Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  8.540.618,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.33 crt - AAA

  6.703.269,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  9.055.710,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.33 crt - AAA

  11.671.359,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  26.190.439,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  18.281.232,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  14.119.743,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Opan Lửa

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  23.754.791,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  15.642.094,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Opan Lửa

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  20.324.902,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.109.101,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Opan Lửa

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.88 crt - AAA

  17.290.389,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Opan Lửa

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  1.05 crt - AAA

  36.690.673,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Opan Lửa

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  18.780.758,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Opan Lửa

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  17.655.197,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng