-onyx

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - AAA

  4.965.258,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 51. Bông tai nữ Aimable black-onyx

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.22 crt - AAA

  9.714.009,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 52. Bông tai nữ Alistar black-onyx

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  6.539.968,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 53. Bông tai nữ Amandier black-onyx

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  5.416.954,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 54. Bông tai nữ Anno black-onyx

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  5.867.801,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 55. Bông tai nữ Arredondos black-onyx

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.075 crt - AAA

  5.576.009,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 56. Bông tai nữ Ausmusud black-onyx

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  5.669.688,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 57. Bông tai nữ Azzie black-onyx

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  7.932.697,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 58. Bông tai nữ Berkowitz black-onyx

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  7.281.473,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 59. Bông tai nữ Brazeaus black-onyx

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.115 crt - AAA

  5.503.841,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 60. Bông tai nữ Brent black-onyx

  Bông tai nữ Brent

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.122 crt - AAA

  7.287.417,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 61. Bông tai nữ Broach black-onyx

  Bông tai nữ Broach

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - AAA

  5.263.842,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫

You’ve viewed 60 of 708 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng