Đang tải...
Tìm thấy 128 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Manatua 0.104 Carat

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.666.745,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 2. Khuyên kẹp vành tai Suilup 0.2 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.235.427,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 3. Bông tai nữ Aur 0.2 Carat

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.782.131,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 4. Bông tai nữ Aquents 0.1 Carat

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.955.890,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 5. Bông tai nữ Paseduluran 0.168 Carat

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  14.669.645,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 6. Khuyên kẹp vành tai Brzina 0.11 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  10.166.270,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Keid 0.1 Carat

  Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.1 crt - VS

  10.247.779,00 ₫
  5.073.088  - 57.749.719  5.073.088 ₫ - 57.749.719 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Zukunft 0.11 Carat

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  15.134.360,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 9. Bông tai nữ Roscoear 0.17 Carat

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  13.075.691,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 10. Bông tai nữ Anthan 0.1 Carat

  Bông tai nữ Anthan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.538.171,00 ₫
  3.979.226  - 48.636.560  3.979.226 ₫ - 48.636.560 ₫
 11. Bông tai nữ Andover 0.17 Carat

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  16.843.219,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 12. Bông tai nữ Donte 0.132 Carat

  Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  6.254.404,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 13. Bông tai nữ Melaenis 0.09 Carat

  Bông tai nữ Melaenis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  12.317.770,00 ₫
  5.011.674  - 62.079.891  5.011.674 ₫ - 62.079.891 ₫
 14. Bông tai nữ Shawnda 0.1 Carat

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  10.390.704,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Ifera 0.134 Carat

  Xỏ khuyên tai Ifera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.134 crt - AAA

  11.971.074,00 ₫
  5.476.389  - 63.763.847  5.476.389 ₫ - 63.763.847 ₫
 16. Bông tai nữ Aybsiz 0.17 Carat

  Bông tai nữ Aybsiz

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - VS1

  33.488.896,00 ₫
  4.043.754  - 80.575.085  4.043.754 ₫ - 80.575.085 ₫
 17. Bông tai nữ Zost 0.096 Carat

  Bông tai nữ Zost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  6.337.044,00 ₫
  3.463.002  - 43.004.511  3.463.002 ₫ - 43.004.511 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Zelena 0.192 Carat

  Xỏ khuyên tai Zelena

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.831.816,00 ₫
  6.642.987  - 33.898.705  6.642.987 ₫ - 33.898.705 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Lonaxz 0.1 Carat

  Bông tai nữ Lonaxz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  7.301.001,00 ₫
  4.022.244  - 50.702.583  4.022.244 ₫ - 50.702.583 ₫
 21. Bông tai nữ Befol 0.112 Carat

  Bông tai nữ Befol

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  7.817.508,00 ₫
  3.484.511  - 44.688.459  3.484.511 ₫ - 44.688.459 ₫
 22. Bông tai nữ Hoopfol 0.123 Carat

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  12.069.564,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 23. Bông tai nữ Beeni 0.1 Carat

  Bông tai nữ Beeni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.825.786,00 ₫
  5.900.915  - 75.735.487  5.900.915 ₫ - 75.735.487 ₫
 24. Bông tai nữ Betwi 0.16 Carat

  Bông tai nữ Betwi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  7.806.471,00 ₫
  4.151.300  - 54.551.626  4.151.300 ₫ - 54.551.626 ₫
 25. Khuyên kẹp vành tai Sekoita 0.16 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Sekoita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  8.521.090,00 ₫
  3.613.567  - 50.377.116  3.613.567 ₫ - 50.377.116 ₫
 26. Bông tai nữ Corrigan 0.112 Carat

  Bông tai nữ Corrigan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  7.715.339,00 ₫
  2.817.722  - 38.108.304  2.817.722 ₫ - 38.108.304 ₫
 27. Khuyên kẹp vành tai Perkem 0.176 Carat

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Perkem

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  9.007.030,00 ₫
  3.764.132  - 53.334.647  3.764.132 ₫ - 53.334.647 ₫
 28. Bông tai nữ Wahda 0.25 Carat

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.693.900,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Amulet 0.2 Carat

  Xỏ khuyên tai Amulet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  7.889.960,00 ₫
  2.968.287  - 125.882.797  2.968.287 ₫ - 125.882.797 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Judes 0.11 Carat

  Xỏ khuyên tai Judes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  6.222.421,00 ₫
  2.279.988  - 10.600.702  2.279.988 ₫ - 10.600.702 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Charon 0.19 Carat

  Xỏ khuyên tai Charon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  12.724.466,00 ₫
  5.518.841  - 69.820.417  5.518.841 ₫ - 69.820.417 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Elkarrekin 0.132 Carat

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.125.983,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 33. Bông tai nữ Minnal 0.216 Carat

  Bông tai nữ Minnal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  10.017.970,00 ₫
  4.022.244  - 59.561.032  4.022.244 ₫ - 59.561.032 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - Set 0.104 Carat

  Xỏ khuyên tai Pinus - Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  12.001.074,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.028.272  - 69.848.719  6.028.272 ₫ - 69.848.719 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Hehw 0.06 Carat

  Xỏ khuyên tai Hehw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.040.527,00 ₫
  4.457.526  - 49.075.238  4.457.526 ₫ - 49.075.238 ₫
 36. Bông tai nữ Aplayeard 0.1 Carat

  Bông tai nữ Aplayeard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAA

  9.058.258,00 ₫
  4.861.108  - 68.801.559  4.861.108 ₫ - 68.801.559 ₫
 37. Bông tai nữ Nicolina 0.24 Carat

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  26.714.023,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 38. Bông tai nữ Downine 0.12 Carat

  Bông tai nữ Downine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  6.042.422,00 ₫
  3.226.399  - 38.462.075  3.226.399 ₫ - 38.462.075 ₫
  Mới

 39. Bông tai nữ Tilford 0.208 Carat

  Bông tai nữ Tilford

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  8.338.261,00 ₫
  4.344.885  - 62.009.139  4.344.885 ₫ - 62.009.139 ₫
 40. Bông tai nữ Tonette 0.192 Carat

  Bông tai nữ Tonette

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  10.403.723,00 ₫
  5.592.425  - 72.848.705  5.592.425 ₫ - 72.848.705 ₫
 41. Bông tai nữ Parte 0.232 Carat

  Bông tai nữ Parte

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.232 crt - VS

  9.387.123,00 ₫
  4.904.127  - 59.461.977  4.904.127 ₫ - 59.461.977 ₫
 42. Bông tai nữ Vehicule 0.162 Carat

  Bông tai nữ Vehicule

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.162 crt - VS

  8.028.922,00 ₫
  4.280.356  - 49.881.833  4.280.356 ₫ - 49.881.833 ₫
 43. Bông tai nữ Vermicelles 0.104 Carat

  Bông tai nữ Vermicelles

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  8.914.768,00 ₫
  4.925.636  - 58.174.249  4.925.636 ₫ - 58.174.249 ₫
 44. Bông tai nữ Voyeurisme 0.192 Carat

  Bông tai nữ Voyeurisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  8.253.356,00 ₫
  4.344.885  - 60.537.448  4.344.885 ₫ - 60.537.448 ₫
 45. Bông tai nữ Yuan 0.144 Carat

  Bông tai nữ Yuan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  7.499.114,00 ₫
  4.022.244  - 52.938.422  4.022.244 ₫ - 52.938.422 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Crocon 0.12 Carat

  Xỏ khuyên tai Crocon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  8.971.371,00 ₫
  4.925.636  - 59.645.940  4.925.636 ₫ - 59.645.940 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Etirhpen 0.1 Carat

  Xỏ khuyên tai Etirhpen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  10.459.476,00 ₫
  5.312.804  - 161.305.832  5.312.804 ₫ - 161.305.832 ₫
 48. Bông tai nữ Portacuore 0.2 Carat

  Bông tai nữ Portacuore

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - AAA

  16.160.864,00 ₫
  7.259.399  - 90.848.622  7.259.399 ₫ - 90.848.622 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Borderline 0.1 Carat

  Xỏ khuyên tai Borderline

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.642 crt - AAA

  16.861.898,00 ₫
  6.558.930  - 107.730.616  6.558.930 ₫ - 107.730.616 ₫
 50. Bông tai nữ Atinent 0.2 Carat

  Bông tai nữ Atinent

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  8.457.411,00 ₫
  4.151.300  - 59.702.545  4.151.300 ₫ - 59.702.545 ₫
 51. Bông tai nữ Blenken 0.206 Carat

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Loistaa 0.2 Carat

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Wananga 0.134 Carat

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  10.478.156,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Incassable 0.124 Carat

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Pinkflower 0.15 Carat

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  12.372.393,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Kasmaran 0.1 Carat

  Xỏ khuyên tai Kasmaran

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.692.683,00 ₫
  5.327.804  - 62.645.922  5.327.804 ₫ - 62.645.922 ₫
 57. Bông tai nữ Efkairia 0.1 Carat

  Bông tai nữ Efkairia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  8.148.356,00 ₫
  3.463.002  - 48.693.163  3.463.002 ₫ - 48.693.163 ₫
 58. Bông tai nữ Ables 0.144 Carat

  Bông tai nữ Ables

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  6.942.985,00 ₫
  3.699.604  - 49.754.477  3.699.604 ₫ - 49.754.477 ₫
 59. Bông tai nữ Bearan 0.13 Carat

  Bông tai nữ Bearan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  6.701.004,00 ₫
  3.592.057  - 46.485.623  3.592.057 ₫ - 46.485.623 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Bonge 0.112 Carat

  Xỏ khuyên tai Bonge

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  12.447.959,00 ₫
  6.219.309  - 72.494.934  6.219.309 ₫ - 72.494.934 ₫
 61. Bông tai nữ Swerte 0.11 Carat

  Bông tai nữ Swerte

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.122 crt - VS

  10.775.890,00 ₫
  4.839.599  - 54.381.814  4.839.599 ₫ - 54.381.814 ₫

You’ve viewed 60 of 128 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng