Đang tải...
Tìm thấy 299 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Malla 0.036 Carat

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.636.575,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 2. Bông tai nữ Brezza 0.02 Carat

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Orengut 0.072 Carat

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Viskas 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.080.262,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Tomelon 0.05 Carat

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.480.449,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Dejlig 0.016 Carat

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.601.297,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 7. Bông tai nữ Assuming 0.07 Carat

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.072.210,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Mahbub 0.024 Carat

  Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.529.129,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Ratehang 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Darab 0.04 Carat

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.163.371,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 11. Bông tai nữ Anguis 0.088 Carat

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Thedora 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.302.715,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rembulan 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.784.693,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Scholastica 0.018 Carat

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  5.046.201,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Moai 0.024 Carat

  Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.529.129,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Brilho 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Brilho

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.413.940,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Bians 0.068 Carat

  Xỏ khuyên tai Bians

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  7.681.659,00 ₫
  3.914.697  - 42.169.604  3.914.697 ₫ - 42.169.604 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Snelheid 0.044 Carat

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  5.331.199,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ khuyên tai Distortion 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 21. Bông tai nữ Ederastar 0.08 Carat

  Bông tai nữ Ederastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  7.733.169,00 ₫
  4.330.167  - 49.867.683  4.330.167 ₫ - 49.867.683 ₫
 22. Xỏ khuyên tai Larapidite 0.05 Carat

  Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.814.126,00 ₫
  2.366.025  - 21.243.293  2.366.025 ₫ - 21.243.293 ₫
 23. Bông tai nữ Relasyon 0.093 Carat

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 24. Khuyên kẹp vành tai Vrijedan 0.048 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.240.535,00 ₫
  3.226.399  - 36.254.538  3.226.399 ₫ - 36.254.538 ₫
 25. Bông tai nữ Melamas 0.03 Carat

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.734.033,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 26. Bông tai nữ Olympos 0.018 Carat

  Bông tai nữ Olympos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.440.598,00 ₫
  5.242.899  - 58.627.073  5.242.899 ₫ - 58.627.073 ₫
 27. Bông tai nữ Extralove 0.045 Carat

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Linus 0.07 Carat

  Xỏ khuyên tai Linus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.337.142,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Encantador 0.056 Carat

  Xỏ khuyên tai Encantador

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  5.982.989,00 ₫
  3.011.306  - 12.124.469  3.011.306 ₫ - 12.124.469 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Sanday 0.03 Carat

  Xỏ khuyên tai Sanday

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 8.779.202  2.581.119 ₫ - 8.779.202 ₫
 31. Bông tai nữ Decuman 0.03 Carat

  Bông tai nữ Decuman

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  6.453.081,00 ₫
  3.678.095  - 38.900.753  3.678.095 ₫ - 38.900.753 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Siyesta 0.04 Carat

  Xỏ khuyên tai Siyesta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.163.371,00 ₫
  2.667.156  - 29.999.854  2.667.156 ₫ - 29.999.854 ₫
 33. Bông tai nữ Anca 0.024 Carat

  Bông tai nữ Anca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  5.905.726,00 ₫
  3.376.965  - 35.929.073  3.376.965 ₫ - 35.929.073 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Kholino 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.784.693,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 35. Bông tai nữ Expectancy 0.06 Carat

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Pletra 0.08 Carat

  Xỏ khuyên tai Pletra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  6.619.213,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 37. Bông tai nữ Expertise 0.032 Carat

  Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  7.645.435,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Gisle 0.016 Carat

  Xỏ khuyên tai Gisle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.527.147,00 ₫
  2.495.082  - 7.249.776  2.495.082 ₫ - 7.249.776 ₫
 39. Bông tai nữ Mechta 0.016 Carat

  Bông tai nữ Mechta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  6.862.891,00 ₫
  3.850.169  - 39.466.788  3.850.169 ₫ - 39.466.788 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Emanuelle 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.525.166,00 ₫
  2.559.610  - 6.663.363  2.559.610 ₫ - 6.663.363 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Svjetlo 0.024 Carat

  Xỏ khuyên tai Svjetlo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - VS

  4.603.279,00 ₫
  2.473.572  - 7.935.809  2.473.572 ₫ - 7.935.809 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Martiney 0.016 Carat

  Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.675.449,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 43. Bông tai nữ Ksora 0.03 Carat

  Bông tai nữ Ksora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  7.692.414,00 ₫
  3.871.679  - 44.829.971  3.871.679 ₫ - 44.829.971 ₫
 44. Khuyên kẹp vành tai Svetloba 0.096 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Svetloba

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  7.550.057,00 ₫
  3.592.057  - 44.278.086  3.592.057 ₫ - 44.278.086 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Sonku - B 0.012 Carat

  Bông tai nữ Sonku - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.370.157,00 ₫
  3.566.020  - 36.962.085  3.566.020 ₫ - 36.962.085 ₫
 46. Bông tai nữ Delaney 0.03 Carat

  Bông tai nữ Delaney

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.246 crt - VS

  14.714.929,00 ₫
  6.431.573  - 86.985.435  6.431.573 ₫ - 86.985.435 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Campurkan 0.036 Carat

  Xỏ khuyên tai Campurkan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  4.856.012,00 ₫
  2.538.100  - 9.160.709  2.538.100 ₫ - 9.160.709 ₫
 48. Khuyên kẹp vành tai Panahon 0.016 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Panahon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - VS

  5.861.858,00 ₫
  3.269.418  - 33.735.686  3.269.418 ₫ - 33.735.686 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Opheliarel 0.024 Carat

  Xỏ khuyên tai Opheliarel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.714.504,00 ₫
  2.538.100  - 8.085.242  2.538.100 ₫ - 8.085.242 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Waktos 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Waktos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.154.414,00 ₫
  2.344.517  - 6.165.253  2.344.517 ₫ - 6.165.253 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Igice 0.048 Carat

  Xỏ khuyên tai Igice

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  5.128.277,00 ₫
  2.581.119  - 10.392.402  2.581.119 ₫ - 10.392.402 ₫
 52. Bông tai nữ Insouciance 0.08 Carat

  Bông tai nữ Insouciance

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  6.363.364,00 ₫
  3.527.530  - 42.169.607  3.527.530 ₫ - 42.169.607 ₫
 53. Bông tai nữ Zlo 0.03 Carat

  Bông tai nữ Zlo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.094 crt - AAA

  8.721.749,00 ₫
  4.393.846  - 52.627.102  4.393.846 ₫ - 52.627.102 ₫
 54. Khuyên kẹp vành tai Velocidad 0.05 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Velocidad

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  5.963.461,00 ₫
  3.032.815  - 45.693.178  3.032.815 ₫ - 45.693.178 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Buwan 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Buwan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.080.262,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Koha 0.008 Carat

  Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.562.242,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Foarm 0.04 Carat

  Xỏ khuyên tai Foarm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  4.792.617,00 ₫
  2.452.063  - 9.357.689  2.452.063 ₫ - 9.357.689 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Susulu 0.012 Carat

  Xỏ khuyên tai Susulu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.012 crt - VS

  4.442.241,00 ₫
  2.495.082  - 7.079.965  2.495.082 ₫ - 7.079.965 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Pieza 0.04 Carat

  Xỏ khuyên tai Pieza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.015.070,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Bertholdo 0.06 Carat

  Xỏ khuyên tai Bertholdo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.982.409,00 ₫
  4.202.810  - 47.631.849  4.202.810 ₫ - 47.631.849 ₫
 61. Bông tai nữ Kalani 0.044 Carat

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.044 crt - VS1

  9.243.351,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫

You’ve viewed 60 of 299 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng