Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  8.002.884,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  0.33 crt - AAA

  6.165.535,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  8.517.976,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.33 crt - AAA

  11.133.625,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  24.209.317,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.7 crt - AAA

  10.073.724,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  13.582.009,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Opal Đen

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  19.651.037,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  13.859.083,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Opal Đen

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  16.221.148,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.194.006,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Opal Đen

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.88 crt - AAA

  12.535.694,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Opal Đen

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  1.05 crt - AAA

  24.379.411,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Opal Đen

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  16.573.222,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Opal Đen

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  17.938.215,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng