Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  7.210.435,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.33 crt - AAA

  5.373.086,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  7.725.527,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.33 crt - AAA

  10.341.176,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  24.916.861,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  13.186.917,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  12.789.560,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  21.207.633,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  13.264.747,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  17.777.744,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  9.995.894,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.88 crt - AAA

  13.611.161,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.05 crt - AAA

  29.049.200,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  16.176.997,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  17.598.594,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng