Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Heans 0.88 Carat

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  15.337.568,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Gleor 0.66 Carat

  Xỏ khuyên tai Gleor

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  10.396.365,00 ₫
  4.602.997  - 77.433.594  4.602.997 ₫ - 77.433.594 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Hroce 0.576 Carat

  Xỏ khuyên tai Hroce

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  18.699.249,00 ₫
  8.736.750  - 146.588.920  8.736.750 ₫ - 146.588.920 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Lasle 0.81 Carat

  Xỏ khuyên tai Lasle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.81 crt - VS

  15.916.904,00 ₫
  6.928.268  - 146.037.036  6.928.268 ₫ - 146.037.036 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Looke 0.7 Carat

  Xỏ khuyên tai Looke

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  13.816.631,00 ₫
  5.285.352  - 118.428.680  5.285.352 ₫ - 118.428.680 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Ulimbere 0.62 Carat

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.844 crt - VS

  18.186.422,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Yuans 0.7 Carat

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.988 crt - VS

  22.211.779,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Litschi 0.6 Carat

  Xỏ khuyên tai Litschi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  12.387.109,00 ₫
  4.839.599  - 104.603.272  4.839.599 ₫ - 104.603.272 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng