Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Kanisha Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.33 crt - AAA

  5.486.293,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 2. Bông tai nữ Gwendolyn Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  7.323.642,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  7.838.734,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.33 crt - AAA

  10.454.383,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  25.058.369,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  13.866.159,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  12.902.767,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  21.547.254,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  13.434.557,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  18.117.365,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.109.101,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.88 crt - AAA

  13.837.575,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.05 crt - AAA

  30.068.063,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  16.318.506,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  17.655.197,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng